De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een nieuw Pasen voor Irak?

Een nieuw Pasen voor Irak?

woensdag 24 maart 2010 14:02
Spread the love

Meeste christenen weer thuis in Mosoel

Door John Pontifex

Aartsbisschop Louis Sako zegt dat de verkiezingen afgelopen maart hem zeer hoopvol stemmen. Hij kijkt uit naar een verbeterde veiligheidssituatie en naar een grotere stem voor de minderheidsgroepen in het land, waartoe hij ook de christenen rekent.

 Terugkeer

Zijn reactie komt er nadat rapporten melden dat de meeste christenen, die de stad omwille van100323 Tigris_river_Mosul.jpg het geweld in de aanloop naar de verkiezingen verlieten, ondertussen naar Mosoel zijn teruggekeerd. In een interview met Kerk in Nood op maandag 22 maart liet de aartsbisschop van Kirkoek uitschijnen dat de situatie van de achtergestelde christenen in het land zal verbeteren, wat ook de uitslag van de verkiezingen moge zijn. De definitieve resultaten van de parlementsverkiezingen worden verwacht tegen het einde van deze maand.

Hij verklaarde ook het volgende: “De verkiezingen waren perfect georganiseerd. Gedurende de verkiezingscampagne hebben de verschillende politieke partijen op een vrij beschaafde manier hun programma’s aan de man gebracht en met elkaar gedebatteerd.”

Hij voegde er nog aan toe: “In de verkiezingen van 2005 verliep het aanbod van kandidaten meer op basis van religieuze scheidingslijnen. Nu hebben de mensen meer gekozen voor geseculariseerde partijen. Wat ook de uitkomst zal zijn, het zal een goed resultaat zijn. Ik ben heel optimistisch.”

5 christenen verkozen in parlement

De eerste voorlopige uitslagen wijzen de vorige eerste minister Allawi als overwinnaar aan, en zo zegt Mgr. Sako: “Toen Allawi aan de macht was tijdens de geweldsdaden in Fallujah in de periode 2004-2005, trad hij zeer krachtdadig op. Hij liet de wet toepassen en het leger slaagde erin de veiligheidssituatie te stabiliseren. Maar zelfs als de huidige premier zou winnen (Nouril Malaki), dan nog is het okay en zullen de dingen ook veranderen. De mensen zijn het geweld meer dan zat en willen verbeteringen zien.” Dankzij de inspanningen van verschillende kandidaten en politieke partijen zijn er tenminste 5 christenen voor het parlement verkozen.

Toch nog een moord 

Vele tekenen wijzen erop dat een groot deel van de christelijke gemeenschap het optimisme 100323 nineveh_city_walls.jpgvan Sako deelt. Daarnaast zien we ook veel christenen naar Mosoel terugkeren. In de aanloop naar de verkiezingen ontvluchtten meer dan 3.500 christenen de stad voor het toenemende geweld en vestigden zich tijdelijk in de vlakte rond de Bijbelse stad Nineve (foto rechts). Vele christenen zijn beslist terug te keren ondanks de aanwezige spanning om de moord op de 55-jarige christen Sayah Adam, die Sako nog goed heeft gekend toen hij zelf priester was in Mosoel. De zakenman, gehuwd en vader één kind, werd in koelen bloede vermoord in de buurt van het Dominicanenklooster in Mosoel.

100323 Bashar Warda.JPGDe assumptionist pater Bashar Warda( foto links) bevestigde aan Kerk in Nood dat de laatste vluchtelingen het klooster van Alqosh in de buurt van Nineve hadden verlaten. Toch zijn er een aantal teruggekeerde vluchtelingen die aangeven dat ze later de stad definitief willen verlaten om een nieuw leven te beginnen in het noorden van Irak of in het buitenland.

 Kerk in Nood helpt vluchtelingen

Pater Warda zegt dat de aartsbisschop van Mosoel, Mgr. Amil Nona, uitkijkt naar de geplande vieringen van de Goede Week, ondanks het feit dat een aantal kerken omwille van veiligheidsredenen gesloten blijft. Ondertussen verdeelt Kerk in Nood voor € 25.000 hulp aan arme en gevluchte christenen, die zich nog bevinden in het verre noorden van Irak, vlak bij de grens met Syrië en Turkije. De hulp wordt verstrekt door de chaldeeuwse zusters in de stad Zakho.

100323 Iraq_aid packages_1.JPG

Verdeling van hulppakketten aan christelijke vluchtelingen in Noord-Irak

 (Vertaling Luc Claeys)

take down
the paywall
steun ons nu!