De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De rook boven deze gigantische schouwen is stoom van de waterkoeling. De kerncentrales zijn de rechthoekige gebouwen naast de koeltorens. Bron: Pixabay
Leo Tubbax

Een vakbond, of een vage bond?

De overgrote meerderheid van de anti-atoombeweging heeft consequent de hand gereikt aan de arbeidersbeweging, vooral in de richting van ABVV-ACOD-Gazelco, de socialistische vakbond van de energiewerknemers aangesloten bij de Algemene Centrale van de Openbare Diensten. Op enkele uitzonderingen na werd op deze uitnodigingen niet ingegaan door de betrokken afgevaardigden, ook niet wanneer discretie en anonimiteit verzekerd werden. De werknemers die geen vakbondsbescherming hebben doen er het zwijgen toe: als ze over hun werkplaats spreken zijn ze bedreigd met afdanking. Er is een sterke sociale druk om geen informatie te laten lekken, een echte omerta. Het ontbreken van deze informatie is een grote steun voor de Vivaldi regering om de looptijd van twee stokoude reactoren nogmaals te verlengen.

woensdag 1 februari 2023 10:57
Spread the love

 

Er heerst dan ook sociale vrede in de kernenergie. De lonen en de werkvoorwaarden zijn uitstekend voor de vast benoemde personeelsleden. Het lot van werknemers van de onderaannemers en van de interim-arbeiders wordt minder aandachtig bekeken. In Doel worden interimkrachten ingezet in de radioactieve zones, in Tihange blijkbaar niet. Wanneer men weet dat de toegelaten bestraling van werknemers per jaar berekend wordt en er geen centrale gegevensbank bestaat voor deze bestralingen, ligt het voor de hand dat vele mensen van de ene naar de andere werf verhuizen, en iedere keer een jaardosis en een fors loon opnemen.  De kankers die zo opgelopen worden verschijnen pas jaren later en worden niet in kaart gebracht. (zie in het Frans: https://www.ma-zone-controlee.com). De reële onveiligheid van de reactoren komt niet naar buiten. De ACOD-afgevaardigde “Veiligheid en Gezondheid” van Tihange legde voor de TV-camera’s uit dat de scheuren in de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3 flauwekul waren, toen 50.000 op straat kwamen om de sluiting van die reactoren te eisen. Dat deze reactoren als eerste stilgelegd werden duit erop dat er toch ernstige gevaren aan de scheurreactoren verbonden waren.

Dat een vakbond niet altijd zijn projecten kan verwezenlijken is iets wat iedere afgevaardigde ondervindt. Maar dat er, sinds Jacques Yerna de leiding van Gazelco verliet in 1962, geen vinger uitgestoken wordt om deze doelstellingen ook maar bespreekbaar te maken betekent dat men een loopje met de principes. De eerste eis die geschreven staat in de princiepsverklaring van ACOD (1945) “Vanaf dat moment eiste de ACOD.: 1 het onder openbaar statuut plaatsen van het openbaar vervoer en van gas- en elektriciteitsbedrijven”. (mijn vertaling – de Nederlandse tekst is onvindbaar)

De vakbond van de openbare diensten kan deze eis vandaag moeilijk opnemen omdat de betrokken sector, Gazelco dus, er niet van wil horen. Dat deze sector eigenlijk een privébedrijf is, Engie, en dus niet bij de ACOD hoort is niet bespreekbaar. Het beheer van een centrale bestaat er blijkbaar in zoveel mogelijk leden te behouden ten alle koste. De strijd voor het redden van het klimaat, waar de het “onder openbaar statuut plaatsen” van de grote productiemiddelen van elektriciteit toe behoort, wordt zo verplaatst naar de verre toekomst, wanneer het te laat is. Nochtans moeten de bonden hier een belangrijke rol in spelen.

De anti-atoombeweging kreeg bij iedere uitgestoken hand naar Gazelco steevast te horen dat “de werkgelegenheid in de centrale niet in gevaar mag worden gebracht” door het stilleggen van Doel 3 en Tihange 2.  We kunnen alleen maar vaststellen dat de twee scheurreactoren vandaag stilgelegd werden zonder het verlies van één enkele werkplaats. Weliswaar ook zonder de werktijdsverkorting die ons voor de hand liggend leek om de tewerkstelling te vrijwaren bij de sluiting. Maar het was dus wel mogelijk, met een kleine inspanning.

Natuurlijk gaat het initiatief voor het stilleggen van de twee scheurreactoren vandaag uit van de regering en de bedrijfsleiding, die bovendien alles sociaal inpakt en niet van de anti-atoombeweging. Zich bij de beslissingen van de bedrijfsleiding en de overheid neerleggen lijkt de leidraad te zijn van deze vakbondsleiding. Maar misschien moeten we hier eerder spreken over een vage bond?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!