De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een reflectie (6/6) rond “visie in het leven”

een reflectie (6/6) rond “visie in het leven”

dinsdag 18 juli 2017 00:20
Spread the love
Lees dat een definitie van “visie” is: “de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt, inzicht verwerft”. Edoch kan je dat “oordeel” telkens bijstellen want wat is het “juiste”? Dr Wayne W. Dyer, gestoeld op de TAO, zegt: “Wanneer je verandert hoe je naar dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt.” En je kan heel de cirkel rond gaan en hoe meer je “kijkt” begin je te “zien”… Hoe meer je je visie ontdekt en bijstelt hoe meer je je eigen identiteit ontwikkelt en hoe meer je je bewust wordt van je missie. Iedereen komt op aarde met een welbepaalde bedoeling. Niets gebeurt zo maar en het is niet belangrijk wie wat zegt of doet maar wel dat hét gezegd en/of gedaan wordt. Hoe erg het er ook allemaal uitziet en je de dingen ervaart, meemaakt! De alchemisten beschrijven dit als het “Magnum Opus” ofte “het Grote Plan” middels de Steen der Wijzen. Naar mijn gevoel is deze Steen der Wijzen een metafoor voor zelfrealisatie, unificatie; je bent wie je bent en evolueert verder.

Deze verdere ontwikkeling, die zuiver persoonlijk is, zorgt voor het besef van jouw missie. Voor mij liggen visie en missie dan ook dicht tegen mekaar. Het één zorgt voor het ander en drijft je voort, dansend door het leven. Surfen op de kosmische golf.

Missie of opdracht, zending, pad, de weg, boodschap, roeping, passie, er voor gaan, gedreven zijn,… zorgt voor de bewustmaking van welke waarden voor jouw belangrijk zijn en wat je wil bereiken.

Voor mij is dit onvoorwaardelijke universele liefde met wederzijds respect wat leidt tot wereldvrede. Alleen kan je dit niet doen en via je missie inspireer je eventueel andere mensen (mens = Latijn voor geest). Inspireren doe je middels de kracht van intentie, je gedachten sturen en die gedachten gaan heel de wereld rond en zelfs de kosmos in. Ergens worden die opgepikt! Is ook wat men noemt “the butterfly effect”. Woorden en gedachten zijn heel krachtig en vermits je brein een zender/ontvanger is kan je je afstemmen op “gelijkgezinden” of mensen die op dezelfde golflengte zitten… Als je tussen de 15 en 20 procent van de mensen kan “wakker” maken dan gebeurt de verandering. Je ziet dit al een hele tijd komen middels al de meldingen, acties, e.d. rond “transitie”, omvorming van de maatschappij. Van koel en individualistisch naar warm en samen-leven, samen-delen, samen-tuinen, samen-zorgen, samen-werken, samen-praten, samen-xxx,…

Die 20 procent werd wiskundig berekend door Vilfredo Pareto, een Italiaans econoom. Hij constateerde dat 20% van de bevolking in Italië 80% van het vermogen bezat. Deze 80-20-regel is later op veel andere zaken toegepast. Zoals bij bedrijven: als je 20% van je klanten als vaste klant kan behouden blijft je bedrijf gezond, de rest fluctueert. Voor de wereldpopulatie kan je deze lijn ook doortrekken, nl als 20% van de bevolking “wakker” wordt dan trekken deze de anderen ofte de kudde mee… Dit kantelmoment of tipping point is niet meer ver af! De oude structuren kalven af en er is een andere samenleving in de maak. Dit zit dan ook in een stroomversnelling als je de berichtgeving volgt!

Dit “gebeuren” zit dan ook volledig in mijn visie en mijn missie is om mijn steentje bij te dragen. Het is door de weg actief te bewandelen dat je hem ziet.

Het leven is een aaneenrijgen van ervaringen waaruit je telkens leert en verder gaat…

Dus eigenlijk ontwikkel ik me voortdurend, net als jij.

Wie ben je? Je bent een “jij” in relatie tot ons (het collectieve) met als kern het “ik” maar niet het ego. (ik-wij-ons).

Ik eindig hier met een wicca-spreuk:

“Bij de veer van de vogel, bij Luna en de tijd:

De magische kracht doet zijn werk.

Het zal geschieden.”

zie afbeelding 😉

take down
the paywall
steun ons nu!