Een zak vlees – epiloog

Een zak vlees – epiloog

donderdag 28 november 2019 21:29

Welke wetten en regels zijn nu overtreden ?

 

 • Het volledig consulair wetboek.

  Door mijn adres niet te behandelen kan ik mij niet aansluiten bij de Rijksdienst voor Overzeese Verzekering (ik had werk).
  Ik kan mijn adres op mijn rekening niet in orde brengen.
  Schrapping uit het Rijksregister.
  Schrapping uit de kruispuntbank.
  Genoteerd worden als langdurig dakloze.

 • Er is een grote rol weggelegd voor de bizarre houding van de Belgische ambassade in Thailand. De vraag is :

Waarom haten die mensen mij zo ?

Men haalt bij BuZa aan dat mijn mail in de SPAM terecht komt en dat ze die dus niet zien, maar dan moeten ze wel niet in 2016 – 2017 en 2018 antwoorden op mijn mails.

Gedood door BuZa … dat mag op mijn graf staan …

Wat in Belgie gebeurd is, is het gevolg van de houding van de ambassade die de adreszetting weigerde.

De pesterijen aan mijn adres zijn gewone discriminatie.

Buitenlandse Zaken wou blijkbaar Belgie zuiver houden van transgenders met een penis, die achteraf een vrouw blijken te zijn.

Sexisme, racisme, genderisme …

Je kan er echter niks aan doen …. totaal niks … die mensen zijn Goden … almachtig …

Oh ja, niemand kan in het Immigration Detention Center van Bangkok overleven zonder eten. Een aantal Thai zorgden dat ik te eten had en weigerden mijn betaling,

ze wilden dat ik spaarde om uit dat hol weg te raken ….

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!