De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een pro-racisme debat?

Een pro-racisme debat?

vrijdag 13 juni 2014 14:53
Spread the love

Dat het not done is om iemands gevel te bekladden met ‘negers’, behoeft geen betoog. Dat het een racistische daad is, ook niet. Dat het een bewijs is dat Vlaanderen racistisch is, vind ik onterecht. Dat bijgevolg iedereen met een mening over andere origines van racisme wordt beschuldigt, is bijna even dom als iemands gevel met ‘negers’ bekladden.

In het kort de voorgeschiedenis.

Journalist Peter Verlinden is het slachtoffer van racisme, ontegensprekelijk; ‘negers’ op een voorgevel heeft niets met ‘zwarte’ humor te maken.

Sportjournalist Vandeweghe stelde dat “het statistisch is bewezen dat Afrikanen zich geen zes weken op één doel kunnen concentreren”. Hij gaf  verder fijntjes aan dat deze stelling het risico van een racismebeschuldiging in zich droeg; zo geschiedde.

Opmerkelijk is echter dat in de politieke Terzakes van voor de verkiezingen, Vandeweghe deze onopgemerkte quote liet optekenen: “Almaci zal weinig stemmen halen in het Vlaanderen Profond, want zij is van allochtone afkomst. Ik kom uit een dorp, daar is dat zo”. Ik vond dit een gewaagde doch pure uitspraak die mijns inziens de realiteit belicht. Is dit een indicatie van een racistisch Vlaanderen Profond? Of anders, is racisme in Vlaanderen echt doodgewoon?

Kom niet met een zwarte thuis

Is het Vlaanderen Profond racistisch? Ik denk van niet.

Wanneer we ons focussen op enkele typische uitspraken lijkt dat wel zo, maar is het effectief zo? Meisjes uit het Vlaanderen Profond zullen thuis wel eens te horen gekregen hebben dat “ze niet met een zwarte moeten thuiskomen”. En dat “al die zwarten hier komen profiteren”. Net als dat het altijd “de zwarten zijn die criminele feiten uithalen”. Klinkt racistisch, niet?

Wel, deze mensen uit het Vlaanderen Profond, zijn niet opgegroeid in nauw contact met andere culturen. Dat de eigen cultuur hierdoor als primair en mogelijks zelfs primordiaal wordt aanzien, is dan een vrij logisch gevolg. Bovendien lezen deze mensen populaire media, waarin telkens wordt aangegeven dat de dader allochtoon en het slachtoffer autochtoon is; dat deze mensen dan gaan stereotyperen, is hun volste recht en niet meer dan psychologische logica.

Dat de plaatselijke afhaalchinees en pitta-uitbater hier niets aan veranderen, lijkt eveneens logisch. Zij zijn immers anders dan die onbekende andere; zij werken, sturen hun kinderen naar school en hun komst in het dorp gaat niet gepaard met de stijging van de plaatselijke criminaliteit. Bovendien kan men in het Vlaanderen Profond dankzij die mensen genieten van de meer exotische keukens.

Hee meisje, wat jij boos bent op mij?

Datzelfde Vlaanderen Profond hoort van de dochter, die in Brussel op kot zit, hoe zij op straat wordt uitgescholden voor hoer. Bij een zeldzaam bezoek aan Antwerpen, zien zij allochtone junkies in de Handelstraat en komen ze in contact met hangjongeren die conform hun cultuur luidruchtiger zijn dan zijzelf. Neem hierbij de vaak negatieve aandacht in de media voor multiculturaliteit; je zou voor minder bang worden van het andere.

En dan is er nog de sociale zekerheid. Een solidariteitsmechanisme dat vorm krijgt binnen een natie en mede gebruikt wordt door mensen van buiten die natie. Mensen die buiten de Profond-cocon kunnen denken, kunnen dit plaatsen in een breder wereldbeeld. Maar als de wereld niet voor je voeten ligt, zoals in Borgerhout, wordt dat moeilijker; en dan nog.

De bomma die wordt overvallen door een Marokkaan beschuldigen van racisme wanneer ze stelt dat het “altijd de zwarten zijn”, ontneem je van haar recht op meningsvorming. Zij heeft haar buurt zien veranderen door de komst van een bepaalde groep. Dat ze negatieve effecten associeert met die groep, is niet racistisch maar een persoonlijke aanname over de oorzaak en het gevolg.

Racisme is dom, maar bang zijn is niet perse racistisch

De mensen uit het Vlaanderen Profond zijn bang, niet meer en niet minder. Ze zijn bang dat de scheldende Marokkaan de dochter verkracht, want er was ook een verkrachtende Marokkaan in het nieuws. Ze zijn bang dat de sociale zekerheid niet langer garantie biedt op een goed bestaan voor hun kleinkinderen; nu we het ‘OCMW van de wereld’ zijn. Ze zijn bang dat de eigen taal zal wegebben in de zee van het vreemde. Ja, ze zijn bang, en dat die angst wordt weerspiegeld op een bepaalde bevolkingsgroep, is een gevolg van associaties, niet van inherente racistische gevoelens.

Dat de mensen die angst beu worden is begrijpelijk. Dat ze zich hiervoor op niets anders kunnen beroepen dan hun natie, betekent niet dat ze racistisch zijn, maar dat ze geen andere structurele middelen hebben voor het inperken van hun angst; ze rekenen op de staat en bijgevolg de politieke vertegenwoordigers. Het gaat veelal over het inperken van hun angst, niet over diepe haat ten opzichte van een ander ras.

En dan nu N-VA

Deze partij wordt vaak beschuldigt van racisme. De allochtonen in haar rangen zijn dan gemakkelijkheidshalve excuusallochtonen. Ik spreek tegen dat NVA racistisch is. Ik ben van mening dat N-VA de stem van het Vlaanderen Profond vorm geeft, ook dat is democratie, of je het nu eens bent met het Vlaanderen Profond of niet.

Spreek iemand van het Vlaanderen Profond aan over racisme en hij zal zeggen “dat er ook goede tussen zitten”. Het zijn die ‘goeden’ waar N-VA er meer van wil, het zijn de ‘slechten’ die de partij hard wil aanpakken. Hier gaat uiteraard een socio-economische realiteit achter schuil, maar kan verwacht worden dat iedereen uit het Vlaanderen Profond deze realiteit meeneemt in de vormgeving van zijn mening? Ik dacht van niet. In het Vlaanderen Profond houdt men het leven liefst zo simpel mogelijk, dat is hun goed recht.

Moet N-VA hier tegenin gaan? Wel, dat is vragen aan CD&V dat ze zich excuseert voor iedere priester die mogelijks pedofiel is, aan Open VLD dat ze zich excuseert voor ieder pervers effect van de vrije markt en aan Groen! voor het bestaan van hippies en al te dure bio-producten. Dat is vragen aan die partij om zich tegen het eigen DNA te keren; de veilige haven van de eigen natie in onzekere multiculturele tijden.

Wordt beschuldigen van racisme niet doodgewoon?

De moraal van het verhaal: Beschuldig mensen niet van racisme omdat ze bang hebben van het vreemde, maar erken hun angst. Steek de energie in positieve projecten en erken het Vlaanderen Profond als een entiteit die op zichzelf staat en daar het goede recht toe heeft. Dat hun mening – en bij uitbreiding hun wereldbeeld – dom is, mag je vinden. Denken dat mensen beschuldigen van racisme bij de geringste commentaar op een allochtoon het debat niet verder polariseert,  is minstens even dom. En wie helpen we bij de polarisatie van een debat aangaande polarisatie?

Het Vlaanderen Profond is bang, laat ‘s nachts het licht aan in de keuken en bezoekt Marokko vanuit de veilige cocon van hun resort. Het Vlaanderen Profond zijn mensen als U en ik, maar ze onthouden vooral de negatieve berichtgeving over de ander. Neem ze dat niet kwalijk, maar maak ze dat duidelijk. Of denk je echt dat iemand uit het Vlaanderen Profond beseft dat het over hem gaat, wanneer Vlaanderen racistisch wordt genoemd. Ik betwijfel dat.

Annex: Mijn eigen mening, alvorens ik ervan beschuldigt wordt racisme goed te willen praten.

Ik ga het hier niet hebben over mijn vriendin van vreemde origine, noch over mijn allochtone vrienden, noch over het feit dat ik zelf Belg in het buitenland ben, noch over het feit dat ik in een ‘gekleurde’ buurt ben opgegroeid (en nu nog woon) en naar ‘gekleurde’ scholen ben geweest. Uiteraard wil ik het ook niet hebben over het feit dat ik meer gekleurde dan niet gekleurde collega’s heb, of het gegeven dat ik racisme dagelijks aanklaag en optreed wanneer ik het zie gebeuren. Mijn afkeer van N-VA en Vlaams Belang dient hier ook niet in de verf gezet te worden, net als mijn voorkeuren voor de vreemde keuken en het gegeven dat ik professioneel veelal ‘gekleurden’ help in het opzetten van een menswaardig bestaan. Dat ik Hip hop en R’n’B afschuwelijke muziek vind, mag wel geweten zijn.

Wat ik vooral wil zeggen is dat angst bestrijden met beschuldigingen van racisme, geen steek houdt. Of anders gesteld: iemand moet de slimste zijn. Dat is doodgewoon.

take down
the paywall
steun ons nu!