De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een MAP is geen pedo en dat geeft herrie

Een MAP is geen pedo en dat geeft herrie

zondag 5 december 2021 22:32
Spread the love

Allyn Walker

Het conservatieve Franse weekblad Valeurs Actuelles pikt een bericht op uit de VS: een assistent van een universiteit, Allyn Walker, werd daar tot ontslag gedwongen omdat zij spreekt over minor attracted people (MAPs) in plaats van alleen maar over pedofielen. Walker, vakgebied sociologie en strafrecht, deed dat in een wetenschappelijk boek en ook in een gesprek met vertegenwoordigers van een organisatie voor kinderbescherming. Maar daar werd een rel rond gecreëerd en een petitie die het ontslag van Walker eiste. Die actie behaalde bijna 15.000 ondertekenaars! De te verwachten doodsbedreigingen volgden, en Walker had op de campus een lijfwacht nodig. Het resultaat is nu dat de universiteit Walker om veiligheidsredenen met vakantie gestuurd heeft en haar contract niet zal verlengen als het over enkele maanden afloopt. De betrokkene zou daarmee ingestemd hebben, of kon niet anders dan daarmee instemmen.

Walker vindt dat het onderzoek verkeerd begrepen is en vermoedt dat seksuele identiteit meespeelt in de heisa. Die koppeling prijkt al boven een artikel in de Christianity Daily: “Non-Binary Professor Who Tried To Normalize Pedophilia Has Resigned”. Inmiddels verscheen een opiniestuk in de Washington Post dat het voor de zwartgemaakte assistent(e) opneemt en loopt er ook een alternatieve petitie voor wederaanstelling. Het georchestreerde mediatumult en de doodsbedreigingen zijn een totaal verwerpelijke inmenging in de academische vrijheid van onderzoek en een ontoelaatbare beknotting van de vrijheid van meningsuiting. Maar hoe zit het met de kern van de zaak?

Het boek waar het om gaat is een ernstig te nemen universitaire publicatie, met een uitgebreide literatuurlijst, een doordachte methodische verantwoording en de verwerking van 42 interviews. De hetze tegen de auteur slaat dan ook niet op de wetenschap, maar is gebaseerd op een moreel taboe met politieke implicaties. Allyn Walker maakt een onderscheid tussen enerzijds personen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen zonder seksuele contacten met hen te hebben (MAPs) en anderzijds pedofielen. De eerste groep doet niets onwettigs en schaadt niemand, de tweede groep overtreedt de wet door wel zulke contacten te hebben. (Vanuit het standpunt van kinderwelzijn en kinderbescherming gaat het er dus om te voorkomen dat personen uit de eerste groep in de tweede groep terechtkomen, dat MAPs pedofielen worden.)

De golf van kritiek op Walkers onderscheid tussen MAPs en pedofielen komt voort uit schrik dat het een legitimatie en een acceptatie van pedofiele criminaliteit inhoudt of met zich meebrengt. Hoewel Walker duidelijk zegt dat er van dat laatste geen sprake kan zijn, wordt daar niet naar geluisterd, en wordt het denkkader van preventie van kindermisbruik weggemoffeld. Een interviewfragment dat op Fox News en op Twitter getoond werd, laat de onderzoeker alleen maar zeggen dat zich aangetrokken voelen tot minderjarigen niet immoreel is, maar stopt dan, zodat je niet meer hoort wat volgt: “En ik wil het heel erg duidelijk maken dat seksueel kindermisbruik nooit, nooit ok is.”

In de Washington Post nemen de bekroonde journalist Luke Malone, gespecialiseerd in berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag, en Elizabeth Letourneau, directrice van een centrum voor preventie van seksueel misbruik van kinderen, het op voor de geattaqueerde onderzoeker:

Het werk van Walker is onderdeel van een grotere verschuiving die seksueel misbruik van kinderen herkadert als een vermijdbaar probleem van gezondheidszorg, in plaats van een tragisch, onvermijdelijk iets. We bekijken zowat elke soort geweld tegenover kinderen als geschikt voor preventie. Als een ouder een kind slaat, erkennen we dat de verantwoordelijkheid bij de volwassene ligt en richten onze preventiestrategieën op hen, terwijl we toch ook de daders verantwoordelijk stellen. In plaats van hetzelfde te doen met seksueel kindermisbruik – uitzoeken welke volwassenen riskeren in de fout te gaan en manieren te zoeken om dat te voorkomen – zien we dat probleem als te moeilijk en te vies. Ten onrechte menen we dat mensen die het risico lopen tot seksueel misbruik over te gaan monsters zijn die niet willen of kunnen profiteren van preventiestrategieën.”

De directrice van het centrum voor preventie van seksueel misbruik van kinderen vertelt ook dat haar instelling vorig jaar een online cursus heeft aangeboden voor personen die problemen hebben met hun seksuele gevoelens voor kinderen. Die cursus werd 214.000 keer bezocht. “Deze mensen zijn de MAPs waar Walker over sprak in het interview dat tot ontslag leidde. Als wij seksueel misbruik van kinderen echt willen voorkomen, moeten we beginnen met onderzoekers te ondersteunen die zich inzetten voor dat moeilijke, maar belangrijke werk. We moeten ook degenen die het meest gevaar lopen kinderen schade toe te brengen aanmoedigen om zich te melden. Mensen met een ongewenste neiging tot kinderen ondersteunen, helpt die mensen en helpt de kinderen – het helpt iedereen.

Allyn Walker, A long, dark shadow, Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity, University of California Press, 2021

 

https://www.valeursactuelles.com/monde/etats-unis-un-enseignant-transgenre-demissionne-apres-des-propos-sur-les-personnes-attirees-par-les-mineurs/

https://nypost.com/2021/11/25/prof-who-referred-to-pedophiles-as-minor-attracted-persons-to-resign/

https://www.christianitydaily.com/articles/14062/20211126/non-binary-professor-who-tried-to-normalize-pedophilia-has-resigned.htm 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/12/03/virginia-college-professor-set-off-firestorm-about-pedophilia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Bax5uQEVs

https://www.change.org/p/old-dominion-university-reinstate-dr-allyn-walker-map-research-advocate-as-old-dominion-university-staff

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!