De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een stem voor de PVDA is onnuttig zegt Caroline Copers.

Een stem voor de PVDA is onnuttig zegt Caroline Copers.

vrijdag 25 april 2014 13:29
Spread the love

Caroline Copers van het Vlaams ABVV zegt dat
een stem voor de PVDA-niet nuttig is. Daarmee zegt ze in feite ook dat het
ABVV-programma niet nuttig is want er is geen enkele partij  wiens programma zo veel overeenkomst met de
standpunten van het ABVV als dat van de PVDA. Met haar uitspraak schoffeert ze
ook de honderden ABVV-delegees en militanten die actief zijn in of op lijsten
staan van de PVDA. Het is ergerlijk hoe het ABVV steeds opnieuw het eigen
programma terzijde schuift ten voordele van de SPA. Diezelfde SPA die de
ABVV-standpunten vierkant aan zijn laars lapt zoals we de voorbije 25 jaar,
want zolang regeert de SPA al, ten overvloede hebben mogen meemaken. Enkele
voorbeelden van wat we allemaal mede aan de SPA te danken hebben:

 • De armste 10% van de bevolking
  ziet zijn aandeel in het inkomen meer dan halveren

 • De werkloosheidsuitkeringen zijn
  afgegleden naar de laagste van de EU. 35% van de werklozen leeft in armoede.
  Daar komt nog de degressiviteit van de uitkeringen bovenop waardoor nog eens
  tienduizenden in de armoede zullen terechtkomen. De degressiviteit was een
  SPA-initiatief waartegen het ABVV reageert. Toch blijft de SPA de lieveling van
  Copers.

 • Het aantal mensen dat moet beroep
  doen op voedselbanken om niet van honger om te komen is sinds 1991 gestegen met
  132%

 • De pensioenen zijn afgegleden naar
  de laagste van de EU.  Het wettelijk
  pensioen is een schijntje. De privatisering van de pensioenen werd ingezet met
  allerlei fiscale voordelen. Alleen de mensen met een dikke portemonnee kunnen
  echter die private pensioenen betalen. Gevolg is dat meer dan 20% van de
  gepensioneerden in diepe armoede leeft. Het Belgisch pensioen bedraagt
  gemiddeld 33% van het gemiddelde loon. Bij onze belangrijkste handelspartners
  is dat 84%. Vandenbroucke is nochtans ook Minister van pensioenen geweest maar
  heeft alles gedaan om private pensioenen te stimuleren. Dat de sociale
  zekerheid bij de socialisten veilig zou zijn was de misvatting van de 20ste
  eeuw.

 • De index werd vervangen door de gezondheidsindex
  (Willy Claes). De werknemers betalen het gelag.

 • Vande Lanotte manipuleerde
  nogmaals de index in 2013 door er de solden in te brengen.

 • Zware besparingen in het educatief
  verlof

 • Omschakeling van het systeem van
  loopbaanonderbreking naar tijdkrediet m.a.w. van een recht op 5 jaar
  uitkeringen naar 1 jaar uitkeringen

 • Loslaten van de broodprijs
  waardoor deze spectaculair ging stijgen

 • Liberalisering van de energiemarkt
  met de belofte dat de prijzen zouden dalen, het omgekeerde is waar. Freya
  Vandenbossche zei dat de energiesector moest bijspringen om de torenhoge
  energiefacturen van de huishoudens te betalen. In de plaats daarvan leende de
  regering zelf geld van de energiesector en betaalde daar intresten op die veel
  hoger lagen dan die van de markt. De bevolking betaalde het gelag

 • De remgelden in de ziekteverzekering
  zijn verdriedubbeld. In België betaalt de patiënt 28% van de
  ziektekostenfactuur uit eigen zak. Daarmee heeft België de slechtste
  ziekteverzekering van de EU wanneer het op betaalbaarheid aankomt. Bij onze
  belangrijkste handelspartners (Nederland, Frankrijk en Duitsland) is dit 10 tot
  maximaal 20%.

 • Voor geneesmiddelen betaalt de
  Belgische patiënt 36,5% uit eigen zak. Samen met het voorgaande punt leidt dit
  tot een situatie die kan vergeleken worden met de Amerikaanse. Ben je nu
  verzekerd of niet speelt geen rol (alle Belgen, zijn in tegenstelling tot de
  Amerikanen, verzekerd. Maar in België kan je enkel en beroep doen op de
  ziekteverzekering indien je genoeg geld hebt om de torenhoge remgelden te
  betalen. Iedereen die onder, op of juist boven de EU-armoedegrens leeft, valt
  dus uit de boot en dat is al vlug 20% van de bevolking).

 • De notionele aftrek kost aan de
  belastingbetaler (en in België is dat voor 80% de werknemers) 5,4 miljard. De
  man in de straat betaalt het gelag terwijl ondernemingen in vergelijking met de
  werknemers maar een schijntje betalen. De ondernemingen die het meeste
  profiteren van de notionele aftrek zijn ook deze die het meeste mensen
  ontslaan.

 • Fraudeurs werden beloond door de
  fiscale amnestie. De sociaal verzekerden betaalden het gelag. Fraudeurs die
  toch nog gepakt worden kunnen hun proces op elk moment afkopen. Omega Diamonds betaalde
  € 165 miljoen en fraudeerde meer dan € 2 miljard. Nu kan het ook nog die € 165
  miljoen terugvorderen.

 • Ieder jaar is er een transfer van
  € 7 miljard van de sociale zekerheid naar de patroons. De patroons moeten daar
  niks voor in ruil doen. Met dat geld worden herstructureringen en
  delocalisaties gefinancierd. De werknemers betalen het gelag met hun job en
  lage uitkering.

 • Het generatiepact is er alweer
  voor de patroons. Het brugpensioen wordt veel moeilijker. De patroons
  profiteren nogmaals en mensen zullen langer moeten werken voor een minimaal pensioen
  dat niet eens beschermd tegen armoede

 • N.a.v. de bankencrisis wil de SP.a
  een onderscheid maken tussen deposito- en investeringsbanken. Hypokrieter kan
  moeilijk want het was de SP.a die in 1993 en nog eens in 1996 dat wettelijk
  onderscheid hebben ongedaan gemaakt.

 • De opbrengsten van de
  fraudebestrijding zullen niet naar de gehandicapten maar naar de patroons gaan
  onder de vorm van nieuwe lastenverlagingen.

Mevr. Copers zou misschien eerst eens het SP.A-werk
moeten evalueren vooraleer haar onvoorwaardelijke steun te geven.

take down
the paywall
steun ons nu!