De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Electrabel betaalt 0,04% belastingen
Electrabel, Vennootschapsbelasting, Belastingontwijking -

Electrabel betaalt 0,04% belastingen

vrijdag 19 november 2010 20:25
Spread the love

 

Hebt u ook zo’n zware gas en elektriciteitsfactuur? Die mannen van Electrabel moeten daar nogal een flinke kluit aan verdienen… Nochtans is de belastingaanslag van Electrabel allesbehalve zwaar te noemen. In 2009 betaalde de elektriciteitsproducent een half miljoen euro belastingen op een winst van 1,55 miljard euro. Dat is een belastingtarief van 0,04%. Iets waar u en ik alleen maar van kunnen dromen, schrijven Tom De Meester en Marco Van Hees van de PVDA-studiedienst.

Mocht Electrabel het normale tarief voor bedrijven moeten betalen (33,99 %), dan had het 527 miljoen euro moeten ophoesten. In 2009 profiteert het dus van een fiscale korting van 526,5 miljoen euro. En gespreid over de voorbije vijf jaar (2005-2009) bedraagt die korting 1,8 miljard.

‘Hoe doen ze dat toch?’ vraagt u zich wellicht af. Als we even kijken naar 2009, dan vallen de volgende vijf zaken op.

1. Om zijn dominante positie (een beetje) in te perken, werd Electrabel verplicht enkele van zijn activiteiten af te staan, onder meer aan SPE en E.on. Die verkoop heeft meerwaarden op de aandelen gegenereerd die echter, in ons land, niet belastbaar zijn. Goed voor 230 miljoen aan fiscale aftrek.

2. Electrabel bezit een massa aandelen van zijn eigen filialen of van bedrijven die het gedeeltelijk controleert. Heel wat van die bedrijven betalen dividenden, die de winst van Electrabel doen groeien. Die winsten zijn niet belastbaar volgens de regels van de “definitief belaste inkomsten” (DBI, zie artikel Raar beestje, die definitief belaste inkomsten…), wat nog eens 497 miljoen euro minder belastingen betekent.

3. In 2009 trok Electrabel, naast de DBI van dat jaar, ook nog eens voor 339 miljoen aan DBI van het jaar ervoor af. Kan dat? Jazeker. Bedragen die een bepaald jaar niet afgetrokken kunnen worden wegens te weinig winst, kunnen naar de volgende jaren overgedragen worden. Dat is het gevolg van een administratieve omzendbrief uit 2009, die de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in het dossier-Cobelfret nogal ruim interpreteert.

4. In de vorige punten hebben we uitgelegd hoe de vrijgestelde meerwaarden en de DBI ervoor zorgen dat de financiële winsten vrijgesteld worden van belastingen. Maar hoe valt het te verklaren dat de industriële winst van Electrabel, in 2009 meer dan één miljard euro, ook aan de fiscus ontsnapt? Wel, door de DBI van het jaar ervoor (zie punt 3), maar ook door de zware schulden die Electrabel torst.
Electrabel schulden? Inderdaad, Electrabel is heel wat schulden aangegaan bij filialen van de groep GDF Suez om aandelen te verwerven van andere filialen van de groep. Dankzij die schulden kan het een massa intresten fiscaal aftrekken. En omdat de dividenden niet belast worden (dankzij de DBI), knagen die intresten fiscaal aan de industriële winst. Om dat soort van misbruiken in te dijken, beperken heel wat landen het schuldniveau van holdings. België niet…

Energy Europe Invest werd speciaal opgericht om van de notionele intresten te kunnen profiteren

5. De programmawet van 23 december 2009 legt voor 2009 een taks van 250 miljoen euro op aan de uitbaters van nucleaire installaties, Electrabel, SPE en EDF. Dit als compensatie voor het langer openhouden van de kerncentrales. Electrabel ging in beoep, maar betaalde ondertussen wel zijn deel, zijnde 213 miljoen euro. In de Belgische wetgeving worden sommige taksen en belastingen echter beschouwd als fiscaal aftrekbare lasten. Welnu, de taks van 213 miljoen euro die Electrabel opgelegd kreeg, is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. De staat verliest dus langs een kant een deel (een derde) van wat hij aan de andere kant wint. En Electrabel wint de jackpot omdat het zijn centrales langer kan laten draaien.

Hoe Suez-Tractebel, filiaal van Electrabel: een cadeau van de staat van 776 miljoen kreeg en de holdings van Albert Frère op 3,3 miljard winst, 152 euro belasting betalen.

Bron  : PVDA-studiedienst / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!