De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Eeuwige vlam doet haat ontvlammen

Eeuwige vlam doet haat ontvlammen

maandag 26 juli 2021 06:38
Spread the love

Op 22 juli, de dag van zijn indiensttreding als nieuwe stafchef van het leger, heeft Thierry Burkhard in Parijs de ceremonie ter herdenking van de onbekende soldaat geleid. Onder de Arc de Triomphe werd de eeuwige vlam vernieuwd met medewerking van twee jongeren uit de stad Noisy-le-Grand, waar veel migranten wonen, o.a. veel Afrikaanse. Huidskleur en kleding van de jongeren waren aanleiding tot boze commentaren in de online editie van het rechtse blad Valeurs Actuelles. De te informeel geachte kleding van de zwarte jongen en de hoofddoek van het zwarte meisje maakten veel agressie los, wat een interessante kijk geeft op de mentaliteit van een bepaald segment van de Franse bevolking. Een bloemlezing:

 

Over de hoofddoek:

 

 • We hebben er genoeg van, van die permanente provocatie. De hoofddoek heeft op ons grondgebied niets te zoeken. Mijn generaal, hebt u uw geschiedenisboeken vergeten? Het leger heeft niet als missie verraad te plegen, voor zover we weten.

 

 • De islamitische hoofddoek, die het nadrukkelijk getoonde kenteken van de inferioriteit van de vrouw is, is een aanslag op de Franse grondwet, die in haar inleiding de gelijkheid van de seksen poneert. Het is ook een aanslag op de wet, die de principes van de Grondwet in de praktijk omzet. Om die redenen, en alleen om die redenen, moet de hoofddoek verboden worden in Frankrijk. De godsdienstvrijheid en de laïciteit hebben met deze kwestie niets te maken.

 

 • Het nationale leger moet “laïc” zijn, dus in religieus opzicht neutraal, en dus eenheid scheppen, wat ook de religie, de politieke opinie enz. is… Als zelfs de stafchef van het leger dat vergeten is, waar gaat ons land dan naartoe, tenzij recht tegen de muur?

 

 • Dat bevestigt het entrisme van de islamisten in het leger. Degenen die het leger willen oproepen om orde te scheppen in de “banlieues” zullen flink berispt worden. In elk geval krijgen we binnenkort de hoofddoek op school, dat is maar een kwestie van tijd, maar het gaat blijkbaar sneller dan ik gedacht had.

 

 • Als je nog twijfels mocht hebben over de keuze van deze generaal, dan nu niet meer. Macron is bezig ons mooie land te verkopen aan de islam. Er zal een dag komen, zo hoop ik, dat hij rekenschap zal moeten afleggen.

 

 • Ik zie hier alweer een provocatie. Waar is de band met de islam? Nog een generaal die ondergeschikt is aan de islamo-gauchistische macronie?

 

 • De jonge Burkhard…, hij afficheert zijn religieuze voorkeur en sleept het leger met zich mee…

 

Over de Afrikanen en de diversiteit, moslims en fascisme:

 

 • Dat begint al goed! Hoofddoek en 100 % diversiteit.

 

 • Wat een schaamteloosheid en wat een verachting voor allen die Frankrijk gediend en verdedigd hebben! Wie heeft deze ceremonie georganiseerd? Een heel slecht signaal dat deze nieuwe stafchef geeft, terwijl onze troepen zich laten doden in Afrika, waar deze jongeren waarschijnlijk vandaan komen.

 

 • Een belediging voor het Vaderland, de vlag en allen die hun leven gegeven hebben om de natie te bevrijden van het fascisme. Nog maar net in functie en deze nieuwe legerleider zou al meteen moeten worden ontslagen. Mijn woede en mijn haat zijn nog alleen te vergelijken met de schaamte en de walging die ik ondervind voor degenen die geacht worden de fundamenten van onze “démocratie LAÏQUE” te garanderen, is het nuttig daaraan te herinneren?

 

 • … de islam is een ideologie die nog antisemitischer is dan het nazisme, en 130.000 moslims hebben vrijwillig dienst genomen bij de SS, want nazisme en islam hebben de meest fanatieke anti-joodse haat met elkaar gemeen

 

 • De troepen van het AFN en de Afrikaanse hebben deelgenomen aan de bevrijding van Frankrijk (veel goede Fransen hebben dat niet gedaan!). Het schokt me niet dat dat erkend wordt; dat is de betekenis van deze manifestatie.

 

 • Symbolische foto: de oude en de nieuwe Fransen… overdracht van de fakkel. Er ontbreekt alleen nog een redevoering van Macron en de zegen van paus Franciscus…

 

https://www.valeursactuelles.com/societe/une-humiliation-de-plus-indecent-une-jeune-fille-voilee-ravive-la-flamme-du-soldat-inconnu-et-suscite-un-tolle/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!