De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een reflectie over “Stadsklap” Inburgering van VormingPlus Antwerpen

Een reflectie over “Stadsklap” Inburgering van VormingPlus Antwerpen

woensdag 11 juni 2014 11:36
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Doe dit nu toch bijna zo’n 2 jaar tamelijk intensief mee en
probeer mijn steentje bij te dragen als vrijwilliger om mensen komende van
andere landen te helpen inburgeren in onze ingewikkelde samenleving. Ervaar dit
als enorm verrijkend en beleef telkens een mooie uitwisseling. Leer heel veel
bij over andere culturen en levensvisies.  Dien eigenlijk zelf niet op reis te gaan want
je kunt via deze mogelijkheid ongeveer een 180 verschillende nationaliteiten
ontmoeten die allemaal in de Stad Antwerpen wonen. Gisteren zaten we bv met 8 landen
samen met als overwegend connectiemiddel de Engelse taal. Naargelang hoelang de
inburgeraars hier al wonen zijn er velen die ook het Nederlands machtig zijn. Je
hebt dit in alle gradaties en dé universele taal is toch de lichaamstaal die zo’n
75 à 80 procent van het gesprek uitmaakt. De rest is verdeeld over wat je zegt
en hoe je het zegt. En wie of wat is “vreemd” of “anders”? Een kwestie van
perceptie en flexibiliteit!

Eigenlijk zou iedere inwoner van Antwerpen (en omstreken)
eens een Stadsklap (of meerdere) dienen te volgen en dan zal je zien en voelen
dat er echt niet zó veel verschillen zijn. Op de keper beschouwd is iedereen “mens”
en verschil je DNA-gewijs maar 1 procent van “de ander”.

Het is gewoon een kwestie van wederzijds respect en
onvoorwaardelijke universele liefde en onbevooroordeeld open staan voor mekaar.

Begin september (7, 8 en 9) zullen er interreligieuze
gesprekken gevoerd worden in Antwerpen. In het kader van de Vredesweek komen
een 300-tal religieuze leiders om te bidden/mediteren/gedachten te sturen voor
Vrede op Aarde. Dit is voor de eerste maal in de geschiedenis!

Samenwerken aan een betere wereld is de enige mogelijkheid
om als mensheid te overleven. Er dient gestopt te worden met mekaar naar het
leven te staan.

Uiteindelijk wenst iedereen voor zichzelf en “de zijnen”
gelukkig te zijn, alleen is het onbegrijpelijk dat er personen zijn die dit ten
koste van anderen doen.

Er is veel werk aan de winkel en ik voel dat Stadsklap een
belangrijk onderdeel is.

take down
the paywall
steun ons nu!