De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een lange, hete, boze zomer

zaterdag 21 augustus 2021 05:55
Spread the love

Over de niet-relavantie van verplichte vaccinatie of vaccin-ID’s
Van de Community Vertaaldesk
oorspronkelijk artikel: A long, hot, Angry Summer, door Alastair Crooke

 

Zit er iets ‘groots’ aan te komen? Het voelt alsof het zo zou kunnen. Ernstige problemen borrelen op in de westerse samenlevingen en de elites worden duidelijk geprikkeld. We kunnen dit zien aan de manier waarop het establishment enerzijds het verhaal met betrekking tot het virus, waarbij iedereen moet worden ingeënt, in stand probeert te houden, terwijl ze tegelijkertijd ook actie ondernemen om het te veranderen; dit door de Delta-variant de schuld te geven van de tekortkomingen in effectiviteit van de vaccins. Sir Andrew Pollard, hoogleraar pediatrische infectie en immuniteit aan de Universiteit van Oxford, zegt botweg dat het bereiken van kudde-immuniteit “geen mogelijkheid” is – nu de Delta-variant circuleert. In feite zegt hij dat het vaccin niet kan doen wat werd beloofd: d.w.z. kudde-immuniteit bewerkstelligen; toch blijft de professor er bij iedereen op aandringen om zich te laten vaccineren. En ook een senior SAGE-adviseur (Scientific Advisory Group for Emergencies) van de Britse regering, stelt botweg dat Covid-lockdowns niet langer te rechtvaardigen zijn.

 

Kortom, hun verhaal wijst alle kanten op. CDC-directeur Walensky verklaarde vorige week dat het vaccin Covid-infectie niet voorkomt, noch de gevaccineerde persoon ervan weerhoudt de Covid-infectie, inclusief de Delta-variant, over te dragen; de gegevens laten een gelijkmatig verdeeld infectiepercentage zien, ongeacht de vaccinatiestatus; wat wordt toegegeven door directeur Walensky. Als zodanig is het een bekentenis die het hele argument voor verplichte vaccins ondermijnt. Volgens de directeur is het enige voordeel van het vaccin nu vermoedelijk dat het de ernst van de symptomen zou kunnen verminderen.

 

Als een gevaccineerde en niet-gevaccineerde persoon dezelfde capaciteit hebben om het virus te dragen, verspreiden en over te dragen – met of zonder symptomen – wat maakt dan een vaccinatiepaspoort of vaccinatie-ID uit?

 

Volgens de CDC lopen zowel de gevaccineerde als niet-gevaccineerde persoon die een restaurant, winkel of werkplek binnenloopt exact hetzelfde risico voor andere mensen daar ter plaatse, dus hoe maakt het tonen van een bewijs van vaccinatie enig verschil?

 

Infecties (opnieuw verhalend toegeschreven aan de Delta-variant) nemen toe: Israël is een goed voorbeeld. Het is de meest gevaccineerde grote samenleving en toch ervaart het een dramatische toename van nieuwe gevallen. (…) Het aantal ernstige gevallen is sinds begin juli ongeveer 10 keer zo groot geworden: 90% van de ernstige gevallen zijn 50-plussers; maar ook 95% van de 50-plussers is gevaccineerd.

 

De Israëlische premier, Naftali Bennett, waarschuwt dat het aantal gevallen binnen drie weken kan verviervoudigen en dat de autoriteiten zich voorbereiden op nieuwe lockdowns (hoewel gebleken is dat lockdowns niet effectief zijn om het virus te stoppen).

 

Opnieuw zijn flagrante tegenstrijdigheden in het gevestigde verhaal opvallend: zijn lockdowns gerechtvaardigd, of niet? Antony Fauci heeft gezegd dat de recente toename van infecties een “pandemie van niet-gevaccineerden” is; en dat 99% van de sterfgevallen onder de niet-gevaccineerden viel. Maar dat is een leugen. De eigen gegevens van de CDC geven aan dat slechts 15% van de dodelijke slachtoffers niet was gevaccineerd.

 

Het is niet verrassend dat het publiek diep wantrouwend wordt ten aanzien van de claims van ‘de wetenschap’.

 

Wat is er aan de hand? Nou, we zijn geen wetenschapper, maar het was in het voorjaar van 2021, dat het begon binnen te sijpelen dat de boodschapper-RNA-vaccins een serieus probleem hadden met ADE (anitbody-dependent enhancement / antilichaamafhankelijke verbetering). Wanneer de eerste bescherming van de vaccinatie uitgewerkt was (een proces dat een paar maanden duurde), hadden mensen die waren gevaccineerd veel meer kans om ernstig ziek te worden door herhaalde blootstelling aan Covid dan mensen die niet gevaccineerd waren.

 

Als dit juist is, hebben de Amerikaanse en Europese regeringen in feite een zelf toegebrachte ramp in handen gewerkt. Het verhaal kreeg dus niet verrassend een andere wending: het was niet langer voldoende om 70% van de bevolking te vaccineren om ‘kudde-immuniteit’ te bereiken. Nee, nu moest iedereen zonder uitzondering worden gevaccineerd, ook degenen met natuurlijke immuniteit. Als iedereen het vaccin krijgt, is het immers gemakkelijker om te beweren dat wat er gebeurt een vervelende nieuwe variant is, in plaats van een vaccingestuurde ADE. Niemand zou immers nog een niet-gevaccineerde controlegroep kunnen aanwijzen die merkbaar minder kwetsbaar blijkt te zijn .

 

Sommige Covid-vaccins introduceren mRNA (messenger-RNA) in spiercellen. Deze (voorheen gezonde) cellen worden door de werking van dit synthetische DNA aangestuurd om synthetische spike-eiwitten te produceren die het belangrijkste aanvalswapen van het virus vormen. Dit is een vorm van gentherapie. Als die cellen een immuunrespons creëren tegen het eiwit (dat ze zelf hebben helpen creëren), zou dit in theorie voorkomen dat het virus het lichaam infecteert. De realiteit lijkt echter te zijn dat problemen met het cardiovasculaire systeem (bloedingen en stolling) allemaal verband houden met het Covid-spike-eiwit, dat in plaats van in het spierweefsel te blijven circuleert door het cardiovasculaire systeem.

 

Sommige wetenschappers zeggen dat er duidelijk bewijs is dat de vaccins ervoor zorgen dat de cellen in onze armspieren spike-eiwitten maken, die vervolgens in de bloedsomloop terechtkomen, en dat dit spike-eiwit op zichzelf bijna volledig verantwoordelijk is voor de schade aan de cardiovasculair systeem. Andere wetenschappers zijn het daar niet mee eens.

 

Het kernprobleem, heeft een onderzoeker opgemerkt, zijn microscopisch kleine stolsels in de kleinste haarvaten van zijn patiënten. Hij zei: “Er ontstaan ​​bloedstolsels op capillair niveau. Dit is nog nooit eerder gezien. Dit is geen zeldzame ziekte. Dit is een absoluut nieuw fenomeen”. Het belangrijkste is dat Dr. Hoffe benadrukte dat deze microstolsels te klein zijn om te verschijnen op CT-scans, MRI en andere conventionele tests, en alleen kunnen worden gedetecteerd met behulp van de D-dimer-bloedtest: “En dus begrijpen we uiteindelijk dat de reden waarom de longen falen niet is omdat het virus er is. Het is omdat er microbloedstolsels zijn…”.

 

Ingewikkelde dingen! Het punt hier is dat ‘doorbraakinfecties’ steeds vaker voorkomen – en waarschijnlijk, hoe hoger het percentage van de bevolking in die regio dat is gevaccineerd met mRNA, hoe erger ze zullen zijn. Varianten krijgen natuurlijk de schuld. En de reguliere media zullen proberen te zeggen dat de varianten allemaal de schuld zijn van de niet-gevaccineerden, hoewel de zaken niet zo gemakkelijk kunnen worden teruggebracht tot een manicheïstisch pro- of anti-vaxx-meme.

 

Waarom blijven de elites dan zo ‘plakkerig’ bij hun expliciet tegenstrijdige verhaal? Het is duidelijk dat ze bang zijn voor een reactie van de bevolking als blijkt dat sommige vaccins schadelijk zijn voor de gezondheid. De diepere reden is echter dat de eliteklasse in de VS en Europa zit opgesloten in een dodelijke, binnenlandse uitwisseling van ‘slimme verhalende raketten’. Rationele argumentatie of strategie is ‘uit’. Iedereen die zijn hoofd boven de ‘verhalende loopgraaf’ steekt, wordt ‘gezapt’. Boycotten, shaming en de-platforming werken, en zijn de ‘go-to’-tools van vandaag.

 

Wat vandaag anders is, is dat deze uitsluitingsideologie op zichzelf wordt gericht, binnen de westerse samenlevingen. Nu zijn het (de belangrijkste) segmenten van de binnenlandse samenleving die moreel worden beschaamd en verbannen van deelname aan hun samenlevingen (…).

 

In de eerste plaats zijn het de niet-gevaccineerden die moreel ontoereikend worden geacht, maar de reikwijdte van de nieuwe morele ideologie strekt zich breder uit, en omvat ook degenen die de groene agenda en LBGTQ-rechten niet kritiekloos omarmen. De gevestigde media houden vol dat deze politiek egoïstische verhalen over vaccinatie, de ‘klimaatnood’ en LBGTQ-rechten, de nieuwe ‘scheidslijn’ vertegenwoordigen, die meerderheid over minderheid definieert.

 

Waarom is het in stand houden van ‘de scheidslijn’ belangrijker dan de beleidsaanpak van dit virus op een lijn te krijgen? De meeste van de elite weten dat Covid niet de dreiging is die hun propaganda inhoudt; maar het verhaal geeft hen de mogelijkheid om macht toe te passen door middel van een ‘moreel oordeel’, en dus liegen ze – en blijven ze liegen over de gegevens, totdat ze denken dat de leugen als realiteit zal worden geaccepteerd.

 

De ‘onderkant’ van deze nobele leugenbenadering gaat niet alleen over het beschermen van het narratief – het geeft de ‘meerderheid’ eerder de kans om zich vroom en superieur te voelen ten opzichte van degenen die ze vastbesloten zijn kwaad te doen.

 

Een aanhoudende epidemie, gecombineerd met groot banenverlies, een langdurige recessie en een ongekende schuldenlast, zal onvermijdelijk leiden tot sociale spanningen die waarschijnlijk zullen uitmonden in een politieke terugslag – een lange hete, boze zomer. De implosie van vertrouwen in leiderschap en angst voor sociale onrust kan echter een diepere pathologie inplanten. Het kan de spirituele staat produceren die Emile Durkheim ‘anomie’ noemde; een gevoel losgekoppeld te zijn van de samenleving; een overtuiging dat de wereld om je heen onwettig en corrupt is; dat je onzichtbaar bent: een ‘nummer’; een hulpeloos object van vijandige repressie, opgelegd door ‘het systeem’ – een gevoel dat niemand te vertrouwen is

 

Toch is dit geen einde. Het establishment heeft, met een vleugje wanhoop om zich heen, op zijn vaccinsituatie gereageerd door zijn stuwkracht te verschuiven naar een andere flank van het front van de culturele oorlogsvoering: de morele ideologie wordt nu hoger ingeschat. Code Rood van de ‘klimaatnood’ is gelanceerd en belooft echt vreselijke gevolgen te hebben als nieuwe beperkingen op het gebruik van energie en ‘lockdowns’ niet door het publiek worden geaccepteerd. De Washington Post maakte de ondertoon duidelijk: Nationalisme en Trumpistisch populisme kunnen niet worden getolereerd in de confrontatie met een wereldwijde klimaatnoodsituatie. De boodschap zit vol met tonen van morele superioriteit en vroomheid.

 

Dit zijn dan de flitsen die we zien ‘in de straat’; maar hoe zit het met de vlammen van de elite? Wat als ze nog wanhopiger worden naarmate hun Reset-plannen instorten; hun economieën zinken; hun aanvoerlijnen verstoord raken; de tekorten toenemen en de inflatie stijgt? Zullen ze ‘Go Big’ worden en een nieuw Lehman Brothers-moment veroorzaken?

 

Wordt dit het moment voor hen om weg te draaien van het bestaande commerciële banksysteem naar een volledig centraal banksysteem dat is gecentreerd op door de centrale bank uitgegeven digitale valuta – en waarbij betalings-apps de meeste functies van de voormalige commerciële banken vervullen? Is dit de manier om de oligarchen te beveiligen? Het is in elk geval veel gemakkelijker om mogelijke faillissementen en financiële crises af te schermen wanneer de CB een digitale valuta beheert: het bepaalt of de deposant zijn of haar portemonnee mag gebruiken of niet; het kan de rekening blokkeren of zelfs valuta aftrekken; en kan uitgaven ervan toestaan ​​of weigeren, dit alles met een digitale schakelaar.

 

Zal dat werken, of kan het een ondraaglijke terugslag veroorzaken? Is dit dan het moment voor een afleiding? Benadert Iran de nucleaire drempelstatus (het kan het al hebben)? Bedreigt Rusland Oekraïne; bereidt China zich voor om Taiwan binnen te vallen? Er zit al een mengelmoes van afleidingsmogelijkheden in de pijplijn die gemakkelijk kan worden opengezet, in geval afleiding nodig is.

 

oorspronkelijk artikel (incl. verwijzingen/links) is hier te vinden:

A Long, Hot, Angry Summer

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!