De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er is onrechtvaardig rekeningrijden én er is gerechtvaardigd rekeningrijden

Er is onrechtvaardig rekeningrijden én er is gerechtvaardigd rekeningrijden

dinsdag 11 februari 2014 06:54
Spread the love

Er is rekeningrijden waardoor men de gewone weggebruiker die omwille van het falen van openbaar vervoer niet zonder auto op bestemming kan geraken, belast met een asociale extra taks. Waardoor mobiliteit voor de kleine man nog onbetaalbaarder wordt, terwijl de rijksten er nauwelijks iets van voelen. Dit omdat de overheid …faalt gemeenschappelijk vervoer adequaat te organiseren. Maar er is rekeningrijden zoals het Duitse Maut systeem voor doorgaand vrachtverkeer. Dat heeft destijds het fileprobleem in Duitsland opgelost. Omdat het aanzet tot meer vervoer per spoor en over het water en de transportbedrijven stimuleert om hun vrachtwagens beter te vullen en minder half leeg Just-In-Time (JIT) te rijden. Zulk rekeningrijden is ook van ontzettend belang om de Antwerpse Ring te overkappen. Vooreerst omdat zulk rekeningrijden vrachtwagens rond de stad doet rijden via de tangenten van het Meccano tracé (de A102) en ze daardoor weghoudt van de Ring. Vervolgens omdat met twee à vier jaar rekeningrijden voor vrachtwagens de overkapping van de Ring gefinancierd kan worden. Een studie door ‘Transport and mobility’ van de KU-Leuven berekende dat wanneer we de Duitse tarieven voor vrachtwagens in Vlaanderen zouden toepassen dit jaarlijks 414 miljoen à 673 miljoen euro zou opbrengen. (Effecten van een kilometerheffing voor vrachtwagens (2009) http://www.tmleuven.be/project/kmheffing/kmheffing_impact.pdf ) Als men daarvan de verkeersbelasting en het eurovignet aftrekt blijft er nog ruim 250 à 500 miljoen euro over. Door afschaffing van die belasting dienen de Belgische vrachtwagens niet méér te betalen dan nu en draagt het doorgaand internationaal vrachtverkeer eindelijk ook haar steentje bij voor het gebruik van onze autostrades.

take down
the paywall
steun ons nu!