De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Engels als taal van iedereen?!

Engels als taal van iedereen?!

vrijdag 27 mei 2016 07:57
Spread the love

Vandaag de dag lijkt Engels één van de meest belangrijke talen in de wereld te zijn. Daarnaast is er de verwachting dat vrijwel iedereen de Engelse taal beheerst zowel op academisch als niet-academisch vlak. Er zijn bijvoorbeeld vele onderzoeken die in het Engels geschreven worden en denk maar aan het ondertitelen van documentaires en films. De bedoeling hiervan is om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.

Voor mij zou Engels DE gemeenschappelijke en universele taal mogen worden. Daarom lijkt het me een goed idee om standaard Engels in het onderwijs aan te bieden. Op die manier krijgt iedereen de kans om een taal te leren die iedereen in een bepaalde mate beheerst. Door Engels als een gemeenschappelijke taal aan te nemen, kan vrijwel iedereen communiceren met elkaar. In onze globale wereld met onder andere technologische vernieuwingen en internationale samenwerking is dit ook wel nodig. Bijvoorbeeld op economisch vlak zou dit een verdere vooruitgang betekenen voor de handel en samenwerking tussen verscheidene landen. We zien nu al dat het Engels veel gebruikt wordt in de bedrijfssfeer en er komen steeds meer mensen op de internationale arbeidsmarkt terecht. Personen kunnen dan nog meer tewerk gesteld worden in andere landen zonder dat ze eerst de moedertaal onder de knie moeten hebben. Op educatief vlak zou dit meer samenwerking en uitwisseling betekenen tussen allerlei onderwijsinstellingen vanwege de gemeenschappelijke taal en daarbij kan de kwaliteit van het onderwijs er op vooruit gaan.

Er is al heel wat onderwijs aanwezig dat Engels als een tweede taal onderwijst. Door Engels aan te bieden, willen ze bijvoorbeeld de kansen van studenten vergroten om in het buitenland te gaan werken of studeren en kunnen met iedereen communiceren. Jammer genoeg kunnen of willen niet alle landen het Engels in het onderwijs aanbieden. Zo kunnen niet alle landen een kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en ook de docenten en leerkrachten hebben niet altijd voldoende kennis van de Engelse taal. Verder hebben bepaalde onderwijsinstellingen niet de juiste middelen om het Engels aan te leren. Ik pleit voor een zeker basisniveau van Engels zodat iedereen de taal op een begrijpbare manier kan overbrengen. De keuze om Engels te studeren kan bij de studenten of de onderwijsinstellingen liggen, maar het is vooral van belang dat studenten de meerwaarde van het Engels inzien.

Door het gebruik van een gemeenschappelijke taal zullen er mogelijk ook minder misverstanden ontstaan. Maar dan nog wordt de correcte vertaling van de moedertaal naar het Engels niet gegarandeerd. Vervolgens haal ik enkele knelpunten aan bij Engels als gemeenschappelijke taal. Zo zijn bepaalde concepten vanuit de moedertaal niet te vertalen of moeilijk uit te leggen in een andere taal. En kan niet iedere persoon zijn of haar boodschap even goed overbrengen in het Engels. Bepaalde landen kiezen er bewust voor om enkel te onderwijzen in de officiële taal, die niet noodzakelijk de moedertaal is. Ze willen de moedertaal of officiële taal behouden in het onderwijs en hebben er moeite mee om gebruik te maken van Engels in het onderwijs. Een van de redenen hiervoor is dat bepaalde landen hun eigen culturele identiteit willen behouden. De taal van een land of een culturele groep is een belangrijk aspect in de culturele identiteit. Door deze identiteit en taal te beschermen kan deze niet verloren gaan. Niet alleen de moedertaal, maar ook de taal van groepen die in de minderheid zijn, worden beschermd. Het risico van Engels als gemeenschappelijke taal is dus het verdwijnen van de moedertaal en talen van bepaalde culturele groepen. Dit zou ook kunnen betekenen dat na het verdwijnen van de taal, de culturele groepen zelf gaan verdwijnen.

take down
the paywall
steun ons nu!