De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Einde aan subsidies vlees en zuivel in Duitsland?

Einde aan subsidies vlees en zuivel in Duitsland?

zaterdag 11 februari 2017 22:16
Spread the love

Vlees en melkveehouderij is schadelijker voor het milieu dan de productie van granen, fruit of groenten. Het Duitse Milieu Agentschap (UBA) heeft opgeroepen tot hogere belastingen op producten van dierlijke oorsprong, maar het idee is omstreden.
De landbouw is een grote bijdrage aan de klimaatverandering. In een recente studie werd gewezen op het feit dat de landbouw de grootste uitstoter is van distikstofmonoxide en methaan, een broeikasgas circa 25 keer krachtiger dan koolstofdioxide.
Deze conclusie leidde in Duitsland tot een controversiële conclusie, namelijk dat btw-verlagingen op dierlijke producten zoals vlees en kaas eigenlijk milieuschadelijke subsidies zijn. De huidige waarde van dit fiscaal voordeel bedraagt 5.200.000.000 €.
Het agentschap heeft kritiek op het feit dat de dierlijke producten profiteren van een btw-tarief van slechts 7%, hetzelfde tarief als granen, fruit of groenten, ondanks het feit dat ze veel schadelijker zijn voor het milieu. Niet alleen zijn vlees en kaas erg intensief om te produceren, maar dieren zoals koeien stoten ook grote hoeveelheden methaan uit bij het verteren van voedsel.
“In de toekomst moeten dierlijke levensmiddelen worden belast tegen het normale tarief van 19%. In ruil daarvoor zou de staat de miljarden die dit opbrengt moeten gebruiken voor een vermindering van de kosten van groenten en fruit of het openbaar vervoer. Beide zou goed zijn voor het klimaat en profiteren burgers, “zei UBA President Maria Krautzberger.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!