De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een nieuw politiek stelsel.

Een nieuw politiek stelsel.

zondag 4 december 2016 12:48
Spread the love

Een nieuwe politiek stelsel.

Het referendum is een stokpaardje van me. Het kan mensen meer betrekken bij het land, de politiek en het democratisch proces. Maar het referendum is slechts een onderdeel van de vernieuwingen die ik graag zie op bestuurlijk en politiek niveau.

Zoals nu duidelijk blijkt functioneert de politiek niet goed en niet democratisch. Er is verandering nodig. Een meerderheid kan alles erdoor drukken. Dit komt omdat de grootste politieke partijen de dienst uitmaken. In Nederland waren dat in het verleden meestal VVD, PvdA, CDA en partijen die door deze werden uitgenodigd even iets erdoor te drukken. Met wat handjeklap, en wat beloftes hier en daar kan je een meerderheid verwerven voor iets dat anders niet kan. Achterkamertjes politiek is hier onderdeel en gevolg van. Geheime besprekingen ook. En dit komt steeds meer voor. We hebben in de laatste kabinetsperiode gezien waar dit toe leidt.

Daarbij is er vooral in Nederland een veel partijenstelsel. Dit lijkt democratisch, maar is het in werkelijkheid niet! Al die partijen werken verdeeldheid in de hand. Juist nu we éénheid zo broodnodig hebben! Terwijl iedereen de mond vol heeft van openheid, wordt die openheid steeds minder toegepast.

Kijk naar de TTIP onderhandelingen die geheim zijn en niets met democratie hebben te maken. Dit hoort thuis in een dictatuur!

De 2e Kamer kan weg omdat ook hier de verdeeldheid de democratische besluitvorming in de weg staat en Kamerleden teveel beïnvloed kunnen worden door lobby van grote bedrijven!

Al langere tijd zijn er stemmen die vinden dat de 1e Kamer ook weg kan en mag! Ook hier is het veel partijenstelsel en de senatoren die aan partijen verbonden zijn niet democratisch. Hiervoor in de plaats moeten volkomen onafhankelijke mensen de wettelijke normen beoordelen en handhaven.

De verschillende politieke partijen zijn een disfunctie in een democratie. Iedereen die voldoende handtekeningen verzameld kan een politieke partij oprichten. Je afsplitsen levert weer een splinterpartijtje op. Dit lijkt wel democratisch maar geeft, door de versnippering, alle rechten weg aan de grootste partij of partijen. De rest, de kleinere partijen, hebben daardoor nauwelijks inbreng als oppositie.

Partijen zijn ondemocratisch en kunnen verdwijnen!

Hoe kan het zo veranderen dat we wel een goed functionerende democratie creëren?

Zoals ik in een ander artikel : “Een wereld zonder geld”, schrijf, waarin ik voorstel een democratie op te bouwen van onderaf via volksraden.

Kleine, midden en hoge volksraden.

Kleine volksraad.

In elke gemeenschap, dorp, stad of gebied is er een (deel) volksraad die bestaat uit vijf personen, die beslissingen kunnen nemen die in dat gebied of dorp nodig zijn. Uit elke deelvolksraad wordt één persoon gekozen die de deelraad vertegenwoordigd in een dorps – of stadsdeelraad. In een grote stad zijn meerdere deelraden. Deze deelraden kunnen één  persoon afvaardigen naar een stadsraad. Er is geen Burgemeester meer.

Midden volksraad.

Per gebied (provincie of regio ) wordt een aantal personen door de bevolking gekozen om hen landelijk te vertegenwoordigen. Het beste lijkt mij voor elke provincie een zelfde aantal raadsleden te kiezen, onafhankelijk van grote of inwoneraantal.

De kandidaten zijn van onbesproken gedrag en hebben de intentie de bevolking te dienen. Wanneer een kandidaat raadslid een verleden met een smet heeft moet dat door de kandidaat gemeld worden. Dan kan alsnog beslist worden deze kandidaat toe te laten of niet. Alle kandidaat raadsleden krijgen allemaal dezelfde tijd en kans zich via de media voor te stellen en hun plannen bekend te maken. Ze mogen alleen de waarheid zeggen en al hun uitspraken moeten gecontroleerd en uitgevoerd kunnen worden. Wordt ontdekt dat hieraan niet is voldaan door een kandidaat, dan kan deze gedwongen worden zich terug te trekken. Een terugtredend raadslid krijgt een vergoeding gelijk dit wettelijk voor anderen beroepen geldt.

Hoge volksraad. Of regeringsraad.

De regeringsraad wordt op dezelfde manier gekozen en behandeld.

De bevolking kiest via een referendum wie premier, minister of staatssecretaris wordt. De mensen die een publieke functie hebben mogen geen banden hebben met het bedrijfsleven. Na zitting in de regering volksraad mogen de raadsleden minstens vijf jaar niet bij een groot bedrijf gaan werken. Dit om eventuele belangen verstrengeling te voorkomen.

De kandidaten met de meest verkregen stemmen komt in de raad.

Functioneren één of meerdere leden van een volksraad niet goed dan kan de bevolking beslissen dat deze persoon de functie moet neerleggen, de raad verlaat en wordt vervangen. Elke raad – deelraad, provincieraad en landsraad – moet hiervoor binnen een maand gelegenheid geven een andere persoon te kiezen.

Democratie op een hoger plan.

De regeringsraad heeft enige tijd om plannen te maken. Deze worden voorgelegd aan de midden volksraden. Deze kunnen advies geven of een plan goed of afkeuren, na overleg met de andere raden.

Is er een status quo, of veel verzet uit de bevolking, dan kan via een opiniepeiling de bevolking gepeild worden. Aan elke opiniepeiling doen 5000 mensen mee uit verschillende lagen van de bevolking.

Geeft dat een uitslag die niet sterk doorslaggevend is, dan volgt een referendum.

Referendum.

Het bindend referendum wordt altijd gebruikt om bij belangrijke beslissingen de bevolking te raadplegen.

Via de moderne elektronica, het burgerservice nummer en/of DigiD is het snel, eenvoudig en goedkoop. De mensen die geen computer of portable telefoon hebben, kunnen anderen machtigen dit voor hen te doen. Het kan eventueel zelfs met een vaste telefoon vanuit huis.

De oubollige politicus zal het boven omschrevene niet willen. Ook de grote machtige bedrijven die hun lobby inzetten om politici te bepraten, te paaien of op een andere manier onder druk te zetten, zullen dit ook niet toejuichen.

Maar gezien de slechte ontwikkeling in de hedendaagse politiek, zal er zeker een verandering nodig zijn.

De bal ligt nu bij u geachte mede burgers. Vanuit u moet er verandering komen. Verbind U met elkaar! U kunt het met elkaar!

U mag een reactie, toevoegingen of commentaar geven!

U mag dit artikel alleen met bronvermelding onder de aandacht van anderen brengen. Dit artikel mag vertaald worden en/of ergens anders geplaatst. Bijvoorbeeld delen op Facebook. Het is belangrijk dat iedereen dit kan lezen.

Wilt u het artikel commercieel plaatsen of gebruiken, neem dan contact op!

© Piki

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!