De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een spook waart door Brussel

Een spook waart door Brussel

maandag 6 september 2010 10:51
Spread the love

Op 29 september organiseert het Europees Vakverbond (EVV) een Europese actiedag. Het wordt een Europese betoging in Brussel die voorgang wil geven aan werk, duurzame groei en fiscale rechtvaardigheid.

En… er zullen spoken zijn!

Het is niet meer normaal tegen welke snelheid Europese regeringen en werkgevers willen liberaliseren en saneren. In gewone mensentaal betekent dat afbraak van de solidariteit ,afbraak van de sociale verworvenheden en een toename van armoede en bestaansonzekerheid.

Maar… er zullen spoken zijn!

In alle Europese landen, maar ook ver daarbuiten zijn er krachten die enkel en alleen maar denken aan nog meer winst genereren en minder bijdragen, lees belastingen, willen betalen voor sociale voorzieningen of armoedebestrijding.

Maar… het zal spoken op 29 september!

Veel politici, partijen en werkgeversorganisaties dromen van een ultra liberale economie in dienst van ondernemers, zelfstandigen en kapitaalkrachtigen. Zij dromen van superflexibele arbeidstijden, langer werken, afschaffing van het brugpensioen, ongeziene loonlastenverlagingen (die vooral de bedrijven ten goed komen), ingrijpen in pensioenstelsels, minder inmenging door overheden, soepelere fiscale regels, weinig tot geen controles enz…

Maar… de spoken zullen er zijn!

De Europese vakbonden trekken terecht aan de alarmbel. Hopelijk zullen duizenden mensen deze oproep volgen en een duidelijk signaal geven dat het anders – beter kan. Deze betoging kan de start zijn van verschillende opeenvolgende acties en campagnes die pleiten voor werk, duurzame groei en een rechtvaardige fiscaliteit.

En daarom… zullen er spoken zijn!

Kom op 29 september naar Brussel! Verzamel vanaf 12.00 uur op het Europaplein, Brussel Zuid! Verklaar je solidair met de gerechtvaardigde eisen van de Europese vakbonden! Zet je angsten om in woede! Stap mee op in deze Europese actiedag!

Spooky!

take down
the paywall
steun ons nu!