De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Een nederlaag voor de mensheid”

“Een nederlaag voor de mensheid”

vrijdag 2 oktober 2015 21:10
Spread the love

“Een nederlaag voor de mensheid”

Niet de seksueel misbruikende katholieke priesters.
Niet de pedoseksuele islamitische Afghaanse krijgsheren.
Niet al die onderling oorlogvoerende godsdiensten.

Neen, niet zij, maar wel vrouwen die van elkaar houden en mannen die zich voor hun liefde op andere mannen richten en deze band in een huwelijk verzegelen. Zij, wij, zijn volgens het Vaticaan ‘een nederlaag voor de mensheid’. Deze mededeling, de wereld ingestuurd naar aanleiding van het eerste Ierse homohuwelijk, kan tellen als haatprediking.

En opnieuw slaat de paus toe. “Homoseksualiteit is ‘vreemd aan de menselijke natuur’. Het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is een ‘ideologische kolonisering’ die mensen ‘abnormale en onverantwoorde levenswijzen’ opdringt”. Wie dringt hier andere mensen wat op en misbruikt het forum van de Verenigde Naties in New York hiervoor?

Rare jongens, die Vaticaners. Gejurkte mannen, verdeeldheidzaaiers en aanzetters tot haat in een wereld waar vijandschap het lijkt te halen op medemenselijkheid, terwijl we zo’n nood hebben aan wijze, verzoenende stemmen.

‘We zijn allen één. Het afbrokkelen van het gemeenschapsgevoel is een ernstig probleem in de huidige wereld. Om daar iets aan te veranderen is het cultiveren van een bewustzijn voor deze evolutie en hoe destructief ze kan zijn, een eerste voorwaarde. De volgende stap is nagaan wat we delen met andere mensen en wat ons verbindt. Ten slotte komt het erop aan dit bewustzijn in actie om te zetten. En de eerste stap hierbij, om ons gevoel van verbondenheid te verhogen, is op een liefdevolle zorgzame manier met de mensen uit onze omgeving omgaan.’

(Dalai Lama, in The art of happiness in a troubled world)

majo van ryckeghem
oktober 2015
https://wetenschaapjes.wordpress.com

take down
the paywall
steun ons nu!