De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een pacifistische moslim is een contradictio in terminis

Een pacifistische moslim is een contradictio in terminis

donderdag 18 juni 2020 11:35
Spread the love

Als moslim, met een vredesduif in zijn profielfoto, word ik door vele moslims als een pacifist bestempeld.
Dat is geen compliment maar een verwijt.
Toen ik een poster liet drukken met “Salaam Shaloom Peace Vrede” op en die naar de moskee bracht moest die onmiddellijk verdwijnen.
Je sluit geen vrede met de Joden zei mijn Turkse imam.
Het zijn de slechtste mensen die ooit bestaan hebben.
Toen ik een boekje maakte: “Een Ernstige Poging tot Wereldvrede, Mijn Islam, Mijn tafseer.” werd ik uitgelachen.
Ik mocht geen woord meer zeggen in de moskee.
Wij mochten geen vergaderingen meer houden tussen broeders enz.

Diezelfde vredesduif op mijn profielfoto is voor rechtste en linkse partijleden reden om de spot te drijven met mijn commentaren waarbij ik kritiek durf te uiten op de gang van zaken in hun partijen.

Mijn Facebooknaam “ismailpacifist” heb ik van Facebook moeten veranderen onder druk van linkse medemensen die het als fake profiel rapporteerden.

Haat is iets wat zeer wordt gepromoot in bepaalde moslimkringen.
Haat is een plicht naar niet-moslims, naar democratie die als de religie van de duivel wordt omschreven. Democratische wetten zijn des duivels. Enkel de sharia is zaligmakend.

Als moslim vind ik de sharia van de islamitische geleerden de grootste leugen die ze ooit geproduceerd hebben.
En de politieke islam, waarvan in het Westen zowel moslims als niet-moslims slachtoffer van zijn, misbruikt zowel de democratie als de Islam als heilige middelen voor hun werelds doel: Aan de macht komen.

Uit liefde voor mijn medegelovige en voor mijn medemens zonder enig onderscheid zou ik willen dat er iets aan de politieke islam wordt gedaan en dat ze ophouden met een meerderheid van mensen te beschuldigen van islamofobie, racisme etc….
De politieke islam is niet verdraagzaam, zelfs niet intern!
Islam streeft naar vrede tussen alle mensen. Zeggen ze.
Wat ze bedoelen is dat er pas vrede zal zijn als de mensheid onderworpen is aan hun versie van Islam. 
Intussen is er haat naar niet-moslims, naar moslims die vriendelijk zijn voor niet-moslims, naar kritische moslims, naar moslims die de mainstream moslims niet willen volgen, naar moslims die de geleerden niet als erfgenamen van de profeten willen zien, naar moslims die de soenna wel als authentiek beschouwen maar er geen autoriteit aan willen toekennen, naar moslims die de Profeet niet als hun leider willen zien, naar moslims die de Profeet niet als wetgever erkennen…
Enfin het is al Wala wal Bara in de praktijk !
Wie als moslim zich niet houdt aan wat de islamitische geleerden aan hem opdringen riskeert om in een bad met zuur te worden ondergedompeld door de een of andere ‘rechtschapen’ geloofsgenoot.

De Europese Raad voor Fatwa en Research heeft veel te veel in de pap te brokken.
De “Federation of Islamic Organisations in Europe” eveneens.
En nog zovele organisaties en verenigingen. 

Er is namelijk niet iets als dé Islam. Er zijn verschillende versies van de Islam.
Er zijn vele visies maar ze krijgen geen kans om zich te uiten en dan vooral omdat overheden niet beseffen wat er gaande is. 

Het wordt hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en dat de Moslimexecutieve van België pluralistisch wordt binnen de eigen rangen! 
Geef een stem aan hervormers binnen de moslimgemeenschap voordat het te laat is.
Stop aub met de conformistische islam te steunen.
Laat ons samenwerken aan een betere maatschappij voor alle mensen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!