De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een week van onderverdraagzaamheid, een week van rijk en arm

Een week van onderverdraagzaamheid, een week van rijk en arm

zaterdag 13 augustus 2011 20:25
Spread the love


doc

Onverdraagzaamheid voeden is ongezond. De kloof tussen arm en rijk versterken is dat ook. En toch is dit dagdagelijkse realiteit. Begrijpen wie begrijpen kan.

De dag begon met een titel uit een dagblad:”politieagent geraakt bij schietpartij in Antwerpen”.  Het valt mij direct op dat er nergens in het bewuste artikel wordt gesproken over een etnische afkomst. Het speculeren kan dus beginnen. De reacties op het artikel liegen er niet om. Op de sociale networksite facebook doet men lustig mee. Zelf ben ik wat afwachtend en post ik het volgende op mijn facebook account:” Het is in vele ogen “weeral” een vreemdeling ook al kan ik dat nergens lezen. Dan is het de schuld van de culturele samenleving en uiteindelijk is het de schuld van Patrick Janssens en de Spa. Bestaat er een wereldrecord kortzichtigheid in het Guinness book of records? Ik zou ons direct inschrijven, we winnen dat met lengten voorsprong! Straks is het familie van “Van Themsche”. Net zoals in Noorwegen, ne blanke rechtse man. Stel u voor, nog Arisch blond ook. Het zal toch niet waar zijn?”

Een kwartier later lees ik op de website van een ander dagblad dat het gaat om een 42-jarige Belg. De status op mijn facebook verandert naar” En de woorden zijn nog niet koud. Zouden al die mensen die hun oordeel al klaar hadden nu zelf beschaamd zijn?”

Enkele dagen geleden, aan tafel in een kebab zaak, een discussie met enkele vrienden. “Ik haat alle Walen”, zegt één van hen. Als ik hem vraag waarom begrijp ik er niets meer van. “Dat weet ik eigenlijk niet, ze zeggen dat die al ons geld afpakken.” “Trouwens, wat hebben wij nu gemeen met Walen?”, vragen zij zich af. Dat de arbeiders en bedienden in Wallonië ook belastingen en sociale zekerheid betalen maar dat dit niet het geval is voor Waalse miljonairs en bedrijven, net zoals in Vlaanderen. Dat men in Wallonië mensen evenzeer opzet tegen Vlamingen net zoals men hier met ons doet tegenover Walen. Dat de gewone werkende mensen steeds de dupe zijn en dat, in mijn ogen toch, ze enkel slechter af kunnen zijn door hun verder te laten opdelen, zijn enkele van mijn antwoorden.

Het gaat nog verder, de discussie. Een vreemdeling mag niet stelen, plunderen, overvallen,… Een Belg mag dat in hun ogen wel. Want, zo zeggen zij, die is hier geboren. De logica ontgaat mij volledig. Mensen moeten respect hebben voor elkaar en elkaars bezittingen, althans dat is mijn mening.

Aanzet van de discussie is natuurlijk de toestand in het Engeland van de voorbije dagen. Ook daar werd er eerst geroepen dat het nog maar eens de vreemdelingen waren. Tot er genoeg foto en videomateriaal verscheen waarop te zien was dat het een multiculturele “aangelegenheid” betrof. Benieuwd of er Engelsen zijn die vinden dat geboren en getogen Londenaars wel mogen plunderen en stelen?

Het valt me ook op dat Cameron direct kiest voor een heel repressief optreden. 16.000 extra politiemensen naar Londen! Met de stormram beuken ze deuren in en halen ze het tuig naar buiten. “Ze zullen allemaal veroordeelt worden en niemand zal zijn straf ontlopen”, roept Cameron uit. In een dagblad krijgen we een overzicht van de plunderaars. Sociale assistenten, onderwijzers en zelfs een dochter van een miljonair. Die laatste werd gearresteerd samen met wee minderjarige, en minder welgestelde, jochies. De twee jongeren zitten inderdaad opgesloten, de miljonairsdochter mocht beschikken met een enkelband. Zelfs tijdens een kettingreactie van, niet goed te praten, acties zet men in Engeland de scheeftrekking tussen arm en rijk extra in de verf. Ik keur de rellen en plunderingen niet goed maar ik ben wel één van die mensen die denkt dat men daar oogst wat men al jaren aan het zaaien is.

Twee dagen geleden was het ook bij ons weer van dat. De media schreef:”winkeliers gaan met drugsdealers op de vuist in Antwerpen-Noord.”  De eerste reacties op het artikel vertellen hoe goed de mensen het wel vinden dat de Belgische winkeliers opkomen tegen het vreemdelingentuig dat drugs verkoopt. Als nadien blijkt dat het opstaan van de winkeliers ook een multiculturele “aangelegenheid” was draaien de reacties negentig graden. Ze gaan dan van”Dat is dan ook den eerste keer” tot “Haja de autochtone winkelaars zijn daar allemaal moeten gaan lopen natuurlijk!”

Maar ergens is het natuurlijk wel dik mis. Agenten vinden tijd en ruimte om boetes uit te schrijven voor de sigaretten en geen tijd om de criminelen in Antwerpen-Noord aan te pakken? Een allochtone getuige ter plaatse legt op de regionale televisie ATV misschien wel de vinger op de wonde:”Tja, als de politie hier een arrestatie uitvoert staan diezelfde hier enkele uren later gewoon terug.” De sigarettenboetes zullen wel betaald worden zeker? Ook de burgemeester van wacht in Antwerpen beloofd een repressief optreden. Een volgeling van Cameron?

De dag nadat winkeliers het heft in handen namen bleek dat 800 andere mensen dat ook hadden gedaan ten aanzien van Bart Peeters. Haatmails vulden zijn elektronische brievenbus. Sterf met u Marokaanse vrienden en ik hoop voor zijn geliefden dat hem eens een infarct bekomt zijn slechts twee van die haatmails. In een interview gaf Bart Peeters aan trots te zijn dat hij Belg is en zei hij:”Sorry, maar Bart De Wever; dat is géén politiek.”

Genoeg dus voor sommige om hun gal te spuwen over de persoon van Bart Peeters. Iets wat anderen blijkbaar ook al is overkomen. Benieuwd of ik nu ook haatmails mag verwachten. Hier alvast mijn adres: sven-naessens@telenet.be . Nee ik ben geen Belgicist maar ik ben ook niet beschaamd van Belg te zijn. Het één kan zonder het ander. Allez dat denk ik toch. Bart De Wever is ervan overtuigd dat dit niet kan. Ook zijn logica ontgaat mij volledig.

Maar terug naar de man in kwestie en diens uitspraak:” Sorry, maar Bart De Wever; dat is géén politiek.” Bart Peeters had dit in mijn ogen ook over andere politici en partijen kunnen zeggen. Maar is iedereen dan vergeten dat de politieke cirkel eindelijk rond is? De Nva was de eerste partij die nee zei tegen de regeringsformatie en momenteel ook de laatste. Tussendoor heeft zowat elke partij nee gezegd als het hen niet uitkwam en ja, of ja maar, gezegd als het hen wel uitkwam. Voor mij ne welgemeende fuck you naar de bevolking maar soit.

De Spa, die beweert links en socialistisch te zijn, is verkommert tot een centrum partij die evenzeer als anderen wil graaien uit die vetpot aan stemmen die het centrum is. CD&V heeft al zijn ideologie overboord gesmeten in de hoop stemmen te kunnen herwinnen op de Nva. OpenVLD lag aan de basis van het vallen van de regering maar staat nu alsmaar meer te springen om mee te mogen doen. Hetzelfde scenario aan de andere kant van de taalgrens.

Het enige dat Nva dus hoeft te doen is te wijzen naar de arrogante en plunderende Walen over de taalgrens en naar het gebrek aan Vlaamse moed aan onze kant van de taalgrens. Ik geeft Bart Peeters dus gelijk:”Dat is geen politiek!”

En als Bart Peeters openlijk pleit naar een echte federale kieskring dan treed ik hem daar gaarne in bij. Want Belgische politiek is geen politiek. Maak je morgen een Waal minister van onderwijs dan kan je als Vlaamse politieker enkel scoren als je elke maatregel, genomen door die Waalse minister van onderwijs, ridiculiseert. En vice versa. Als kiezer in Vlaanderen kan ik die Waalse minister niet afstraffen, ik kan enkel die Vlaamse politieker belonen omwille van zijn repliek, hoe bekrompen dan ook.

Er zit trouwens een onwaarschijnlijke grote tegenstelling in het Nva verhaal. Ze wil van Vlaanderen een lidstaat maken van Europa. Dat is logisch gezien ze een ultra liberale partij is. Maar ze is in ons eigen land tegen Waalse mensen die beslissingen nemen over wat er dient te gebeuren in België, in Vlaanderen. Maar in Europa mag een Duitser wel zeggen wat er moet gebeuren in Vlaanderen? Daar ligt natuurlijk een verschil. Het zal niet enkel die Duitser zijn die beslist maar een aantal mensen uit verschillende lidstaten. Voor mij ligt dus daar ook een mogelijke oplossing in België. Maak van ministersposten bijvoorbeeld een duobaan. Laat de Waalse en Vlaamse minister van onderwijs achter de schermen oorlog voeren en met een eensgezind plan naar buiten treden. Het compromis dat altijd moet gevonden worden. Het is maar een idee natuurlijk.

Het idee van een federale kieskring zoals Bart Peeters voorstelt is voor mij dan ook logisch te noemen. Geen federale kieskring zoals nu wordt voorgesteld. Één waarbij slechts op enkele posten federaal kan worden gestemd. Neen, wel één waarbij elke Vlaming op een Waal kan stemmen en omgekeerd. Zelf geloof ik ook dat de meerderheid van de mensen dit wil. Zou de Vlaamse moed bij onze partijen aanwezig zijn om over zoiets een volksraadpleging te houden? Het zou in elk geval een stap voorwaarts betekenen op de ladder van verdraagzaamheid.

Want wat onze politici blijkbaar niet willen begrijpen is dat de aanhef van dit schrijven dagelijks met rassenschrede, een bewuste woordspeling, ook bij ons nadert. Wij zaaien onverdraagzaamheid en gaan iets verschrikkelijk oogsten. De kloof tussen arm en rijk wordt alle dagen groter en groter, liberale gedachten zullen dit enkel versterken. In Engeland zijn het plunderaars omwille van de toekomstloze vooruitzichten, in Chili studenten omdat studies enkel nog voor rijke kinderen is weg gelegd. In Zuid Europa staat het ergste misschien nog voor de deur. Gans de wereld kreunt onder zoveel onrecht en her en der komen mensen, op verschillende manier, in opstand. En wat gaat er gebeuren als de double dip waarheid zou worden? Een nieuwe rekening die opnieuw wordt door geschoven naar u en ik?

Onverdraagzaamheid voeden is ongezond. De kloof tussen arm en rijk versterken is dat ook. Twee zaken die steunpilaren zijn in een rechtse liberale maatschappij. Het centrum zal de weg niet kiezen, de minder gegoede mensen in de straat zullen dat wel doen en op sommige plaatsen doen ze dat ook. Politici kunnen er hier bij ons ook op wachten of er eindelijk, met gezond en menselijk verstand, zelf iets aan proberen doen. Benieuwd hoeveel haatmails ik mag verwachten. Goed weekend allemaal!

take down
the paywall
steun ons nu!