De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een reflectie (4/6) rond “verlichting”

maandag 17 juli 2017 23:42
Spread the love
Heeft niets te maken met de geschiedkundige periode “de Verlichting” want toen kwam nét de Ratio volledig op, het “wetenschapsdenken”. Alchemie werd chemie (het filosofische vervangen door het rationele).

Verlichting is voor mij het volledig doorgronden van je”zelf” middels zelf-psycho-analyse en aanvaarden wie, wat en hoe je bent. Geen weerstand meer. De tegenstel-lingen vallen weg. Eens je zover bent, begint het nog maar: je werkt verder aan je persoonlijke ontwikkeling middels studie, ervaringen opdoen, actief in het leven staan,… Kortom de dingen doen die je graag doet en aldus voel je/ben je volledig vrij! Alles doe en beleef je met je geest.

In vele religies wordt dit beschreven als de unificatie, de 7de hemel (zie ook het hinkelspel), de Koninklijke Bruiloft, Adam en Eva smelten terug samen,…

Verlichting is voor mij ook de persoon worden die bedoeld is “te zijn” op deze aarde en dan haar/zijn taak opnemen en dat is dan je missie, passie. Als je je intuïtie volgt ofte je hart dan voel je je geleid en kan er niets mislopen. Je stroomt gewoon rustig je weg zonder bij te hoeven nadenken. Surfen op de kosmische golf. Festina lente is dan ook mijn levensspreuk = Latijn voor “haast je langzaam”… Alles gebeurt op de juiste “tijd” en alles heeft een bedoeling, hoe erg het ook allemaal is! Er is héél veel leed en het ultieme is om dat lijden te stoppen alsook “de tijd” wat een uitvinding is van de mens. Hier zijn zielen voor nodig die sterk genoeg zijn om er de schouders onder te zetten onder het motto “samen sterk”! Én dat is meer en meer aan het gebeuren! Transitie!

Vermits ik ook alles koppel aan muziek, muziek is voor mij de 5de dimensie, “zie” of beter voel je de richting waar alles naar toegaat… God is a DJ van Faithless… Een Lp speelt zolang tot de naald aan het gaatje is ofte het laatste spoor… Dan is het complete leegte, MU (zen), WU (TAO). Oneindig +1.

Daar ik een fan ben van Natacha Atlas refereer ik naar een mooie song “Maktub” wat in het Arabisch betekent “het is geschreven” en wat ik dan weer interpreteer als “het is geprogrammeerd” -> zie ook bv:

http://thealchemistallusions.weebly.com/maktub.html?hc_location=ufi

Alles ligt vast = heb je wel een vrije wil? Hier kan je dan uren over filosoferen. Velen denken vrij te zijn maar zitten gevangen in hun denkpatroon/-patronen en zijn op de keper beschouwd gehersenspoeld of “onder invloed”! Verlichting is nét het tegenover-gestelde. Het is het gevoel volledig vrij te zijn als een vogel, flexibel, buigzaam als een bamboestengel. Een vogel is een boodschapper of verbinding tussen “boven en beneden”.

Henri Poincaré, een groot wiskundige, heeft een mooi statement geponeerd wat de VUB heeft overgenomen: “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”

Verlichting betekent voor mij ook alles met een kritische kijk bezien, vooral jezelf steeds in vraag stellen. Je plaatst anderen voor een spiegel, zoals Tijl Uilenspiegel die volgens de legende geboren is in Damme (…). Dit om anderen “wakker” te maken want velen lijken te slapen in het kasteel van Doornroosje.

Van Doornroosje ga ik naar de Tarot waar de kaart nr 15 de Duivel afbeeldt. Hij heeft een man en een vrouw geketend maar deze ketens zijn zo los dat ze dit kunnen afgooien en vrij zijn, edoch beseffen ze het niet…

Er zit zoveel kennis (gnosis) en wijsheid in “het verleden” en als je je daar van bewust bent kan je het verleden koppelen met het heden en ga je naar de toekomst, stap voor stap. Als je “het spel” doorziet dan merk je dat geschiedenis zich constant herhaalt, enkel met een ander masker op, zodat het voor velen niet opvalt… En dan kom ik op “mystagogie” wat de inwijding in de mysteriën is… Het symbolisch of verbeeldend bewustzijn.

Als de leerling er klaar voor is verschijnt de leraar -> de leraar zit in jezelf… Zoek niet verder => bekwaamheid is wat je overhoudt als je alles wat je geleerd hebt bent vergeten!

De “bodhisattva” is volgens het boeddhisme iemand die het niveau van de verlichting bereikt heeft, maar terugkeert om zijn missie op aarde te volbrengen.

take down
the paywall
steun ons nu!