De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een nieuwe energiestrategie voor Groot-Brittannië
Europa, Transitie, Groot-Brittannië -

Een nieuwe energiestrategie voor Groot-Brittannië

vrijdag 25 juni 2010 15:26
Spread the love

Het Brits Centre for Altenative Technology (Centrum voor Alternatieve Technologie) heeft haar rapport zerocarbonbritain2030 uitgebracht. Het is een integrale visie op hoe Groot-Brittannië kan reageren op de uitdagingen van klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en mondiale ongelijkheid.

Het rapport onderzoekt hoe Groot-Brittannië kan tegemoet komen aan de energiebehoeften door middel van efficiëntere dienstverlening. Daarnaast toont het aan dat transitie naar een koolstofarme toekomst niet enkel de economie en werkgelegenheid zou stimuleren, maar ook zou zorgen voor een grotere veiligheid en vrijheid en een kwaliteitsvoller leven.

Het onderzoekt hoe koolstof-emissies door het gebruik van fossiele brandstoffen geëlimineerd kunnen worden en overgeschakeld kan worden op 100% duurzame energie in een tijdsbestek van 20 jaar, zonder nucleaire centrales of emissiehandel.

Het rapport is onderverdeeld in vijf secties:

Context presenteert het bewijs waarop het verslag is gebaseerd: de wetenschap die schuilgaat achter de behoefte om van richting te veranderen, hoeveel er gedaan moet worden, en hoe snel.

Powerdown onderzoekt hoe de vraag naar warmte en elektriciteit te verlagen, grotendeels door middel van nieuwe technologie, efficiënte ontwikkelingen en gedragsverandering. Het gaat diep in op twee belangrijke aspecten: de bebouwde omgeving, en het vervoer.

Land Use (landgebruik) identificeert de emissies die hun oorsprong vinden in het landgebruik en hoe deze kunnen worden beperkt. Het onderzoekt hoe land kan ingezet worden om de grondstoffen te produceren om andere sectoren te helpen evolueren naar nuluitstoot en de resterende uitstoot te beperken.

PowerUp benadrukt het potentieel voor hernieuwbare energiebronnen in het Verenigd Koninkrijk en laat zien hoe aan de vraag naar energie kan worden voldaan door het gebruik van duurzame technologie in 2030.

Framework (kader) bespreekt de internationale en nationale wetgeving en stimulansen die veranderingen in energieproductie en -gebruik kunnen ondersteunen, en onderzoekt de schepping van arbeidsplaatsen dat daarmee gepaard gaat.

Zero Carbon Britain 2030 (webstek waar je het 384 pagina’s tellende rapport gratis kan downloaden)

take down
the paywall
steun ons nu!