De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er valt niet te lachen met Egbert Lachaert

Er valt niet te lachen met Egbert Lachaert

vrijdag 26 februari 2021 10:03
Spread the love

Democratie is een ervaring die garandeert dat we niet beter bestuurd worden dan we het verdienen, schreef George Bernard Shaw. Je zou dezer dagen een tegennatuurlijke heimwee gaan koesteren naar campagneslogans als die van de PVV: Niet u, maar de staat leeft boven haar stand of van de SP: Uw sociale zekerheid.

Egbert Lachaert stelt als Voorzitter van Open VLD op 25 februari 2021 dat de compensatie van de Vlaamse overheid in het blunderdossier van de zonnepanelen best wel een stuk beter kan voor de Vlaamse kiezer.
In De Ochtend op 26 februari 2021 stelt hij met ons vast dat de werkgevers en het gemeenschappelijk vakbondsfront het bij de tweejaarlijkse loononderhandelingen maar niet eens geraken over het voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met een maximale marge van 0,4% boven de index.
Dat de liberalen daarbij verwijzen naar de stakeholders van onze bedrijven die het zwaar te verduren krijgen bij de aanslepende covid19-crisis, klinkt logisch. Dat PS en sp.a gisteren in de Kamer nog eens hebben aangegeven dat sommige sectoren vandaag vechten om te overleven, maar andere dan weer goede omzetcijfers halen tijdens deze pandemie, vormt de basis van een degelijke tegenargumentatie. Hoewel het huidig centraal loonoverleg naast de concurrentiekracht van onze ondernemingen, toch ook een zekerheid moet inbouwen dat de zoektocht naar werknemers in moeilijke sectoren en de professionele ontwikkeling van werknemers aldaar, gegarandeerd worden door een aantrekkelijk economisch klimaat.

Gewezen christendemocratisch minister Nathalie Muylle stelt dat het sociaal overleg moeilijk haar rol kan waarmaken als de huidige minister niet uitsluit dat de Loonnormwet van 26 juli 1996 (zoals gewijzigd in 2017) wordt geamendeerd. Voluit de Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.
Deze ochtend lanceerde Egbert Lachaert een nieuw voorstel om de werknemers in ons land te paaien met premies. Zowel de werkgevers als de werknemers kunnen “belastingen” optimaliseren zodat ze allebei een onmiddellijk voordeel scoren. Zou dit blijk geven van een wazig inzicht over de werking en de financiering van de Sociale Zekerheid enerzijds, en de middelenbegroting en het belang van een begrotingsevenwicht van een federale overheid anderzijds?
Dit voorstelleke fnuikt een goede maatschappelijke discussie over het wenselijke overheidsbeslag, nochtans de historische core business van onze liberale vrienden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!