De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een standpunt over de hongerstakende sans-papiers

Een standpunt over de hongerstakende sans-papiers

woensdag 21 juli 2021 12:04
Spread the love

Een standpunt over de hongerstakende sans-papiers

Sinds 23 mei houden circa 400 mensen zonder papieren op enkele locaties in Brussel een hongerstaking om een collectieve regularisatie af te dwingen. Nadat een aantal onder hen de voorbije dagen overging tot een dorststaking werden tot dusver een zestigtal personen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het gaat hier om een gerechtvaardigde actie voor een menswaardig bestaan. In hun plaats zou ik net hetzelfde doen. Samen met de klimaatopwarming zijn de migratiestromen het meest prangende probleem waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt. Volgens cijfers van de VN-organisatie UNHCR waren er in 2020 in totaal wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht. In de periode 2014-2020 verdronken hierbij meer dan 20.000 migranten in de Middellandse Zee. Eenmaal gearriveerd worden ze geconfronteerd met geweld. Amnesty publiceerde recent een erg kritisch rapport over het geweld waarmee Griekse grensbewakers, met medeweten van Frontex (het grensbewakingsagentschap van de EU) migranten uit de EU trachten te houden.

Hoe is de situatie in ons land? België telde op 1/1/2020 11,4 miljoen inwoners waarvan 1,4 miljoen niet-Belgen (12 procent). Als je er de 2,25 miljoen bijtelt van personen met een buitenlandse achtergrond kom je aan een globaal aandeel van meer dan 30 procent. In 2019 immigreerden 149.174 personen naar ons land, terwijl er 82.374 emigreerden. In Vlaanderen staat een belangrijk deel van de bevolking echter negatief ten aanzien van deze instroom en migranten worden op verschillende manieren massaal gediscrimineerd. Uit de Stadsmonitor, die vorige maand gepubliceerd werd, blijkt dat bijna 1 op 3 inwoners van oordeel is dat er teveel mensen met een verschillende herkomst in hun gemeente wonen. In de centrumsteden is dat 40 procent. In 2017 lag dit percentage nog slechts op een kwart zowel in Vlaanderen als in centrumsteden. In Vlaanderen profiteert Vlaams Belang van dit ongenoegen. Bij de laatste opiniepeiling haalde de partij 26,1 procent. N-VA volgt met 21,8 procent. Als na 2014 bij de N-VA de strekking-Francken het voor het zeggen krijgt zal Vlaanderen worden bestuurd door een zeer rechtse N-VA-VB-regering.

Ik zou het persoonlijk graag willen maar op dit ogenblik in ons land een collectieve regularisatie van sans-papiers doorvoeren zou voor de migranten gezien de politieke en maatschappelijke situatie enkel een pyrrusoverwinning opleveren. Het zou het Vlaams Belang nog enkele procenten extra geven en binnen de N-VA Francken en co meer dominant maken. Dit vergroot de kans op een Vlaamse regering in 2014 die niet alleen ten aanzien van migranten maar ook veel andere beleidsdomeinen een veel stringenter, rechts beleid gaan voeren ten koste van sociaal zwakkeren. Politici hadden veel eerder maatregelen moeten nemen om de draagkracht ten aanzien van een migratiebeleid te verhogen. Vanzelfsprekend moet elk dossier van een hongerstaker grondig bekeken worden naar de mogelijkheden op vlak van politiek asiel en/of vergunning om humanitaire redenen. Het is mijn ervaring met steunacties voor families, die uit het land dreigen gezet worden, dat de bevoegde overheden die meer welwillend, maar vooral ook stilzwijgend, afhandelen. Voor wie het land uit moet dient bekeken te worden wat de steunmogelijkheden zijn om in het land van herkomst een beroepsactiviteit te ontplooien die de betrokkene en zijn familie welvaart brengt. Meer algemeen moeten het rijke westen ontzettend veel meer dan thans het geval is bereid zijn om een substantieel deel van zijn welvaart te delen zodat ook het zuiden zich kan ontwikkelen. Een zeer grondige aanpak van de klimaatopwarming, die de migrantenstromen de komende decennia nog zullen doen aanzwellen, is hierbij eveneens essentieel.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!