De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een stem voor het klimaat
Klimaat, Klimaat coalition -

Een stem voor het klimaat

zondag 6 juni 2010 18:01
Spread the love

Met een officiële ceremonie op de trappen van het Brusselse Beursgebouw riep de Klimaatcoalitie vandaag alle Belgische politieke partijen op oog te hebben voor de strijd tegen de klimaatverandering.

Op 9 dagen van de federale verkiezingen en aan het einde van de eerste week van de klimaatonderhandelingen in Bonn heeft de Klimaatcoalitie alle politieke partijen opgeroepen meer aandacht te hebben voor het klimaat.

De problematiek is vrijwel afwezig in de kiescampagnes en nochtans heeft de klimaatverandering een nog grotere impact op het leven van iedereen dan sommige andere zogenaamd ’hete hangijzers’.

Het klimaat, onze topprioriteit
Met de actie van 4 juni 2010 willen de meer dan 70 lidorganisaties van de Klimaatcoalitie aandacht eisen voor hun oproep. Ze vragen concreet aan de partijen om in 2010 een topprioriteit te maken van de strijd tegen klimaatverandering.

Verschillende vertegenwoordigers van Groen en Ecolo, de SP-a en de PS, Open VLD, de CD&V en cdH, de NV-A en de Partij van de Arbeid brachten op de trappen van de Beurs hun stem uit, onder luide aanmoediging van de aanwezigen. Ook maakten zij bekend wat voor hen prioritair is.
- Er werd aangedrongen op een algemeen internationaal bindend klimaatakkoord.
- Sommigen legden de nadruk op een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie die sociaal rechtvaardiger en duurzamer moet zijn.
- Europa moet het goede voorbeeld geven, om de rest van de wereld te kunnen overtuigen, was het standpunt van een partij.
- Het principe “de vervuiler betaalt” werd op enige verwondering maar ook op felicitaties onthaald.
- Onze enige rijkdom zijn arbeid en klimaat, dus beide verdienen extra bescherming, luidde het.
- Dat de financiering voor de aanpassing aan de klimaatverandering elementair is en deze fondsen dus moeten bovenop de financiële middelen voor ontwikkeling moeten komen, was voor de 70 organisaties de evidentie zelf.

Stemt u ook voor het klimaat?
U kunt nog altijd een brief sturen naar de ministers Schauvlieghe en Magnette en hen vragen te investeren in een Klimaatfonds.

Meer info:
- Van 8 tot 11 juni op de Klimaatonderhandelingen in Bonn:
Brigitte Gloire, klimaat en duurzame ontwikkeling, Oxfam-Solidariteit
gsm: 0494 588 606 — bgl (at) oxfamsol.be

Bron : Oxfam Solidariteit

take down
the paywall
steun ons nu!