De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Einde dreigt voor krant in eenvoudige taal
Wablieft

Einde dreigt voor krant in eenvoudige taal

Bijna de helft van de redactieleden van Wablieft kreeg zijn ontslag. Door gebrek aan financiële middelen dreigt nu het einde voor de kranten van Wablieft. Tienduizenden kwetsbare lezers zullen dan geen nieuws meer krijgen in begrijpelijke taal.

woensdag 6 september 2023 15:04
Spread the love

Iedereen heeft recht op nieuws in begrijpelijke taal. Vanuit dat idee startte de Wablieft-krant bijna 40 jaar geleden. Sindsdien brengt de redactie nieuws in eenvoudige taal, op papier en sinds een aantal jaar ook online.

Door onvoldoende financiële middelen, komt dat nu zwaar onder druk te staan. De kranten van Wablieft krijgen subsidies van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op de vraag naar extra middelen is het Ministerie nog niet ingegaan. Twee van de vijf redactieleden kregen intussen hun ontslag. Er blijven slechts drie medewerkers over: twee redacteurs en één lay-outmedewerker. Voor hen wordt het onmogelijk om elke week een kwaliteitsvolle krant in eenvoudige taal te blijven maken.

Kwetsbare lezers vallen uit de boot

Eén op de zeven mensen in Vlaanderen is laaggeletterd. Zij hebben onder meer moeite om het nieuws in kranten, op radio en op tv te begrijpen. Dankzij de Wablieft-kranten krijgen die mensen elke week correcte en genuanceerde informatie.

Ook talloze leerkrachten maken dankbaar gebruik van de kranten, de online nieuwssite en het lesmateriaal dat Wablieft voorziet. Dat gebruiken de leerkrachten bijvoorbeeld:
in lessen Nederlands voor laaggeletterde of anderstalige volwassenen
in het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
in het basis- en beroepssecundair onderwijs

Tienduizenden kwetsbare lezers dreigen nu uit de boot te vallen. Zeker in tijden van fake nieuws en onjuiste nieuwsberichten die gegenereerd worden door artificiële intelligentie, is dat ondenkbaar.

En de toekomst?

De Wablieft-redactie hoopt dat het belang van de krant erkend wordt en dat er alsnog voldoende financiële middelen komen. Wablieft wil blijven steunen op minstens vijf redactieleden om de kwaliteit van het nieuws te garanderen. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hecht groot belang aan leesvaardigheid en aan de kennis van het Nederlands. Enkel met voldoende medewerkers kan de redactie bijdragen tot die doelstellingen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!