De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Enkele “hersenspinsels” ofte “spielereien”

Enkele “hersenspinsels” ofte “spielereien”

maandag 4 januari 2016 22:10
Spread the love

“mens” is latijn voor “geest” – het lichaam is dus de “verpakking” (nu in deze – een andere keer in een andere) = het lichaam is het voertuig van de geest (mind) die eeuwig is.
Het “ego” (Latijn voor “ikje” – maar dat wist u allicht wel) is aldus niet belangrijk.
Wie wat doet is ook niet belangrijk, wel wát er gebeurt = stromingen = het collectief geheugen en gebeuren -> ik-wij-ons = triumviraat ofte de Heilige Drievuldigheid (zie ook de Da Vinci code) => evenzo Input-Verwerking-Output (alles in de natuur “werkt” zo, idem voor computers én “de mens”).
Alles gebeurt op de juiste tijd – de toekomst ligt reeds vast (is geprogrammeerd) maar je hebt steeds de vrije keuze = volg je intuïtie ofte je hart. Denk niet “als (ik) dit, dan dat, oei, ik durf niet.”
Ga ervoor – heb lef, maar hou het plezant (vooral voor jezelf)!
Toeval bestaat niet. Synchroniciteiten en Serendipiteiten…
Alles is tijdelijk maar wordt vastgehouden -> laat los! (= de essentie van zen en tao) en hecht niet!, dan pas is het voor eeuwig en altijd!
De “mens” is een alien.
Je dient jezelf volledig te kennen, alles te accepteren zoals het is (edoch je bij onrecht niet laten doen) en de “klok” is niet zo belangrijk -> terug naar de natuurkalender = de maancyclus volgen.
Kennis is een middel, tijd is een middel, geld is een middel, een weg is een middel, alles is een middel behalve je gevoel en liefde! => dat is het hoogste goed!
Je kan tijd ‘kopen’ door correcte afspraken te maken met jezelf en ook met anderen.
Duidelijke afspraken: er zijn te veel grijze zones, te verwarrend, te veel “regeltjes”…
Niet rond de pot draaien – zeg wat er te zeggen is vanuit je hart (geweldloze communicatie).
Een open hart ontvangt net zo veel als het geeft = balans = yin en yang.
Verzoening is vergeving van het verleden en leven in het heden, het NU.
Leer relativeren : zie ‘door’ de symboliek (decoderen) – er is een wereld van “cijfers” en een wereld van “letters” (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gematria) .
Eerst ‘zien’ en dan geloven.
Alles heeft zijn/haar tegengestelde maar dan ook alles (bv de zon heeft als tegengestelde de Betelgeuze in het stelsel Orion). => Betelgeuze is de helderste ster in het sterrenbeeld Orion – de naam is van oorsprong Arabisch (yad al-djoeza = hand van de reus) => zie ook de Maya’s en het einde der tijden : “het zal zijn zoals het is voorspeld”.
Een Alchymisch proces in wording.
Alles heeft zijn/haar tegenstelling en je kan dit dan nog eens ondersteboven draaien en in spiegelbeeld zetten en achterste voren bekijken…
Er zijn vele wegen die je kan bewandelen (10.000 volgens de oosterse filosofie -> 10.000 betekent gewoon heel veel) en je kan vrijelijk van de ene weg op de andere ‘springen’. (cfr de quantumsprong uit de quantummechanica) – je kan zelfs ‘tegelijkertijd’ op 2 plaatsen zijn (teleportatie) -> spiegeluniversum of de zichtbare wereld en de onzichtbare (zie de SF film “the Matrix I”)
‘ik’ word geholpen door satan (den duvel) ofte lucifer: en als je de betekenis van lucifer opzoekt dan betekent dit in het Latijn : de morgendster en is ook de oude benaming van de planeet Venus : dus alles wordt vrouwelijker – zachter – alles zal omgepoold worden => de “man” heeft afgedaan – er is te veel testosteron en cortisol in deze maatschappij => De (elektro)magnetische Noordpool wordt Zuidpool en vice versa.
Voornamen zijn heel belangrijk en worden meestal gegeven door de moeder aan het kind dat +/- 9 maand “aan boord” zat en voelde groeien en lette op de gedragingen (onbewust-bewust) -> liefde-baby-geluk => een vrouw die zich volledig openstelt tot de man wordt bevrucht (zie S.E.X.) = conceptie ofte ontvangenis.
S.E.X. = Subtle (ook Spiritual) Energy Exchange (http://www.subtle-energy-exchange.com/)
Alles uit behalve het licht.
Alle namen, logo’s, beelden e.d. zijn belangrijk: daar is over nagedacht.
Iedereen is leerling en leraar tegelijkertijd maar je dient er voor open te staan want alles ‘zit’ in jezelf = je hebt geen “goeroe” nodig! Zoek het niet te ver!
Als de leerling er klaar voor is verschijnt de leraar -> de leraar zit in jezelf…zoek niet verder => bekwaamheid is wat je overhoudt als je alles wat je geleerd hebt bent vergeten!
Alles is energie en staat in verbinding met mekaar (= een “grid” -> weerom zoals in “the matrix”) => trias energetica.
Let op ‘alles’ zonder er op te letten. Zoals op je ademhaling.
Alles is letterlijk figuurlijk te nemen of vice versa.
Als je je verleden blijft herinneren ga je naar de toekomst. Koppel het verleden met het heden zonder nostalgisch te worden/zijn…
Iemand gedag zeggen of naar iemand lachen is soms het begin van een mooi gesprek.
Mensen wachten wel, hebben geduld als ze iets verwachten of nodig hebben.
Er is geen weg naar geluk – geluk is de weg. (de Boeddha)
Liefde is de wet, liefde krachtens wil.
Als je geeft zonder iets terug te verwachten, krijg je het dubbel en dik terug.
De aarde = +/- 70pct water – het menselijk lichaam ook = balans = wij zijn lichamelijk gezien in symbiose.
De aarde is vrouwelijk – zie de Gaia-theorie maar de oceanen worden verzuurd door alle suiker en vervuiling met zure regen als gevolg. Om nog maar te zwijgen over de radioactiviteit die meer en meer in zee stroomt.
De aarde wordt zieker met de dag, het mensDOM ook… Het laatste is een gevolg voor het eerste.
We leven in een maatschappij van angst, verzuring, egoïsme en verstarring -> terug naar het flexibel collectief creatief denken = terug “kind” worden!
Er ligt te veel nadruk op wat niet mag.
Geen bla bla bla maar boem boem boem.
Maak de mensen bang = verdeel en heers (divide et impera) en leidt ze af met “brood en spelen” (zoals TV en topsport).
De ‘smurfen’ komen in opstand.
Geef iedereen haar/zijn thuisland terug -> geen kunstmatige grenzen noch staten => dan zal iedereen in harmonie leven => terug naar de oerbron (zoals een Europa der volkeren ipv staten).
Liefde (= gevoel) en vruchtbaarheid (= een gezonde geest in een gezond lichaam) brengen geluk (= een baby/kind = de toekomst).
Als we weten dat we liefde zijn, vindt liefde een weg in ons leven.
Liefde is van nature onbeperkt, onvoorwaardelijk en vrij.
Leren onszelf te accepteren zoals we zijn, zonder trots of pretenties, houdt het hart open en laat het goede naar ons toe komen.
Het vlindereffect (the butterfly effect) – chaostheorie.
Je dient je lichaam te zien als een chemisch fabriekje of beter nog als een mini kerncentrale (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Straling) én Alchymie is heel belangrijk!
Verzorg je lichaam en je geest vaart er wel bij : “Mens sana in corpore sano” ofte “Een gezonde geest in een gezond lichaam”.
Er zijn te veel zieke geesten wat leidt tot “zombie-gedrag”.
De beste pijnstiller is een bezige geest.
De mens is “in se” niet slecht : zij/hij is zoet maar wordt zuur gemaakt => lees “ziek” vnml door suiker, overmedicatie tegen van alles en nog wat, stress, drukte, vervuilde lucht, beïnvloeding,…!
Wees streng maar liefdevol en rechtvaardigheid is het resultaat.
Overdag sta je – ’s nachts lig je = 2 tegengestelden = balans => nachtwerk is ongezond
Als het kriebelt ‘moet’ je sporten maar zuiver en alleen voor jezelf! (topsport = brood en spelen met daaruit voortvloeiend afgunst en agressie –> agressie is een schreeuw om liefde).
1/5 van de aardbewoners is hoogsensitief ofte fijngevoelig maar ‘weet’ het daarom niet => wakker worden ofte “rigpa” = volledig gewaarzijn (ook vipassana – mindfulness).
We gaan van de derde naar de vijfde dimensie = de kosmische tijd ofte de universele tijd.
Back to the future (contradictie, tegenstelling?)
De aarde wordt een ster (metaforisch) = de ultieme samensmelting van de seksen (zie droedel vrouw-man).
De 2 seksen (vrouw/man) zijn steeds in competitie en dit geeft agressie -> kom tot rust = unisex = universum = de heilige bruiloft “Hieros Gamos” (cfr Alchymie) = Adam en Eva versmelten in 1 persoon en de tegenstellingen vallen weg = je hebt je eigen lief zonder narcistisch te worden en dan kan je liefde geven!
Iedereen heeft een beschermengel -> er wordt voor jou gezorgd! Edoch deze beschermengel zit weerom in jezelf = je intuïtie => verzet je er niet tegen : “go with the flow” zoals water ofte surf op de kosmische draaggolf – laat je “ego” je niet in de weg staan… -> dan ‘zie’ je overal tekens en boodschappen. Muziek is heel belangrijk (voor mij de 5de dimensie) : “God” is een dj (van Faithless).
Gewoon de dingen doen die je “denkt” in het moment (het nu) en je er niet tegen verzetten (wel je verstand daarna gebruiken) -> dan wordt het leven eenvoudiger.
Het hart zijn werk laten doen, is waar het werk van het lichaam/geest/ziel-continuüm om draait. (weerom Alchymie!)
De angst om liefde te geven en ontvangen, verhindert om gezondheid, vreugde en goedheid in onze levens te komen. Angst is het tegenovergestelde van liefde. Het nalaten van dingen die we fijn vinden, belemmert het hart in zijn hoofddoel : liefhebben (hartchakra – groen is “de kleur”).
Leer eerst jezelf lief te hebben en daarna de “anderen”.
Angst is niet iets dat we hebben, niet iets dat ons overkomt, maar iets dat we doen!
Iedereen krijgt “verwittigingen” als je niet meer “gefocust” bent – sla deze niet in de wind!
Als je een neutrale positie aanhoudt (= niet (ver)oordelen) kan je alle richtingen uit cfr een ster en daar ben je het middelpunt van (zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal)
Big brother is watching you! = Micro$oft en Veri$ign e.a.
“Het is eender hoe, het komt allemaal goe!”
Niet hechten – de wijze hecht zich aan niets of niemand, ook aan het leven niet en is dus ook nergens meer bang voor.
Kies bewust.
Stop de inflatie en de automatische index : als de prijzen hetzelfde blijven of liefst terug zakken heb je niet meer constant meer geld nodig en heb je ook geen intrest meer nodig op je spaarcentjes…
Eigenlijk is “geld” niets meer waard en kan je het beter omzetten in iets dat waardevol is voor jou… Het financieel systeem is totaal op hol geslagen en oncontroleerbaar geworden.
Je kunt leven zonder rijkdom maar niet zonder tederheid.
Je bent wat je eet, je wordt wat je denkt.
‘Ik’ ben een druppel in de oceaan maar ben Robertina Van Damme.
Ben “doodeerlijk” maar ik leef nog.
Ben een mens op aarde – alleen kan ik het niet – samen sterk!
Zal me alles herinneren op de “juiste tijd” = dejà vu.
Onbewust gedaan of ervaren en nu bewust = koppelen = associatief denken.
‘Ik’ denk eerst “ik” en dan “wij” (de 2 stemmetjes in je hoofd = dr Jeckyl and mr Hyde of Engeltje en Duiveltje) en dan komt er een “go” adhv je intuïtie of iets dat je ziet/hoort/voelt/… en dan ga je voor “ons” (het collectieve, overstijgende, transcendente…)
Ook eerst in “het klein” of een “labo-opstelling” en dan extrapoleren middels de kracht van intentie en deze kracht niet misbruiken want dat is o zo gemakkelijk…
Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben) zou beter zijn : Sensa ergo sum (ik voel dus ik ben)
In deze maatschappij ligt te zeer de nadruk op kennis en prestatie => werk samen – teamwork = samen delen (ook materiële zaken).
“Zelfbevrijding” is alles wat in je ervaring komt, laten zoals het is, zonder dat de begripsmatig denkende geest er iets ingewikkelds van maakt, zonder iets te willen “hebben”, zonder iets af te wijzen.
Ik ben/denk als een lesbische vrouw (genderidentiteit gestuurd door de hypothalamus) maar zit in een mannenverpakking (een vrouw met ballen zeg maar) => ik zie “de vrouw” aldus niet als lustobject maar op een spiritueel niveau als equivalente partner).
Ben een androgyne (man-vrouw) humanoïde alien (zie “the man who fell to earth” met David Bowie).
De kabbalisten, gnostici, hermetici,… zeggen ook dat Adam (Kadmon) een man en vrouw in één was! Toen sprak men ook over (vrij vertaald) een “man” en een “manin”.
Evolutie gaat van links naar rechts -> links is vrouwelijk (het voelen) – rechts is mannelijk (het denken) => alle macht aan de vrouw!
Sla goede raad nooit in de wind, want deze wordt gegeven vanuit het hart.
Geef onvoorwaardelijk zonder iets terug te verwachten.
Verander de wereld, begin bij je “zelf”.
Interactieve geweldloze verbindende communicatie.
De zoeker zoekt – de ziener vindt. De rest “kijkt” bv zoals een koe naar een voorbijrijdende trein…
De dwaasheid heeft haar eigen recht.

Het is zoals het is en evolueert verder…

“ik” zet gewoon alles op een rijtje
“wij” zetten alles op een rijtje
“ons” collectief bewustzijn wordt bevrijd! = nirwana, paradijs, utopia… = het kan als iedereen wil…

Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. Henri Poincaré – chaostheorie

Unio mystica – hic et nunc – festina lente – alea iacta est – tale quale – coincidentia non existit – sanguine fortitude – ego sum qui sum – parcere subiectis et debellare superbos – amor vincit omnia! – Perseverantia et solvit

Vrij vertaald : één met het universum – hier en nu – haast u langzaam – de teerling is geworpen – toeval bestaat niet – het is zoals het is – samen sterk – ik ben die ik ben – de onderworpenen sparen en de hoogmoedigen overwinnen – liefde overwint alles! – Ik ben die, ik ben (en evolueer verder)

*Robertina (“transvrouw”)

                                                  *Robertina
                                    Nooit geboren – nooit gestorven
                                  Alleen op doorreis op deze aarde
                                 15 april 1955 – ? nog niet bepaald

                                             De tijd tikt gestaag
                                   Wees goed bewust van het nu
                                             Aandachtig leven

Dit proza is constant in bewerking sinds 6/06/2006 – versie A.D. 04/01/2016.

take down
the paywall
steun ons nu!