De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

enige uitleg (1.02.2016).

enige uitleg (1.02.2016).

maandag 1 februari 2016 13:41
Spread the love

De toespraak tot de Heren van Lebak – die ik in de blog hiervoor aanhaalde – is een wereldberoemde rede uitgesproken door de Resident ergens in Zuid – Azië met de naam Max Havelaar.  Deze rede is weergegeven in het gelijknamig boek van E. Douwes Dekker (Multatuli).  En werd in mijn tijd in zeer vele humaniora’s besproken.

De draagwijdte en betekenis voor de democratie is van even groot belang als de rede “J”accuse”.

Max klaagde ( wat in de 19° eeuw enorme moed vergde; hij verloor er zijn aanstelling door ) openbaar het onbehoorlijk politiek bestuur van de bazen in Rotterdam aan.  Met feiten !

Ik voel me zeer verwant met hem en mocht het ook al voelen.

Louis Marie Lagae

01.02.2016

take down
the paywall
steun ons nu!