De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Elkeen van U is het begin van een armada
Piratenpartij, burgerdemocratie, directe democratie, transparantie -

Elkeen van U is het begin van een armada

maandag 15 oktober 2012 07:26
Spread the love

Bericht aan de bevolking van Gent (gemeenteraadsverkiezingen) en Oost-Vlaanderen (verkiezingen provincieraad).

Ahoy maatjes,

Zes jaar geleden waren we nog een idee in de hoofden van een groep mensen in Zweden. Een jaar geleden was dat idee uitgegroeid tot een beweging in ongeveer 50 landen. Ook in het Gentse liepen toen een handvol mensen rond die de ideeën lokaal wilden uitwerken. Een half jaar geleden begon die groep langzaam te groeien. Drie weken geleden zijn we voor het eerst in ons leven verkiezingsaffiches gaan plakken. Vandaag, 14 oktober 2012, zijn we een politieke partij en hebben een stem gekregen van een goeie 10.000 kiezers in de provincie en van meer dan 1.000 kiezers in Gent.

We hebben aan de campagne in Gent en Oost-Vlaanderen samen ongeveer 400 € besteed (uit eigen zak). We kunnen enkel tijdens onze vrije tijd voor de Piratenpartij werken en kunnen niet terugvallen op een secretariaat of studiedienst. Op een aantal evenementen waren we er. Op sommige andere niet, want net dan moesten we werken of voor onze kinderen zorgen. Deze verkiezingen waren onze eerste en we hebben er veel van geleerd. Volgende keer staan we er sterker en beter.

We gaan jullie echter niet danken voor de stem die jullie hebben uitgebracht. Want wij gaan niet voor een burgemeesterssjerp of zetel. Ons ultieme doel is het systeem. Met het uitbrengen van een stem voor de Piratenpartij heb je een verbintenis aangegaan dit systeem te veranderen. Wij willen af van een systeem waar partijbelangen onze stem gebruiken om te bepalen wat goed is voor de maatschappij. Wij willen een burgerdemocratie met veel minder beroepspolitici, een democratie die rekening houdt met de wil van de burgers. Waar de overheid volledig transparant werkt. Waar burgerrechten gegarandeerd zijn. Wij willen een samenleving waar creativiteit en innovatie wordt gestimuleerd. Waar burgers weerstand kunnen bieden tegen de massaconsumptie- en prestatiemaatschappij.

We houden je aan je contract. Je hebt een voet op de loopplank gezet. Kom nu verder aan boord.Misschien ben je net als ons in het begin wat huiverig van het woord “politiek”. Start daarom kalmpjes aan. Kom eens een pint meedrinken op een van onze Pirate Beers. Of start iets heviger door gewoon naar een vergadering te komen. We hebben de laatste weken en maanden met heel veel mensen gesproken. En we stellen vast dat velen onafhankelijk van elkaar gelijkaardige ideeën koesteren.

De tijd is rijp. Het wordt een vaart doorheen woeste stormen en langs onbekende zeeën. Het kan ook even duren vooraleer de eerste resultaten zichtbaar zijn. Maar besef vanaf heden dat je niet alleen moet blijven ronddobberen in je roeibootje.

Elkeen van U is het begin van een armada.

Arrr!!!!

Getekend, de kandidaten voor Gent en voor Oost-Vlaanderen:

Wim Ronse

Sarah Van Liefferinghe

Klaas Mensaert

Pieter Iserbyt

Annelien Rijmen

Glenn Bouckaert

Andy Buyst

Anton Roelandt

Jonas De Koning

Jerome Demeyere

Mike Morraye

Boyan Hoflack

Wim Buysse

take down
the paywall
steun ons nu!