De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een themapark in Deurne ?

Een themapark in Deurne ?

donderdag 9 februari 2023 10:57
Spread the love

Zeg mannen aub, wanneer gaan jullie ophouden met bouwen en zo ophouden mee te helpen aan de vernietiging van moeder aarde (waar we by the way later zelf in belanden)?

Al maanden/jaren klaagt de wereld over de klimaatopwarming en dat het, onder andere, de schuld is van de bouwwoede door de mens.

Wereldwijd worden er klimaatconferenties en congressen georganiseerd om de beleidsvoerders te waarschuwen dat de wereld naar de verdoemenis gaat en dat wij, mensen, daar zelf de oorzaak van zijn.

Elk gebouw dat gezet wordt, elke weg die aangelegd wordt, elke paal die in de grond wordt geheid, elke put die wordt gegraven, elke betonvloer die wordt gegoten … neemt plaats in van natuur dat zich mogelijks op die plaats had kunnen recupereren.

En in Antwerpen lijkt het of de noodkreet niet voor hen is bestemd.

Grond moet kunnen ademen om gezond te zijn. Ondergrondse dieren graven grote en kleine gangen zodat die grond vruchtbaar kan blijven en water kan afgevloeid worden en kan blijven ademen, dank zij mollen en regenwormen en ander ondergronds (on-)gedierte. Laat die ON- maar weg.

Maar nee, de stad heeft nog maar eens een plan goedgekeurd van een nieuw pretpark, naast de luchthaven van Deurne ipv een bos of een weide of iets anders waar de natuur profijt van kan hebben.

Alle kleine beetjes helpen, maar in Antwerpen doen ze alsof hun neus bloedt en gaan ze Bolsonaro achterna: het stadsbestuur legt al die raadgevingen van experten naast zich neer. In plaats van pret- en themaparken zou de natuur onze eerste bekommernis moeten zijn. Waar zijn de Groenen als je ze nodig hebt?

Blijkbaar zijn de naam Schoepen of Dewever een extra aanbeveling of voordeel om de natuur niet te helpen.

Als je een mens in nood niet helpt kan je veroordeeld voor “geen bijstand te verlenen aan iemand in een noodsituatie”. Daar staan straffen op.

Het in stand houden of verbeteren en redden van de natuur, redt ook de mensheid en hier laat Antwerpen een grote kans liggen om een voorbeeld te zijn voor die meer dan acht miljard mensen.

Begrijp wie kan. De commerce en economie voor alles … SIC Bolsonaro.

Heman Hillen

Antwerpen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!