De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

energie aan 6% of een energiecheque?

energie aan 6% of een energiecheque?

zondag 16 januari 2022 12:22
Spread the love

6% BTW voor energie is het beste principieel standpunt voor sociaaldemocraten.
Energie is een basisvoorziening die voor een werknemer een grotere hap uit het beschikbaar inkomen neemt, dan voor wie over een ruimer inkomen beschikt. De huidige verhoging van de prijzen verdient bijzondere aandacht.
Een definitieve wijziging naar 6% heeft een meerkost voor de overheidsbegroting en vraagt dus een structurele compensatie. Een begrotingsevenwicht is ook een absoluut kwaliteitscriterium voor elke overheid.
Natuurlijk blijven de ongefinancierde federale taxshift van de N-VA met een vermindering van de werkgeversbijdragen, op de federale begroting wegen. Of biedt het standpunt van PvdA dat onze bedrijven winst maken om afgeroomd te worden door de overheid weinig perspectief voor de sociale zekerheid of voor de herverdelende functie van een overheid. Je verandert de samenleving niet met sympathieke losse flodders in de publieke opinie.

Nood breekt wet!
Waarom tijdens de huidige ‘energiecrisis’ geen 6% op energie tot een bepaalde hoeveelheid, en voor het energieverbruik erboven de 21% behouden.
Op termijn blijft de 6% BTW (of accijns) voor energie een belangrijk structureel standpunt dat evenwel binnen de arbitrage van de begrotingsopmaak thuis hoort.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!