De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Elf stellingen over de ‘vrije’ marktterreur

Elf stellingen over de ‘vrije’ marktterreur

vrijdag 15 juli 2011 14:46
Spread the love

De huidige economische wervelstormen van de ‘vrije’ markt – het kapitalisme ofwel het neoliberalisme – oefenen een voor mens en planeet levensbedreigende terreur uit. Een elftal stellingen over dit schrikbewind.

Stelling 1

De sociale, economische en ecologische crises in onze tijd hangen samen met kenmerken – vooral de groeidwang – die onvermijdelijk eigen zijn aan het heersende economische systeem. Dit stelsel kan zich niet alleen niet handhaven zonder deze crises, zij zijn ook de motor die dit stelsel gaande houden.

Stelling 2

De oplossing van deze crises ligt dan ook niet binnen het kapitalisme of die ‘vrije’ markt zelf, maar vraagt een nieuwe postkapitalistische economische structuur, die het kapitalisme effectief vervangt, en die niet gedomineerd kan worden door groeidwang en daarom kan voldoen aan de doelstellingen van sociaal en ecologisch welzijn.

Stelling 3

Van deze crises is in toenemende mate de klimaatsverandering zo zorgwekkend dat zij, als we niet snel het ecologische roer omgooien, het einde betekent van onze beschaving en dus ook van onszelf. Er is dus haast geboden met de constructie en de doorvoering van dat postkapitalistisch alternatief.

Stelling 4

Met het rechtsgevoel en het maatschappelijk bewustzijn is fundamenteel en op zeer verontrustende wijze iets mis, als samenlevingen een armoedzaaier vanwege een gestolen brood uitleveren aan justitie of nog erger, maar graaiende bankiers met rust laten en ondersteunen – die gedreven door de groeidwang – bewust en opzettelijk met ‘rommelhypotheken’ die groei nastreven. Zij hebben de wereld hiermee voor jarenlang in ongekende financiële, economische en verhevigde ecologische crises gestort, en zijn daarom schuldig aan de verdere verarming en het treurige lot van vele honderden miljoenen mensen, en zelfs de (vroegtijdige) dood van velen, vooral ook in ontwikkelingslanden.

Stelling 5

Een internationaal tribunaal, waarin deze bankiers en de top van de financiële markten in het algemeen, een eerlijk proces krijgen en waar dus adequate straffen worden opgelegd, zou niet alleen therapeutisch werken voor een gemankeerd rechtsgevoel. Zo’n forum zou vooral ook het bewustzijn bevorderen dat het kapitalisme ofwel de ‘vrije’ markt decadent en verrot is, omdat het deze financiële, economische en ecologische misdaad tegen de menselijkheid en de natuur niet alleen toelaat, maar ook niet kan missen. Daarom moet dit economisch gedrocht zo snel mogelijk afgeschaft worden, net zoals trouwens de huidige politieke constellatie, omdat zij haar les maar niet wil leren en nog steeds wereldwijd probeert dit verwerpelijk economisch stelsel weer in alle glorie te herstellen op kosten van vooral de mensen aan de onderkant en de natuur.

Stelling 6

Net zoals ieder economisch stelsel, is ook het huidige niet van nature gegeven, maar het werk van mensen, en kan dus zo nodig veranderd, verwijderd of vervangen worden.

Stelling 7

Geld is geen noodzakelijke voorwaarde voor de productieve sector. Het is daarin hoofdzakelijk ingevoerd vanuit opportunistische redenen, namelijk ten gerieve van de winstmogelijkheden van de kapitalist/aandeelhouder.

Stelling 8

Een van de meest te verwensen gevaren van de kapitalistische economie, is dat zij het soort mens probeert te creëren dat zij nodig heeft. Een soort dat uitsluitend nog in het geweer komt voor geld en een steeds toenemende consumptie. Bij wie gemeenschapszin, solidariteit en mededogen plaats heeft gemaakt voor concurrerende verhoudingen, waarin de ander steeds meer wordt gezien als een sta-in-de-weg. Verhoudingen waarin de mens meer en meer een wolf wordt voor de mens, en waarin het enig resterende gemeenschappelijke element nog is, zoveel mogelijk geld te verwerven.

Stelling 9

De veronderstelling dat de huidige financiële crisis ook bewust is veroorzaakt door de financiële markten, onder andere om overheden te dwingen hen te ondersteunen, zodat die overheid moet bezuinigen en gedwongen is verder te privatiseren en dus de sociale zekerheid en de maatschappelijk solidariteit verder af te breken, behoeft niet per definitie afkomstig te zijn van een paranoïde geest.

Stelling 10

Waar de politiek wereldwijd probeert een verrot, onzalig en desastreus economisch en financieel systeem overeind te houden in plaats van noodzakelijke alternatieven in te voeren, zou de working class people kunnen overwegen de legitimiteit van dergelijk politiek bestel in diskrediet te brengen, door gebruik te maken van zijn democratisch recht om massaal te weigeren aan verkiezingen deel te nemen.

Stelling 11

De beëindiging van het kapitalisme is de grootste zegen voor de mensheid sinds haar ontstaan.

take down
the paywall
steun ons nu!