De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Eerlijk en met respect”.

“Eerlijk en met respect”.

zaterdag 28 januari 2017 22:12
Spread the love
 

“Eerlijk en met respect”.

Laten we een vraag en antwoord spel spelen. Mensen zijn toch dol op spelletjes. Alleen vragen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden. Het vraagt maar enkele minuten van uw spaarzame vrije tijd.

1)  President Trump zei, over de afzegging van de bespreking met de Mexicaanse President; “Als Mexico Amerika niet “eerlijk en met respect” behandeld, dan zeggen we de afspraken      af”.    Vraag: Is Mexico “eerlijk en met respect” behandeld ? Ja, of nee? 

2) Toen Trump de handtekeningen zette, om op twee plaatsen te herstartten met de aanleg van pijpleidingen, omdat het werk opleverd!  Vraag: Was dat “eerlijk en met respect”, naar Native Americans, milieu en naar de milieuvriendelijke alternatieven, die vermoedelijk veel meer werk opleveren?  Ja of nee?

3) Trump verbiedt oorlogsvluchtelingen  toe te laten en stopt de financiering. En dan slaan we de vraag, wie de veroorzakers zijn van deze ellende, maar voor het gemak over. Vraag: Is het “eerlijk en met respect” en pro life beleid, wanneer mensen huis en haard verlaten hebben, om de talloze oorlogen te ontvluchtten en dan niet opgevangen worden? ‘Ja’ of ‘Nee’.

4) Vraag: Wanneer Trump de wetenschap en wetenschappelijke onderzoeken/resultaten en de publicaties daarvan wil gaan verbieden, is dat “eerlijk en met respect’ en pro life beleid? Ja of nee?

5) De daaruit voorvloeiende vraag: Is het “eerlijk en met respect”, en pro life beleid,  wanneer vrijheid van meningsuiting, vrijheid voor publicatie, vrijheid van het woord en vrijheid van denken wordt verboden? Ja of nee?

6) President Trump maakt zich druk omdat Hillary Clinton meer stemmen heeft behaald, de zogenaamde populaire stemmen en dat moet 100% fraude zijn geweest en bij zijn inhuldigingen viel hij ook over meer of minder bezoekers. Vraag: Is dat zo belangrijk voor het Amerikaanse volk en is het “eerlijk en met respect”? Ja of nee?

7) Vraag: Zijn martelingen “eerlijk en met respect” en is dat pro-life beleid?

8) De media wordt behoorlijk aangevallen en terecht. Vraag: Zou het goed en “eerlijk en met respect”zijn , wanneer er helemaal geen media meer zou zijn? Ja of nee?

9) Trump is een pro-life president. Vraag: Zijn al deze maatregelen “eerlijk en met respect”,  en een pro-life beleid, of alleen voor Mijnheer President Trump en Amerika”? ‘Ja’ of ‘nee’?

10) Laatste vraag: Wanneer al deze maatregelelingen gelden voor President Trump en het Amerikaanse volk, zou dat “eerlijk en met respect zijn” en pro life beleid? Ja of nee?

Dank u voor uw aandacht en er zijn helaas  geen prijzen om uit te reiken,  geen winnaars en verliezers aan te duiden, want we zijn allemaal winnaars en verliezers.

“Eerlijk en met respect” is geen eenrichtingsverkeer, er zijn twee mensen nodig, om een tango te dansen. . 
Nawoord: Men zou kunnen zeggen waar bemoeid hij zich mee, het is niet jouw land? 
Omdat globalisering alles bij elkaar heeft gebracht, alles is verbonden en heeft grote invloed en gevolgen op de hele wereld en er is nu maar één echte land en dat is de Planeet Aarde. En natuurlijk vanwege de massavernietigingswapens.

Het is gemakkelijker praten, wanneer men veruit de grootste supermacht is van de wereld.Budget: 536 miljard euro.  Als we de andere landen uit de top tien samen nemen, dan nog hebben ze niet zo veel uitgegeven als de Verenigde Staten. Voorts heeft het leger van de Verenigde Staten de modernste technologie en een enorme getrainde strijdmacht. En natuurlijk heeft geen enkel land in de wereld meer kernwapens dan de VS.

Het concept van de objectieve waarheid verdwijnt van de wereld. Leugens zullen overgaan in de geschiedenis. (George Orwell)

 Lanaria Amberkira.  29-01-2017https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreedBlogspot: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/https://youtu.be/jh142luEszg (Video peace message)

Note: Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!