Een zak vlees

Een zak vlees

vrijdag 22 november 2019 20:30
Spread the love

Er zijn nog andere problemen in Belgie …. het dodelijke provincialisme …. Belgie is een klein landje in Europa en veel mensen vinden het niet eens op de wereldkaart … echter er is een probleem in Belgie. Groter dan U kan bedenken …

Vanuit Belgie vertrekken jaarlijks tienduizenden mensen naar het buitenland en eens ze ginds zijn laat de Belgische maatschappij hen totaal in de steek … totaal ….
Mijn verhaal illustreert hoe onder invloed van uiterst rechts een leven kan verwoest worden …
Even op een rijtje : eerst word je weggepest als transgender terwijl je eigenlijk een vrouw bent (job weg, huurhuis weg, relatie weg, slachtoffer van pesterijen en echte misdaden, seksuele intimidatie, mensen die schuldig verzuim plegen, politie en gerecht die niks doen, enz … ) … dus vertrekt het slachtoffer naar het buitenland en alles gaat goed tot via sociale media een aantal mensen aan de mensen in het land waar het slachtoffer probeert een leven in te richten … de plaatselijke bevolking verwittigen voor de kwaadaardige transgender … hetgeen in die lokale cultuur verkeerd begrepen wordt en het slachtoffer is plots een travestie … dus een man in vrouwenkleren …

Die vrouw ziet er zelfs niet eens zo uit … maar in dat land is alles mogelijk … door die vrouw een man te noemen krijgt ze lokaal succes bij homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen die travesties lusten … wat die vrouw daarmee moet aanvangen weet ze heus niet …
Wanneer een man in dat land ontdekt dat ze een vrouw is, is hij zo geshockeerd dat hij een aantal dieven die haar huis zouden willen stelen … wil aanpakken … om een of andere reden verdwijnt hij en staat die vrouw er totaal alleen voor … wanneer ze de ambassade contacteert vertelt de lokale bevolking dat zij een travestie is en die mensen zijn te gemakzuchtig om dit even na te trekken en trekken zich dus niks aan over haar klacht dat ze verkracht is … zelfs geen menselijk woord … keihard …

Een paar maanden later stuurt ze een mail naar de ambassade met de vraag wat ze moet doen, ze vermeldt dat ze problemen heeft met de bank die haar geld beheert … (op dat moment 25.000 euro) en met de bandieten die proberen weg te komen met de diefstal van een huis, een winkelruimte en een auto … (90.000 euro) … ) … daarnaast vermeldt zij dat ze door de diefstal van haar wagen en door de onwil van de mensen rondom haar ginds niet weggeraakt …

Ze krijgt als enige antwoord dat ze maar even 800 km verderop moet gaan en de vraag om haar adres door te geven, hetgeen ze ook doet … en dan wordt het stil …. op een paar mails later krijgt ze geen enkel antwoord, behalve in 2016-2017-2018 … Tussen 2014 en 2016 niks behalve stilte …

Het consulair wetboek (de taakomschrijving van wat personeel van de ambassade moet doen, helpen bij problemen bij een bank, helpen bij problemen met de lokale politie en haar helpen haar adres vast te leggen) wordt straal genegeerd door die ambtenaren ! 

De bandieten krijgen in de gaten dat een Thaise advokaat hen voor de rechtbank wil brengen omdat zelfs naar Thaise normen het veel te ver gaat en leggen klachten tegen haar neer dat ze een illegale is … en vertellen aan de politie dat ze een travestie is … opnieuw geen enkele reactie van de ambassade tot ze in een detentiecentrum belandt met enkel de kleren aan haar lijf en haar handtas … met kredietkaarten … ze probeert vruchteloos om de mensen van de ambassade achter zich te krijgen meer die hebben geen zin …vuile travesties toch …

Ze belandt in Belgie en wordt overal hulp geweigerd tot ze bij een 70-jarige oude zak die seksverslaafd is een stuk van een bed in een achterkamer krijgt … ze spreekt met die man af “geen sex” … maar dat is hopeloos … ze vlucht weg en politie en openbare diensten sturen haar terug … want ze is totaal waardeloos en moet maar de huisslavin worden van een man die sex van haar eist terwijl ze een brief naar zijn verloofde zit te vertalen … door een gelukje geraakt ze terug in Thailand en probeert haar kleren en schoenen te bemachtigen … toen ze vroeg om 2 euro steun …
om ondergoed te kopen …  weigerde die oude zak dit en andere mensen zeiden dat hij haar maar moest helpen.

Terug in Thailand constateert ze dat het huurhuis dat ze huurde ondanks geen enkele opzegging van haar huurcontract, inclusief haar huisraad, verhuurd werd aan een andere persoon en dat ze dus dakloos is … Op dat moment heeft ze dus een eigendom, een winkelruimte, een auto en een geldig huurcontract en een advokaat en wanneer ze belt naar de ambassade krijgt ze gescheld naar haar kop. Ze belandt met enkel de kleren aan haar lijf in een rijstveld waar ze slaapt. Overal waar ze gaat wordt ze weggejaagd behalve door homoseksuele mannen en travesties.

De ambassade weet ondertussen dat ze een vrouw is, maar weigert om onduidelijke redenen dit zelfs maar aan de Thaise overheid, politie of mensen te zeggen.

Opnieuw wordt ze gearresteerd als en als illegale gedumpt in het detentiecentrum waar een van de consuls van Belgie opnieuw zegt dat hij haar “persoonlijk”zal helpen en dat ze een “lieve vrouw” is … zij weigert, ze is het zo zat dat ze de mensen van de ambassade niet eens zover krijgt dat ze hun wettelijke taken uitvoeren en vindt de verkrachting nu toch wel te ver gaan. Zij zegt dit en de man van de ambassade verdwijnt, woedend … 3 maanden lang weigert de ambassade haar te helpen… *

De Belgische ambassade kan een repatrieringslening toestaan zodat een gedetineerde terug kan naar eigen land. In Thailand is dit een gewoonte. Echter de papieren die haar in 2013 – 2014 al toegestuurd werden (gratis en zonder vraagstelling) worden nu eerst gewoon geweigerd. 

Later wordt haar voedselhulp geweigerd (de ambassade weet dat ze honger lijdt – dit oord staat erom bekend), levensnoodzakelijke medicijnen worden geweigerd (de ambassade heeft de attesten hiervan) en hulp bij het bekomen van de repatriering wordt ook geweigerd … toch krijgt ze de papieren, maar heeft geen pen en de ambassade WEIGERT haar te bezoeken. Een bevriende broeder-oblaat dient hen voortdurend te bellen. Met een gelukje krijgt ze de papieren en na een foutje van de Thaise politie slaagt ze erin om die papieren aan de Thaise chauffeur van de ambassade te geven) …

In een staat van verregaande uithongering, met uitgeslagen tanden en een gebroken hand ontmoet ze een consul en die begint haar spontaan uit te lachen … “jij bent nogal vermagerd … hahahaha” … ze dwingt hem om het Rode Kruis Vlaanderen te verwittigen en hen zover te krijgen dat ze voor een bed en wat eten zouden zorgen. Ze heeft zelf de FAX gezien die naar het Rode Kruis Hasselt gestuurd werd en zogezegd naar het CAW in Gent (die weten van niks).

Intermezzo

Il y a d’autres problèmes en Belgique … le provincialisme meurtrier …. La Belgique est un petit pays d’Europe et beaucoup de gens ne le trouvent même pas sur la carte du monde … Cependant, il y a un problème en Belgique. Plus gros que ce que vous pouvez imaginer …

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes quittent la Belgique et la société belge les abandonne totalement … une fois là-bas … totalement … Mon histoire illustre comment une vie peut être détruite sous l’influence de l’extrême droite … : d’abord, vous êtes victime d’intimidation en tant que transgenre alors que vous êtes réellement une femme (travail perdu, fin location de maison, fin de relation, victime d’intimidation et de véritables crimes, harcèlement sexuel, personnes coupables de négligence criminelle, police et justice qui ne font rien, etc. ) … alors la victime s’en va à l’étranger et tout va bien jusqu’à ce qu’un certain nombre de personnes passent par les médias sociaux aux habitants du pays où la victime tente de mener une vie … informe la population locale du méchant transgenre … dans la culture locale c’est mal compris et la victime est tout à coup une travestie … alors un homme en costume de femme …  dans ce pays, tout est possible … en appelant cette femme un homme, elle obtient un succès local avec des hommes homosexuels, des travesties et des femmes qui aiment les travestis … elle ne sait vraiment pas quoi faire avec eux …

Quand un homme découvre qu’elle est une femme, il est tellement choqué qu’il veut s’attaquer à un certain nombre de gens qui veulent voler sa maison …  il disparaît et cette femme est complètement seule … lorsqu’elle contacte l’ambassade les habitants de la localité disent qu’elle est une travestie et ces personnes peuvent trop facile vérifier – et se moquent donc de sa plainte selon laquelle elle a été violée … pas même un mot humain … 

Quelques mois plus tard, elle envoie un courrier électronique à l’ambassade lui demandant quoi faire, elle mentionne qu’elle a des problèmes avec la banque qui gère son argent … (à ce moment-là 25 000 euros) et avec les bandits qui tentent de s’en sortir du  vol d’une maison, d’un local commercial et d’une voiture … (90 000 euros) …). En outre, elle mentionne qu’en raison du vol de sa voiture et de la réticence des gens qui l’entourent, elle ne peux pas se déplacer … elle doit seulement parcourir un peu plus de 800 km et  a la demande de transmission de son adresse, …elle le fait et reçoit aucune réponse. Quelques e-mails plus tard, elle n’a reçu aucune réponse, sauf en 2016-2017-2018 … Rien que le silence entre 2014 et 2016 …

Le code consulaire (description du travail à effectuer par le personnel de l’ambassade, aide en cas de problèmes dans une banque, aide en cas de problème avec la police locale et en l’aidant à enregistrer son adresse), ces fonctionnaires seront ignoré s!

Les bandits remarquent qu’un avocat thaïlandais veut les poursuivre en justice parce que, même selon les normes thaïlandaises, cela va trop loin et ils portent plaint que elle est une illégale … et de dire à la police qu’elle est un travestie … à nouveau aucune réaction de l’ambassade jusqu’à ce qu’elle finisse dans un centre de détention avec seulement les vêtements sur son corps et son sac à main … avec des cartes de crédit … elle essaie en vain de “forcer” les gens de l’ambassade de faire leur boulot,  ils n’en ont pas envie … ces sales travestis quand même … Elle finit en Belgique et se voit refuser l’aide partout jusqu’à ce qu’elle ait un lit dans une arrière-chambre chez un abruti de 70 ans accro au sexe … elle dit à cet homme “pas de sexe” … mais c’est sans espoir … elle s’enfuit et la police et les services publics la renvoient … parce qu’elle est totalement inutile et qu’elle devrait devenir l’esclave de maison d’un homme qui exige des relations sexuelles avec elle alors qu’elle traduit une lettre à son fiancé … heureusement, elle rentre en Thaïlande et tente de se procurer ses vêtements et chaussures … lorsqu’elle a demandé 2 euros de soutien … pour acheter des sous-vêtements … le vieux con l’a refusée et d’autres personnes lui ont dit qu’il devait lui aider.

De retour a Thaïlande elle note que la maison locative qu’elle avait louée, même si elle n’a pas mis fin à son bail, y compris ses articles ménagers, a été louée à une autre personne et qu’elle est donc sans abri … À cette époque, elle avait une propriété, un espace de vente au détail, une voiture et un contrat de location en cours de validité et un avocat. Lorsque elle fait appel à l’ambassade, on lui reproche. Avec seulement les vêtements sur son corps, elle se retrouve dans une rizière où elle dors. Partout où elle va, elle est chassée sauf par les hommes gais et les travestis. Entre-temps, l’ambassade sait qu’elle est une femme, mais pour des raisons peu claires, l’ambassade refuse même de le dire au gouvernement, à la police ou au peuple thaïlandais. 

A nouveau arrêtée et déclarée illégale elle se retrouve au centre de détention où l’un des consuls de Belgique dit à nouveau qu’il l’aidera “personnellement” et qu’elle est une “femme gentile” … elle refuse, elle en a marre elle n’a même pas incité les membres de l’ambassade à s’acquitter de leurs obligations légales et a dit que le viol allait trop loin. Elle dit cela et l’homme de l’ambassade disparaît furieusement … pendant trois mois, l’ambassade refuse de l’aider …

* L’ambassade de Belgique peut accorder un prêt de rapatriement afin qu’un détenu puisse retourner dans son pays. En Thaïlande, c’est une habitude. Cependant, les documents qui ont déjà été envoyés en 2013-2014 (gratuits et sans poser de questions) sont maintenant simplement refusés. Plus tard, son aide alimentaire est refusée (l’ambassade sait que elle a faim – cet endroit est connu pour cela), les médicaments essentiels sont refusés (l’ambassade a les certificats pour cela) et l’aide pour obtenir le rapatriement est également refusée … pour le moment elle a les papiers, mais n’a pas de stylo et l’ambassade refuse de lui rendre visite. Un ami frère oblat  devait les appeler en permanence. Avec un peu de chance, elle récupère les papiers et, après une erreur de la police thaïlandaise, elle parvient à les remettre au chauffeur thaïlandais de l’ambassade) … Dans un état d’extrême famine, les dents cassées et la main cassée elle rencontre un consul et il commence à se moquer d’elle … “tu es plutôt mince … hahahaha” … elle l’oblige à informer la Croix-Rouge flamande et à les amener à aller chercher un lit et de la nourriture. Elle-même a vu le fax envoyé à la Croix-Rouge de Hasselt et, pour ainsi dire, aux CAW de Gand (qui ne savent rien).

 

There are other problems in Belgium … deadly provincialism ….

Belgium is a small country in Europe and many people do not even find it on the world map … however, there is a problem in Belgium. Bigger than you can imagine …

Every year tens of thousands of people go abroad away from Belgium and once they are abroad, Belgian society totally abandons them … totally …. My story illustrates how a life can be destroyed under the influence of the far right …

First you are bullied as a transgender while you are actually a woman (job away, rented house away, relationship away, victim of bullying and real crimes, sexual harassment, people who commit criminal negligence, police and justice who do nothing, etc. ) … so the victim goes abroad and everything goes well until a number of people tell through social media to the people in the country where the victim tries to live  … inform the local population about the evil transgender … what in that local culture is misunderstood and the victim is suddenly a transvestite … so a man in women’s clothes …

That woman even looks not even bad … but in that country anything is possible … by calling that woman a man she gets local success with homosexual men, transvestites and women who like transvestites … she really doesn’t know what to do with that … When a man discovered in that country that she is a woman, he is so shocked that he wants to take care off a number of thieves who want to steal her house … for some reason he disappears and that woman is completely on her own …

When she contacts the embassy the locals tell that she is a transvestite and those people are too lazy to check this out and therefore do not care about her complaint that she has been raped … not even a human word … very tough … A few months later she sends an email to the embassy asking what to do, she mentions that she has problems with the bank that manages her money … (at that time 25,000 euros) and with the bandits trying to get away with it and the theft of a house, a retail space and a car … (90,000 euros) …) in addition, she mentions that due to the theft of her car and the unwillingness of the people around her there she is not mobile , she is stuck … she is asked travel800 km and they request to pass on her address, what she does … and then it becomes quiet … a few emails later she receives no answer, except in 2016-2017-2018 … Nothing but silence between 2014 and 2016 …

The consular code (the job description of what embassy staff should do, help with problems at a bank, help in the event of problems with the local police and helping her to record her address) these officials will just ignore that! The bandits notice that a Thai lawyer wants to take them to court because even by Thai standards it goes way too far and file complaints against her that she is an illegal … and tell the police that she is a transvestite … again no reaction from the embassy until she ends up in a detention center with only the clothes on her back and her handbag … with credit cards … she is trying in vain to get the people from the embassy behind her but they don’t feel like it … dirty transvestites anyway …

She ends up in Belgium and is refused help everywhere until she gets a piece of a bed in a back room with a 70-year-old old sex-addicted bastard… she agrees with that man “no sex” … but that is hopeless … she flees and police and public services send her back … because she is totally worthless and should just become the house slave of a man who demands sex from her while she is translating a letter to his fiancé …

Luckily she gets back to Thailand and tries to get her clothes and shoes … when she asks for 2 euros in support … to buy underwear … the old bastard refuses this and other people tell her to ask him to help her. Back in Thailand she sees that the rental house that she rented despite not having given any termination of her lease, including her household goods, was rented to another person and that she is therefore homeless …

At that time she has a property, a retail space, a car and a valid rental contract and a lawyer and when she calls the embassy she gets scolded. With only the clothes on her back, she ends up in a rice field where she sleeps. Everywhere she goes she is chased away except by gay men and transvestites. Meanwhile the embassy knows that she is a woman, but for unclear reasons they refuse to even say this to the Thai government, police or people.

Again she is arrested as and dumped as illegal in the detention center where one of the consuls of Belgium again says that he will help her “personally” and that she is a “sweet woman” … she refuses, she is tired of this,  she does not even get the people of the embassy to perform their legal duties and says the rape was going too far. She says this and the man of the embassy disappears, furiously … for three months the embassy refuses to help her …

The Belgian embassy can grant a repatriation loan so that a detainee can return to her own country. In Thailand this is a habit.

However, the papers that were already sent to her in 2013 – 2014 (free and without her request) are now simply refused. Later her food aid is refused (the embassy knows she is hungry – this place is known for it), vital medicines are refused (the embassy has the certificates) and help with obtaining the repatriation is also refused … the papers get to her eventually, but she has no pen and the embassy refuses to visit her. A Catholic brother-friend constantly calls them. With luck she gets the papers and after a mistake by the Thai police she manages to give those papers to the Thai driver of the embassy) … In a state of extreme starvation, with broken teeth and a broken hand she meets a consul and he starts to laugh at her  … “you are rather slender … hahahaha” … she forces him to inform the Red Cross Flanders and get them to go for a bed and some food to care. She herself saw the FAX that was sent to the Red Cross Hasselt and, so they said, to the CAW in Ghent (who know nothing).

End Intermezzo

Het moet duidelijk zijn dat de Thai niet mogen stelen, verkrachten en iemand de dood injagen of het land uitzetten op misdadige wijze maar het moet ondertussen toch wel erg duidelijk zijn dat de ambassade niet wil helpen, op geen enkele manier … behalve als ze een “lieve vrouw” is … en de partner wordt van een HOMOSEKSUELE consul.

Eens aangekomen in Zaventem wordt we door de Federale Politie opgevangen. Die kijken eens goed na of dit mens geen misdadigster is en noteren al gauw in de computer dat ze Thailand is uitgezet … dat moet wel een misdadigster zijn. Daarna gaat ze naar de plek waar het Rode Kruis moet zijn en daar is An (RK Hasselt) … die heeft wat mannen-winterkleren bij en geeft haar te eten en laat haar ook eten kopen in de winkel bij de luchthaven.

Ze eet en huilt bij het eten. Het is ijskoud en ze heeft pijn in haar mond en aan haar hand. Ze komt rechtstreeks uit een detentiecentrum na een vlucht van 14 uur en staat plots in Belgie. An zegt dat de ambassade gezegd heeft dat ze naar Gent moet. Waarom weet ze niet, haar laatste woonplaats in Belgie is Dendermonde en volgens de wetten dient ze daar geholpen te worden. Na een autorit, de eerste keer in meer dan 3 jaar dat ze in een auto gezeten heeft, komen ze aan bij het CAW in Gent die echter doodleuk roepen dat ze te laat is … dat ze voor 10 uur ‘s morgens daar een afspraak moet aanvragen …ze is nu ruim 42 uur wakker en na wat aandringen wordt er gebeld naar “De Schelp” – waar een sociale assistente haar zelfs toescheldt dat ze niet “realistisch” is …

Het duurt een halfuur en na lang aandringen van An en haarzelf worden ze doorgestuurd naar het UZ Gent waar een bed beloofd is in de psychiatrische afdeling. Echter zij weet dit totaal niet en denkt dat men haar eerste zorgen gaat geven voor haar hand … de pijn is bijna ondraaglijk, maar ze laat niks zien want in het detentiecentrum leerde de Thaise politie de gedetineerden te glimlachten en er gelukkig uit te zien … op hardhandige manier.

Eens in het UZ Gent toegekomen ontspint zich een hilarisch gesprek met een admistratieve kracht die aan het loket van de spoed zit. Na het inlezen van de identiteitskaart begint het onnozele gesprek.

“U hebt geen mutualiteit”
“Ik heb geld” … toont VISA kaarten van Kasikorn bank (debetkaarten … dus als er geen saldo is wordt de transactie direct geweigerd)
…/…

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!