De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een reflectie (2/6) rond “water (spiritueel)”

een reflectie (2/6) rond “water (spiritueel)”

maandag 17 juli 2017 22:57
Spread the love
Water is een metafoor voor “zachtheid”, alsook staat het voor leven op aarde. Het is het zachtste “materiaal” op deze planeet, ons ruimteschip.

Met zachtheid en liefde overwin je alles als je blijft stromen vanuit je bron, je kern. Water slijt de hardste rotsen uit, het duurt een tijdje maar het geschiedt! Stromend water kan je ook niet tegenhouden, het vind altijd een weg. Die energie kan je benutten! Een mens stroomt vanuit het hart en als je je daar van bewust bent ben je liefdevol en gelukkig, open en ruimdenkend, hebt geen angst noch schrik! Wat je wel kan is de stroom verleggen of buigen, zelfs ombuigen (transformatie-transformator). Dan refereer ik naar een liedje van Bram Vermeulen “De Steen” = door het verleggen van een steen stroomt de rivier anders. Je kan stenen blijven verleggen. Gewoon door blijven gaan! Stap voor stap. 

Stalagtiet – Stalagmiet in een grot die kalkgewijs naar mekaar groeien. Twee druppels water verenigen zich ook met mekaar als ze mekaar raken en zo alle druppels… en kom je tot die oceaan. Planeet aarde bestaat uit ongeveer 70 procent water, een mens uit ongeveer 65 procent = een symbiose.

Aan water wordt in alle religieuze en levensbeschouwelijke disciplines bepaalde krachten toegemeten, ook spirituele. In de mystiek betekent water “energie”, “innerlijke trilling”.

Het volgende komt uit het boek “De parel van het Soefisme” – Over Jezus, Roemi en Hafez door Dr. Seyed Azmayesh:

In Turkije is er een krachtbron, een soort kerncentrale uit de oudheid. Hier werden mensen behandeld die depressief waren of gerevitaliseerd dienden te worden. Eerst hoorden zij mooie muziek en vervolgens kregen zij water te drinken dat volgens de gids “een beetje radioactief” was. Vervolgens liepen ze door een lange gang waar water langs hun voeten stroomde. Door de gaten in het plafond fluisterden de priesters hen goede woorden in. Zij kwamen in een ronde ruimte waar ze mochten uitrusten en waar ook weer water om hen heen stroomde. Het was een constructie waarin het water aangevoerd werd door een smal ondergronds kanaal en naar een plek werd geleid waar het rond draaide. Van water dat rond draait weten we inmiddels, dankzij wetenschappelijke onderzoeken, dat de elektronen en neutronen worden versneld. Het water neemt energie van buiten af op en er ontstaan middelpunt-zoekende en middelpuntvliedende krachten. Deze kleine deeltjes, geladen met energie, komen in het hart van het elektron. Daar exploderen zij. Het menselijk lichaam en in het bijzonder het hart raakt in aanwezigheid hiervan vervuld met energie. Dit soort systemen bestaan ook in de tombes van Shah Nematollah Vali en Hafez in Iran. Het water stroomt daar ondergronds en wanneer je zeven keer rond de tombe gaat, voel je een speciale energie. Je draait zeven keer rond, één keer voor elke hartchakra en zo kom je bij de deur naar de parallelle wereld. Ook in Chartres in Frankrijk is een dergelijk systeem aangelegd maar door de aanwezigheid van het kruis wordt de energie daar verspreid. De ronde vorm versterkt het rondgaan van de energie. Daarom werden de “Dargahs”, de ontmoetingsplaatsen van de soefi’s in een ronde vorm gebouwd. Het magnetisme, dat is waar we hier over spreken, bevindt zich op de grens tussen de materiële en de parallelle wereld.  

Paracelsus (1493-1541), de Zwitserse alchemist was erg geïnteresseerd in genezing met behulp van water en geluid. Zijn bevindingen werden later gebruikt door de Fransman Mesmer, de vader van het magnetiseren. Wanneer water gemagnetiseerd wordt heeft het een helende werking. Mesmer genas vele mensen en in Frankrijk wordt deze methode van genezen nog steeds veel gebruikt. Het animale magnetisme zoals Mesmer dat ontdekte bestond altijd al, maar Mesmer classificeerde deze kennis en deelde haar met anderen. Mesmer hanteerde een rationele, wetenschappelijke benadering gericht op de vooruitgang van de hele mensheid.

Water kan je ook zien als de verbindende factor van de aarde met alle levende organismen (dieren, planten, mensen,…). Water heeft ook een “geheugen” en kan beïnvloed worden, zie bv de experimenten van Masaru Emoto wat “de wetenschap” dan weerom weerlegt. Kortom, water is heel kostbaar en dient met zorg behandeld te worden!

take down
the paywall
steun ons nu!