De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er is meer keuze dan enkel de cholera of de pest

Er is meer keuze dan enkel de cholera of de pest

zaterdag 25 oktober 2014 16:53
Spread the loveStudenten van Sociale School Heverlee tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld en de verder besparingen op onderwijs.

Deze
week kwam de minister eindelijk naar buiten met het exacte bedrag van
de verhoging van het inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld zal
verhoogd worden naar 890 euro. Er kwamen al verschillende reacties op
de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen, vanuit de
onderwijswereld. De hogescholen reageerden de voorbije dagen furieus
op de besparingen die op hen afkwamen. Volgens Toon Martens,
voorzitter
van de Vlhora,
moeten
we aan kwaliteit inboeten. Of de deuren dichtdoen voor sommige
studenten. Dergelijke ingrepen zouden de toegankelijkheid en de
kwaliteit van de hogescholen geen goed doen.

Vanwaar die hevige reactie?

Deze vergaande reactie van de hogescholen komt volgens ons niet uit de
lucht vallen. De hogescholen kampen al jarenlang met een groeiende
onderfinanciering. Ten eerste krijgen de hogescholen 900 euro per
student minder dan de universiteiten. En ten tweede is het bedrag per
student met 1500 euro gedaald in vergelijking met 2008, terwijl er
17000 studenten zijn bijgekomen. Dit betekent dat Groep T, KH Leuven
en KH Lim nu al met een tekort zitten van 2,1 miljoen.

Dit
zorgt ervoor dat de hogescholen al jaren aan het besparen zijn. De
gevolgen hiervan laten zich duidelijk merken op de hogescholen zoals
het departement Sociale School Heverlee. Hier wordt de
studentenbegeleiding en -omkadering de laatste jaren sterk afgebouwd.
Zo verdween een buddyproject en studiebegeleiding vorig jaar dat
studenten met studieproblemen ondersteunde en terug verder op weg
hielp om hun te doen slagen in hun studies. De prijzen in het
studentenrestaurant gaan enkel omhoog, waardoor een piccolo nu al
€2,60 kost. Er is ook een afbouw in administratief en onderwijzend
personeel. Zo is er slechts één iemand bevoegd voor het opstellen
van de examenroosters. Wanneer deze persoon uitvalt, betekent dit dat
de examenroosters te laat komen en de studenten veel te laat kunnen
beginnen met het plannen van hun examenperiode. 2013 bracht het ISP
binnen in de hogescholen, maar voorzag geen personeel, informatie en
hulp bij het invullen van de ISP’s. Hierdoor wisten een deel van de
studenten pas na twee maanden welke vakken ze daadwerkelijk konden
volgen. Het onderwijzend personeel ontsnapt ook niet aan de
onderfinanciering. Personeel wordt afgevloeid en niet vervangen. Één
lector moet hierdoor meer studenten begeleiden en meer werk op zich
nemen. De verhoging van de werkdruk leidt er toe dat personeel op
ziekteverlof moet omdat ze overwerkt zijn.

De
onderfinanciering zorgt er nu al voor dat de kwaliteit is gedaald de
laatste jaren en dat de toegankelijkheid achteruit is gegaan door een
verhoging van de studiekost en het gebrek aan studiebegeleiding. De
besparingen die er nu aan komen gaan deze situatie niet verbeteren,
integendeel. Het inschrijvingsgeld zal omhoog gaan en volgens Toon
Martens had het nog 350 euro meer moeten zijn. De besparingen zullen
dus ook worden doorgevoerd in de studentenvoorzieningen en bij het
personeel. In Gent zullen ze contracten niet meer verlengen en Toon
Martens stelt zelfs dat er 100 personeelsleden de besparingen zullen
voelen.

De besparingen zijn de schuldige

‘Als
we het met nog minder middelen moeten doen, zal ofwel de kwaliteit
van de opleidingen in het gedrang komen, ofwel moeten we de deur
dichtdoen en het aantal studenten beperken’, zegt Toon Martens. Hij
stelt dat het onvermijdelijk is en dat het kiezen is tussen de
cholera en de pest. Een lichaam dat al zo ziek is, moet worden
verzorgd in plaats van verder te worden ingespoten met ziektes. De
Vlaamse regering maakt duidelijk de verkeerde keuze om te besparen en
moet dringend herinvesteren in het hoger onderwijs. Het is niet
correct dat het hoger onderwijs ontoegankelijk wordt. Dit zal
voornamelijk jongeren raken uit de maatschappelijk kwetsbare groepen.
Onderwijs is een recht en geen voorrecht. Wij, als
hogeschoolstudenten, roepen de hogescholen dan ook mee op om samen
met ons te strijden voor een gezond hoger onderwijs en geen
ondergefinancierd onderwijs aangetast door de besparingspolitiek,
zodat iedere student kan genieten van onderwijs en personeel kan
werken in een pedagogische comfortabele situatie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!