De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er moet meer medeleven komen en minder partijdigheid.

Er moet meer medeleven komen en minder partijdigheid.

zondag 11 januari 2015 17:27
Spread the love

Een imam schreef deze week:

Zolang dat medeleven partijdig blijft, vrees ik ervoor dat de kloof tussen leefgroepen alleen maar groter wordt.

Verwerping van alle geweld, in al zijn vormen, in de naam van religie, ideologie, politiek … moet verworpen worden, en voor elk onschuldig leven dat ontnomen wordt moet gerouwd worden!

Als het rouwen over mensen gekoppeld wordt aan de religie of afkomst van de dode dan blijft er nog weinig menselijkheid over en dan moet hij die rouwt zichzelf de vraag stellen of hij rouwt om een leven dat ontnomen werd of simpelweg om een statement te maken.

Ode aan de burgerslachtoffers in: Afghanistan, Syrië, Palestina, Somalië, Irak, Nigeria, Sierra Leone, Frankrijk, Ethiopië, Spanje (aanval op de trein des tijds), Birma, Engeland (aanval op de metro des tijds) …

Ik hoop dat men leert om voor elke ziel op dezelfde manier te rouwen, alleen dan zal elkeen het gevoel hebben een mens te zijn en geen: “Zij” ten opzichte van “Wij”

_____________________________________________________

Beste imam,

(mijn toenmalige imam)

Is het daarom dat er pas vrede zal zijn als het kalifaat weer wordt ingevoerd en de shari’a kan opgedrongen worden?

In de shari’a wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen moslims, niet-moslims en afvalligen. 

Ze hebben allemaal recht op dezelfde behandeling. 

zoals bij voorbeeld: 

DE STRAFMAAT VOOR ONTUCHT EN SODOMIE.

De wettelijke straf wordt verplicht opgelegd aan eenieder die ontuchtig is of aan sodomie doet.

Op voorwaarde dat: 

1 De persoon de puberteit heeft bereikt.

2 Geestelijk gezond is.

3 De daad vrijwillig stelt.

Het is daarbij van geen belang of de dader nu moslim, niet moslim (burger in de islamitische staat) of een afvallige van de islam is.

Als de overtreder de kans had om zijn of haar kuisheid te bewaren dan zal hij of zij gestenigd worden tor de dood er op volgt. 

Iemand die kuis kon blijven wordt gezien als iemand die minstens 1 maal seksuele betrekking heeft gehad binnen een geldig huwelijk en de voorziene leeftijd heeft bereikt alsook geestelijk gezond is. Enz.

Als de overtreder iemand is die niet de gelegenheid had om kuis te blijven dan geldt voor die persoon een straf die bestaat uit 100 zweepslagen en een verbanning uit zijn woonst tot op 81 kilometer en dat gedurende 1 jaar. 

Dan volgen er nog een hoop details die van minder belang zijn.

Interessant is dan weer de vaststelling van een zeker mededogen.

De zweepslagen zullen niet worden toegediend bij zeer warm weder noch bij hevige koude. 

Steniging daarentegen, zal altijd worden uitgevoerd ongeacht de weersomstandigheden en de eventuele ziekte van de dader. 

Maar:

Zwangere vrouwen zullen pas gestenigd worden nadat hun kind geboren is en nadat het zogen door een ander persoon kan overgenomen worden. 

Zoals u kan merken is een zeker medeleven vast te stellen als de toestand dat vereist. 

Beste imam, ik heb het jou al jaren geleden om een dialoog gevraagd.

Vindt u niet dat het tijd wordt om een en ander eens samen te bekijken en te trachten nog meer medeleven in onze gemeenschap na te streven? 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!