De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een verhit debat over de islam is beter dan geen debat – dixit een schoenmaker

Een verhit debat over de islam is beter dan geen debat – dixit een schoenmaker

woensdag 1 oktober 2014 11:28
Spread the love
In De Morgen hebben we een week geleden het geluk (lol) gehad een uitgebreid geraas van Maarten Boudry te kunnen lezen.

Wie? Een jonge kerel  van 30 jaar, wetenschapsfilosoof (de term filosoof wordt hedendaags zo gemakkelijk gebruikt, een ware schande. In de VS hebben ze ten minste de pretentie niet om iemand filosoof te noemen die een paar jaar wat filosofie gestudeerd heeft).

Is hij theoloog? Nope. Oriëntalist? Nope. Islamkenner? Nope. Wetenschapsfilosoof. En dat gaat dus moslims lesjes leren over wat ze moeten doen met hun Heilig Boek. Ik zeg het: we naderen het einde van onze civilisatie.

Ignorance is strength.

Maar kom, laten we eens kijken naar wat Maarten te zeggen heeft.

“Net zoals ik, pleit u (Dyab Abou JahJah) voor een historische en contextuele benadering van de Koran en de Hadith. “

1) een atheïst heeft niks te pleiten wat strikt een religieus affaire is. Een moslim gaat toch niet pleiten voor een herziening van de Torah? Een gelovige gaat toch ook niet pleiten voor herziening van de scheiding van Kerk en Staat? Want anders is het kot te klein.

2) Wie is Abou Jahjah? Een agnost en “cultuurmoslim”. Ja…

“U hoeft een “radicale atheïst” niet te overtuigen van de wreedheid van (andere) heilige boeken.”

En altijd maar zagen over wreedheid. Voor een mij onbekende reden mag een religie volgens vele “ruimdenkers” enkel over vrede, tolerantie, liefde en paradijs spreken. Religie schetst een maatschappelijk standaard, en daar komt oorlog, justitie, hel bij kijken. En van de 3 monotheïstische religies bevat de Koran de meest vredelievende boodschap.

“De term “islamofobie” is een holle frase, bedacht door de salafisten die u naar eigen zeggen verguist, om religiekritiek de mond te snoeren.”

Mag ik dan ook zeggen dat antisemitisme een “holle frase, bedacht door de” zionisten “die u naar eigen zeggen verguist, om” religie en staats- (IsraHell) ” kritiek de mond te snoeren”? Als dat niet mag, dan is islamofobie geen holle farse Maarten. Punt.

“Heilige Boeken blinken uit in tegenstrijdigheden. Iedereen kan er de kers in plukken waarnaar hij op zoek is, en de rest van de fruitmand negeren. Daarom deed ik dat niet in mijn brief. De IS-kalief Abu Bakr Al Baghdadi, met zijn doctoraatstitel in de islamologie aan de universiteit van Baghdad, kan bijvoorbeeld verwijzen naar Soera 8:12 (“Houwt dan in op hun nekken [van de ongelovigen] en houwt hen op al hun vingers”),…”

Soera (4:82) “Do they not then consider the Quran carefully? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein much contradictions.”

Waarom bestaan er doctoraalstudies betreffende de Koran en de vele branches van jurisprudentie in islam? Opdat een Maarten zonder de nodige bagage en wetenschap niet zomaar kan kletsen. Hij die wetenschapsfilosoof is weet toch ook goed dan een poetsvrouw geen theorie van de fysica in een artikel kan afbouwen zonder enige wetenschappelijke bagage.

De meeste islam theologen hebben die kerel van IS bekritiseerd omdat hij een verkeerde jurisprudentie uitvoerd gebaseerd op een verkeerde methodologie. Iedereen mag en kan de Koran lezen, maar om daar  juridische regels en jurisprudentie uit te halen moet je een serieuze studie en methodologie hebben van de islamitische teksten.

Volgens Maarten’s Wikipedia pagina (die hij waarschijnlijk trots zelf heeft geschreven, wie zou anders …)  heeft hij in het verleden al een à la Sokal-affaire stunt uitgehaald. Wat hij nu doet lijkt er veel op.

164 verzen in de Koran roepen op tot jihad , en meer dan 120 verzen – een zeer conservatieve schatting – behandelen de gruwelijke misdaad en verderfelijkheid van de ongelovigen”.

Schoenmaker blijf bij je leest. Elke Islamkenner weet dat de term Jihad in het Arabisch niet noodzakelijk naar Heilige oorlog kan vertaald worden. Meestal zelfs niet. De term Jihad verschijnt zeer regelmatig in soeras die geopenbaard werden in Mekka, toen de moslims niet in militair conflict waren moet de ongelovigen die hen het leven zuur maakten. Jihad betekent zich inspannen voor een bepaalde doel. Allah vraagt moslims om een Jihad met hun geld. Geef aalmoezen, wees niet gierig. Hij vraagt ook om een Jihad met onze slaap. Word in de nacht wakker om uw Maker aan te bidden en je ziel te voeden met barmhartigheid.

Wanneer Allah het heeft over ongelovigen dan is dat inderdaad om te wijzen naar de verderfelijkheid van hun ziel: deze is niet meer gekoppeld aan de bron hiervan, en een weigering om te geloven leidt tot verderving van je ziel. Althans voor de moslims.

“Gelukkig nemen de meeste christenen – althans in deze contreien – de Bijbel ondertussen met een grove korrel zout, en zoeken ze de kernboodschap elders, zoals in de Bergrede van Jezus zelf. Doen de meeste moslims dat vandaag ook?”

Gelukkig voor jou inderdaad omdat jij een atheïst bent. In onze contreien licht het katholicisme op het sterfbed. Dit dankzij de zware katholieken-bashing van voorgangers van de Maarten in de laatste eeuw. Zijn de mensen vredelievender geworden? Staan ze meer open voor het lijden van de medemens?

Voor de rest van zijn artikel heb ik geen tijd. Sta mij toe een paar punten toe te lichten:

1) Islam als ideologie is bij lange na niet verantwoordelijk voor het meeste leed, en dat sinds eeuwen. Als we kijken naar deze eeuw heeft zelfs religie quasi geen impact gehad op oorlogen, moorden, gruwelijkheden. Wel nazisme, communisme, kapitalisme, imperialisme, zionisme. Dit zijn allemaal atheïstische concepten.

2) De beelden van de onthoofdingen van de journalisten zijn fake. Zelfs The Daily Telegraph berichtte hierover (dus laat het argument van samenzwering maar liggen). Veel van de leden aan het hoofd van IS werden getraind, bewapend en gesteund door de VS, VK en hun bondgenoten in het Midden Oosten (Turkije, Jordanië, Saudi Arabië et al.). De enige onschuldigen hierin zijn de jonge kerels die de maturiteit ontbreken om door het rookgordijn te zien dat IS de logische opvolger van Al-Qaida is, vermits deze laatste niet angstaanjagend genoeg meer is om de publieke opinie te mobiliseren voor een militaire campagne. Beide zijn organisaties gemonteerd en ondersteund door de CIA.

3) De afgunst die vele atheïsten vandaag voelen/tonen voor moslims getuigt van weinig begrip en weinig studie in waar islam voor staat. Grote filosofen zoals Roger Garaudy en René Guenon hebben de religie omarmd na een serieuze studie en reflectie over de antwoorden die islam te bieden heeft aan hedendaagse filosofische vragen en de moeder van alle vragen: waarom zijn wij hier?

http://reinfobel.wordpress.com/2014/09/17/een-verhit-debat-over-de-islam-is-beter-dan-geen-debat-dixit-een-schoenmaker/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!