De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een vergiftigd geschek voor Haïti
Haïti, Monsanto -

Een vergiftigd geschek voor Haïti

dinsdag 8 juni 2010 12:17
Spread the love

Persbericht: A SEED Europe

MONSANTO geeft 475 ton genetisch gemanipuleerde zaden aan het Haitiaanse ministerie van landbouw

Vandaag, 4 juni 2010 roepen de verenigingen lid van de overkoepelende landbouworganisatie La Via Campesina in Haïti op voor een grote mars onder het moto “ de strijd tegen Monsanto & haar medeschuldigen”. De mars gaat van start  tijdens het ingaan van de zaaiperiode van  inheemse maïs. ‘We zullen bomen planten om de internationale dag van het milieu te vieren en om nog maar eens onze wil te tonen om het milieu in Haïti en op de ganse planeet te beschermen. Op het einde lopen we naar de Charlemagne Peralte de Hinche plaats begeleid door het ritme van de tamboerijn om de zaden van Monsanto te verbranden. Mensen die niet aanwezig zijn, kunnen alsnog hun steun betuigen met een solidariteitsactie voor de pers of andere belangstellenden.’

De ene zijn dood, de ander zijn brood

De agro-chemische reus Monsanto – u misschien nog wel bekend als producent van Agent Orange tijdens de Vietnam oorlog – vindt het kennelijk geen probleem om een land als Haïti, nog schokkend op de naweeën van een aardbeving, verder in de put te helpen.  De gift van het bedrijf van zo’n 475 ton genetisch gemanipuleerde zaden aan het Haïtiaanse ministerie van landbouw is dan ook letterlijk en figuurlijk een vergiftigd geschenk.  ‘Het zal de situatie van de landbouwsector in Haïti nog verergeren, dit is een nieuwe aardverschuiving waartegen we moeten vechten’ zegt  Chavannes Jean Baptiste van de landbouworganisatie La Via Campesina.

3 miljoen gedupeerden in 35 seconden
 

De aardbeving op 12 januari jongstleden in dit Caribische land veroorzaakte meer dan 300 000 doden, 500 000 gewonden en zorgde ervoor dat  duizenden inwoners op straat terecht kwamen. 

De kwetsbare toestand van het land ten opzichte van natuurrampen is het gevolg van verschillende oorzaken. Chavannes Jean Baptiste stelt zowel koloniale als neokoloniale landen verantwoordelijk, met Spanje, Frankrijk en de VS op kop. Maar ook internationale financiële instellingen, transnationale corporaties en nationale groepen met economische en politieke macht moeten hier niet voor onder doen. ‘Het huidige politieke kader en het integratieproces, toegepast door regeringen en transnationaal kapitaal,  zijn slechts een nieuwe aanval van het imperialisme’, aldus de woordvoerder van de Haitiaanse tak van La Via Campesina.

Wiens brood men eet, wiens woord men deelt

Monsanto, berucht kampioen van de genetisch gemanipuleerde gewassen heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot het grootste zaaigoedbedrijf ter wereld. De onderneming heeft een marktaandeel van 23% in de handel in commerciële zaden. De productie van en de handel in zaden zijn inmiddels zeer winstgevende activiteiten. Dat Monsanto plots op de proppen komt met dit ‘barmhartige’ geschenk zal dan ook geen toeval zijn. Machtsovernames in en het overheersen van de zaadhandel zijn op dit moment dé strategie om een monopoliepositie te verwerven in de landbouwsector.

  • Met de strijd en de eenheid van volkeren & internationale actie
  • Voedselsoevereiniteit
  • Weg met Monsanto uit Haïti
     

take down
the paywall
steun ons nu!