De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een kwarteeuw geboorten en immigratie in België

zondag 14 december 2014 20:17
Spread the love

Amuse-gueules over geboorte, dood en
migratie in België,
natuurlijk, migratie-, verhuissaldo in gemeenten de laatste 25 jaar

Zie ook tabel

Demografie 1989-2014 alle gemeenten
en Loop gemeenten 1989-2014
voor gegevens en grafieken voor alle gemeenten in België en opdeling per
gewest.
 
Het laatste greintje staatsmanschap
verzwonden
 
Deze amuse-gueules zijn te veel eer voor Theo Francken, die het greintje
staatsmanschap dat hij misschien nog over had te grabbel gooide door z’n
uitval tegen Dyab Abou Jahjah bij een felle maar vriendelijke actie van
Movement X waarvan ik samen met honderden anderen lid ben. Het deed me
denken aan de minister die, toen ik met een aantal gehandicapten onze
eisen kwam stellen aan z’n kabinet, naar beneden kwam en aan de deur
fulmineerde dat hij er het schijt aan had dat ik altijd met die gehandicapten af
kwam. Neen, het was niet Minister Steyaert en Ministerpresident Geens die
ons in 1983 ‘hoofdelijk’ ontvangen hadden en daarvoor speciaal hun aan de
gang zijnde ministerraad onderbraken, zie
Gehandicapten 1983 op Youtube.
   

Theo Franken naar af?
 
Een minster of staatssecretaris moet in alle omstandigheden zijn cool, z’n
hoffelijkheid en beleefdheid bewaren. Z’n uitval naar Dyab zal hem
alleszins een volgende ambtstermijn kosten of mee een factor worden moest
hij verder nog in de knoei geraken.
 
Dat de PS de
migratie en asiel zou gedetermineerd hebben is een fatum, een racistische
lezing van wat de Belgische migratiegeschiedenis is en waarin vooral de
Open-VLD met Verhofstadt  en Didier Reynders als vice-premier aan het
stuur stonden en een cruciale rol gespeeld hebben in 1999 op een ogenblik
dat de CD&V lag te herstellen van haar knock-out door de kiekens. Migratie
moet je kunnen lezen wil je het heden begrijpen en enige kans maken om de
toekomst te beïnvloeden.
 
Demografische ontwikkeling 1989-2014 in elke gemeente.
 
Vandaar deze amuse-geules, gebaseerd op een kwart eeuw migratie,
van 01/01/1989 tot 01/01/2014, juist 25 jaar. Vertrekkend van het
bevolkingsaantal op 01/01/1989 kan haarfijn nagegaan worden voor deze 25
jaar, per gemeente, hoeveel geboorten en overlijdens er geweest zijn,
hoeveel immigranten er langs elke gemeente België zijn binnengekomen en
hoeveel er uit zijn geëmigreerd, hoeveel verhuizen er naar de gemeente
gebeurd zijn en hoeveel vanuit een gemeente naar een andere gemeente. Voor
elk van deze factoren kan het natuurlijk saldo, het migratiesaldo en het
verhuissaldo berekend worden en uiteraard ook de bevolkingsevolutie, zoals
gezegd, voor elke gemeente. Als kers op de taart kunnen vanaf 1999 ook
de overgangen van het wachtregister asiel naar het bevolkingsregister in
kaart gebracht worden en vergeleken worden met het % in het wachtregister asiel
per gemeente.
 
Het gecumuleerd, dus samengeteld aantal geboorten, overlijdens, immi- en
emigratie, verhuis in en uit wordt voor deze 25 jaar samengeteld en als %
berekend tav de bevolkingssituatie op 01/01/2014 zodat de impact van elke
factor zichtbaar wordt in elke gemeente.
 
Als deze %ges zijn terug te vinden in de tabel 

Demografie 1989-2014 alle gemeenten
. Ook is de basistabel ge-updated
met toevoeging van een tiental grafieken die automatisch aangemaakt worden
na selectie van de gemeente, zie tabel 

Loop gemeenten 1989-2014
. Langs gemeentekaarten en enkele grafieken
wordt elke factor een amuse gueule.
 
De Belgische evolutie op 25 jaar, voor de basisgegevens zie tabel

Loop gemeenten 1989-2014

   

DeWereldMorgen.be

   

Alle gemeenten samen had België op 01/01/1989
9.927.612 inwoners, op 01/01/2014 waren er dat 11.150.516 of
1.222.904
meer, een stijging met 12,3%. In onderstaande
tabellen geven we het detail van deze uitbreiding voor het natuurlijk- en
het migratiesaldo voor de 7 grote gemeenten en het totaal.

Voor het
natuurlijk saldo van 376.766 waren op een kwarteeuw 2.994.059
geboorten nodig of 30,2% tav van de bevolking in 1989. Voor een migratiesaldo van
818.488
zijn er 2.733.781 immigranten naar België gekomen of
27,5%
tav de bevolking in 1989. en 1.915.293 verlaten België. De erkende asielvragers, dwz die overkomen van het
wachtregister asiel zijn reeds in de immigranten begrepen. 
 
Natuurlijk saldo: geboorten – overlijdens

Geboorten, Overlijdens, Natuurl. saldo
1989-2014 in aantal, %
  Bevolking 01/01/1989 Geboor-
ten
Over-
lijden
Natuurlijk saldo
1. Aantallen        
     Brussels gewest 970.501 369.377 256.229 113.148
     Antwerpen 473.082 157.750 133.784 23.966
     Gent 230.822 73.923 61.767 12.156
     Brugge 117.100 29.487 30.340 -853
     Mechelen 75.352 25.983 20.146 5.837
     Luik 199.020 59.100 59.879 -779
     Charleroi 208.021 63.307 62.889 418
  Totaal 7 steden 2.273.898 778.927 625.034 153.893
  And. gemeenten 7.653.714 2.215.132 1.992.259 222.873
België 9.927.612 2.994.059 2.617.293 376.766
2. % op het totaal        
     Brussels gewest 9,8% 12,3% 9,8% 30,0%
     Antwerpen 4,8% 5,3% 5,1% 6,4%
     Gent 2,3% 2,5% 2,4% 3,2%
     Brugge 1,2% 1,0% 1,2% -0,2%
     Mechelen 0,8% 0,9% 0,8% 1,5%
     Luik 2,0% 2,0% 2,3% -0,2%
     Charleroi 2,1% 2,1% 2,4% 0,1%
  Totaal 7 steden 22,9% 26,0% 23,9% 40,8%
  And. gemeenten 77,1% 74,0% 76,1% 59,2%
België 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3. % op de bevolking         
     Brussels gewest 100,0% 38,1% 26,4% 11,7%
     Antwerpen 100,0% 33,3% 28,3% 5,1%
     Gent 100,0% 32,0% 26,8% 5,3%
     Brugge 100,0% 25,2% 25,9% -0,7%
     Mechelen 100,0% 34,5% 26,7% 7,7%
     Luik 100,0% 29,7% 30,1% -0,4%
     Charleroi 100,0% 30,4% 30,2% 0,2%
  Totaal 7 steden 100,0% 34,3% 27,5% 6,8%
  And. gemeenten 100,0% 28,9% 26,0% 2,9%
België 100,0% 30,2% 26,4% 3,8%

 
Migratie saldo: immigratie – emigratie
   

Immigratie, emigratie, migratiesaldo
1989-2014 in aantal, %
  Bevolking 01/01/1989 Immi-
gratie
Emi-
gratie
Migratie saldo
1. Aantallen        
     Brussels gewest 970.501

845.817

527.472

318.345
     Antwerpen 473.082

235.258

137.854

97.404
     Gent 230.822

87.637

52.417

35.220
     Brugge 117.100

23.241

18.204

5.037
     Mechelen 75.352

19.827

13.824

6.003
     Luik 199.020

97.213

64.947

32.266
     Charleroi 208.021

45.541

27.886

17.655
  Totaal 7 steden 2.273.898 1.354.534 842.604 511.930
  And. gemeenten 7.653.714 1.379.247 1.072.689 306.558
België 9.927.612 2.733.781 1.915.293 818.488
2. % op het totaal        
     Brussels gewest 9,8% 30,9% 27,5% 38,9%
     Antwerpen 4,8% 8,6% 7,2% 11,9%
     Gent 2,3% 3,2% 2,7% 4,3%
     Brugge 1,2% 0,9% 1,0% 0,6%
     Mechelen 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%
     Luik 2,0% 3,6% 3,4% 3,9%
     Charleroi 2,1% 1,7% 1,5% 2,2%
  Totaal 7 steden 22,9% 49,5% 44,0% 62,5%
  And. gemeenten 77,1% 50,5% 56,0% 37,5%
België 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3. % op de bevolking         
     Brussels gewest 100,0% 87,2% 54,4% 32,8%
     Antwerpen 100,0% 49,7% 29,1% 20,6%
     Gent 100,0% 38,0% 22,7% 15,3%
     Brugge 100,0% 19,8% 15,5% 4,3%
     Mechelen 100,0% 26,3% 18,3% 8,0%
     Luik 100,0% 48,8% 32,6% 16,2%
     Charleroi 100,0% 21,9% 13,4% 8,5%
  Totaal 7 steden 100,0% 59,6% 37,1% 22,5%
  And. gemeenten 100,0% 18,0% 14,0% 4,0%
België 100,0% 27,5% 19,3% 8,2%

 
In dit overzicht wordt duidelijk dat 62,5%, bijna 2/3 van
het migratiesaldo de laatste 25 jaar komt België binnen langs de 7
grote steden, 32,8% of 1/3 langs het Brusselse gewest. De
immigratie is voor deze 7 steden maar goed voor 50%, hetgeen betekent dat
vooral de immigratie die zich definitief in België vestigt langs deze 7
steden België binnenkomt.

Onderaan dit bericht wordt de bevolkingsdynamiek, met inbegrip van verhuis
in, uit en -saldo elk in een aparte grafiek verduidelijkt.

Voor elke gemeente konden geboorten, overlijdens, natuurlijk saldo,
immigratie, emigratie en migratiesaldo tussen 1989 en 2014, dus op 25 jaar
of een kwarteeuw als % berekend worden tav 1989. Op deze basis wordt voor
elk van deze elementen gemeentekaarten gegenereerd langs
www.gemeentekaart.be.

1. Waar
zijn het meeste kinderen geboren in België in een kwart eeuw

In België
zijn op een kwarteeuw 30% geboorten geweest. Als dit % berekend wordt voor
elke gemeente, dwz het aantal geboorten op een kwarteeuw in deze gemeente
berekend als % tav de bevolkingsaantal op 01/01/1989 komt volgend beeld tot
stand:
 

DeWereldMorgen.be

 
De verjonging van Wallonië op de centrale as, haaks op de oude industriële
as, zal een grote troef worden de komende decennia en zal ook
West-Vlaanderen en Limburg de nodige power geven om samen met de steden de
nodige man- en vrouwkracht te leveren voor de behoeften van de economie en
de samenleving. En de Ardennen worden het paradijs dat nu al meer en meer
door de Nederlanders en de Duitsers wordt overgenomen. Belgisch
Lotharingen combineert een fijne omgeving, een zacht klimaat en een
internationale omgeving. Maar ook in West-Vlaanderen is het varkentje van
Van Passel gepasseerd nadat het de vruchtbaarheid heeft aangewakkerd in
Madonna, een verloren gemeente in West-Vlaanderen.

En in de banaan van Brussel worden nieuwe generaties klaargestoomd om de
wereldstad bij uitstek te worden, die daarbij Vlaanderen ter hulp zal
snellen zoals nu Vlaanderen al mee zorgt voor de uitbouw van kwalitatief
onderwijs en een rijke cultuur in Brussel.
 

DeWereldMorgen.be

2.  Overlijdens in Belgische gemeenten de laatste kwarteeuw

Een, hoog geboortecijfer heeft maar een effect op de bevolking als het
niet gecounterd wordt door een hoog sterftecijfer. Antwerpen is bv een
gemeente, waar in tegenstelling tot Brussel, een relatief hoog
sterftecijfer is, zodat de bevolkingsgroei er afgeremd wordt. Het beste
moet nog komen voor Antwerpen.

DeWereldMorgen.be

De kuststreek en gans de Zuid-Oost flank van Wallonië, alsmede de oude
industriële as Luik, Charleroi, Mons  en de Zuid-West-kern worden
gekenmerkt door een hoog sterftecijfer. Vlaanderen en vooral Limburg
moeten nog de babyboom van na de oorlog hun natjes en droogjes geven voor
de man met de zeis massaal zal toeslaan en er allicht te weinig jongeren
klaar staan om hun plaats in te nemen. Wordt Vlaanderen het
toekomstig Charleroi van België.
 

DeWereldMorgen.be

     

In Brussel wordt duidelijk dat de  oude Vlaamse enclave met
Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg en ook Jette in het
Noord-Oostelijk deel haar kopje aan het leggen is en er ruimte zullen
maken voor (nieuwe) Vlamingen en Brusselse interne migraties naar ‘betere’
buurten.

3. Het
natuurlijk saldo, de beide kaartjes samengevoegd

Een eerder hoog geboortecijfer en eerder laag aantal overlijdens geeft een
push op het natuurlijk saldo, en dat is het geval voor Noord Antwerpen en
Noord-Limburg – heeft dat met de ingeweken Nederlanders te maken? – de
Oost-kantons en de grens met Duitsland en Waals Brabant. Voor de stad
Antwerpen en Gent moet de demografische boom eigenlijk nog komen en voor
Mechelen is ze beginnend en in Brussel en  Leuven is ze volop
aan gang.
 

DeWereldMorgen.be

4. De immigratie (asiel, regularisatie,  ambtelijke
herinschrijving inbegrepen)

Bij immigratie is het, zoals bij geboorten, niet het saldo dat telt maar het
aantal nieuwe mensen dat verblijfsrecht verwerft in een gemeente. Dat er
ook andere inwoners weggaan en emigreren is in feite de zaak niet van de
nieuwe immigranten. Het zijn ook deze nieuwkomers die door bevolking als
nieuwe migranten ervaren wordt, en niet de anderen, die weggaan die men
dus niet meer ziet.

Als immigratie op 25 jaar bekeken wordt kan het natuurlijk zijn dat er
mensen tussen zijn die reeds vroeger al in België waren en teruggekeerd
zijn.

DeWereldMorgen.be

België wordt in de binnengrenzen omsingeld door Nederlanders, Duitsers,
Luxemburgers, Fransen en Engelsen
, met uitschieters naar Mons, Hasselt
en Antwerpen. De steden zijn vooral ook de aankomstplaats vanuit Oost-Europa
en Brussel ook voor als verblijfplaats voor EU-landen.
Ook Waals Brabant en de studentensteden
Leuven, Louvain-La Neuve, Namen, en ook Gent en Antwerpen springen er
bovenuit. De kuststreek over de ganse lijn en ook Brugge wordt door
immigranten uitverkoren. Meer dan het Vlaams gewest is Wallonië een
terre d’accueil
voor immigranten.

 
DeWereldMorgen.be

Sint-Joost-ten-Node is al decennia de landingsplaats
voor Brussel Migranten. Zelfs nu is bijnan 1/2 van de bevolking in Sint
Joos ‘vreemdeling’. Brussel stad, Elsene, Etterbeek, en verder in mindere
mate Schaarbeek, Ukkel, Vorst en dan Anderlecht zijn de gemeenten waar
migranten het laatste kwart-eeuw toegang tot Belgiê hebben verkregen.

5. De
emigratie van Belgen en vreemdelingen naar het Buitenland de laatste 25
jaar
  

DeWereldMorgen.be

  

Vanuit Brussel en Waals-Brabant en de Belgisch-Franse grens, alsmede de
andere grensgebieden zijn meer dan elders het terrein voor emigratie geweest
de laatste 25 jaar. Vraag is waar migratie geleid heeft tot een toename
van de bevolking langs het migratie-saldo dat voor België 8,2%
bedraagt.

6. Migratiesaldo de laatste kwarteeuw

 
DeWereldMorgen.be

De Nederlandse immigratie domineert Antwerpen en Limburg en de Duitse de Oostkantons. Dat is in veel mindere mate
zo met de Franse immigratie die blijkbaar ouder is en nu de
overlijdenscijfers doet pieken. De steden, Brussel voorop vormen evenwel
het levende hart van de immigratie ver weg van belastingsvoordelen of
gemakkelijk ondernemen. De steden zullen mede door de migratie het stevig
skelet vormen waarop België zich verder op de wereldkaart zet. Zeker als de migratie
en haar kinderen meer en
meer zal beseffen dat de vakbonden en de sociale organisaties zoals de
mutualiteiten, de belangenverdedigers zijn van iedereen en zij mee in de
tradities van sociale opbouw, lidmaatschap en militantisme zullen treden.

7. In welke gemeenten
zijn asielzoekers erkend sinds 1999?

Wanneer
iemand de overgang maakt van het wachtregister asiel naar het bevolkings/vreemdelingenregister
wordt dit apart genoteerd en meegeteld met de immigratie. Zo kan ook een
overzicht gegeven van het % tav de bevolking op 01/01/1999 van de
erkenningen uit het wachtregister asiel.
 

DeWereldMorgen.be

Naast de steden in het ganse land is er vooral asielopvang geweest in
Wallonië. Ook geeft de asielopvang een redelijk gespreid beeld. Zien of
dit ook tot uiting komt in het % wachtregister asiel op de bevolking in
elke gemeente. Het wachtregister asiel is tegenstelling tot de erkende
asielzoekers
niet meegeteld in de immigratie.

DeWereldMorgen.be

Toch een zekere gelijklopendheid van wie in het wachtregister asiel zit, met
een grotere en gespreide opvang in Wallonië en de stedelijke opvang met
West-Vlaanderen en Limburg wat sterker aanwezig.

8. Op een kwarteeuw is er een immense verhuis naar en uit gemeenten.

De verhuis van en naar gemeenten ligt meestal dicht bij elkaar. Voor
sommige gemeenten negatief, voor anderen positief.

Verhuis naar de gemeente: groen is weinig inkomende verhuis tot rood,
hoge inkomende verhuis.

Waals Brabant en de Ardennen springen er bovenuit als geprefereerde
gemeenten waar inwoners van België naar toe verhuizen. De oude
industriële as wordt hier gemeden. Ook de kustgemeenten en enkele betere
gemeenten in Noord-Antwerpen en in Vlaams Brabant genieten de voorkeur.
Antwerpen, Mechelen en Gent alsmede West-Vlaanderen en Limburg en de
Oostkantons hebben een laag % inkomend verhuis%.

  

DeWereldMorgen.be

9. Verhuis uit de gemeente: groen is lage uitgaande verhuis, rood, hoge
uitgaande verhuis

DeWereldMorgen.be

Verhuis in heeft als spiegel verhuis uit in hoofdzakelijk dezelfde regio’s.
Mensen verhuizen in hoofdzaak van en naar omliggende gemeenten. En de
steden vallen een beetje buiten deze verhuisregio’s.

10.
Verhuissaldo: groen is laag verhuissaldo, rood een hoog verhuissaldo

Vooral voor stedelijke gemeenten is er een groeiend negatief verhuissaldo,
dwz dat er meer mensen uit dan naar de gemeente verhuizen. Voor deze
steden gaat dat samen met relatief hoog migratie- en groeiend natuurlijk
saldo.

DeWereldMorgen.be

In deze wat moeilijk vatbare dynamiek laat het verhuissaldo toch een
duidelijker patroon zien: de kust en de 2de horizontale Waalse band,
evenwijdig onder de oude industriële as die een negatief verhuissaldo
heeft, men gaat er weg, evenals uit de steden in het ganse land. De steden
zijn meer en meer transfertzones geworden voor migratie en
geboorteoverschot, een evolutie die zich alsmaar verder zal voortzetten.
Wie denkt de migratie te bemeesteren door de toegang van het buitenland
naar de steden af te snijden, of door het natuurlijk overschot te
beheersen, dwz conform te maken aan het aantal overlijdens, kan wel eens
bedrogen uitkomen, los van de vraag of het nuttig is hier beleidsmatig
energie in te steken.
 
Tot slot een grafiek met de bevolkingsdynamiek 1989-2014 voor het
natuurlijk, migratie en verhuissaldo in Brussel, Antwerpen, Gent,
Brugge, Mechelen, Luik
en Charleroi en dit in % tav de
bevolkingssituatie op 01/01/1989, juist een kwarteeuw geleden. Dat zijn
pas echte amuse-gueules.


Brussels Gewest

DeWereldMorgen.be
 Antwerpen
DeWereldMorgen.be
Gent
 DeWereldMorgen.be
Brugge
DeWereldMorgen.be
Mechelen
  DeWereldMorgen.be
Luik
DeWereldMorgen.be
Charleroi
DeWereldMorgen.be

Opvallend in al deze steden is hetzelfde patroon, maar met verschillende
volumes zoals uit de %ges blijkt. Op 25 jaar bekeken is de
bevolkingsevolutie in Brussel het hoogst met meer dan 20%+, gevolgd
door Mechelen, +9%, ook al zwakt dit de laatste jaren af.
Antwerpen
en Gent zijn zich nog aan het herstellen van hun
negatieve bevolkingsevolutie en komen nu pas in hun bevolkingsexpansieve
fase, die zich ook op het politieke vlak meer en meer zal
doorzetten. Brugge was ‘herstellend’ mede dank zijn een groeiende
migratie maar deze groei is stilgevallen. Luik en vooral
Charleroi
kunnen hun negatief verhuissaldo niet compenseren, noch met
het erg laag natuurlijk saldo, noch met migratie.

Wie de waanidee verder koestert dat het aan de PS te wijten is dat de
migratie zulk een vlucht genomen heeft in België geeft blijk van
onvermogen om migratie en andere demografische gegevens te lezen. Wie
uitspraken in die zin doet en negeert dat honderduizenden binnen de
wettelijkheid verblijfsrecht kregen in België de laatste é decennia maakt
zichzelf te schande, eer dan deze immigranten, welke weg ze ook gevolgd
hebben, te schandaliseren.

Luik en Charleroi lopen momenteel ten achter in de ratrace van
socio-economische ontwikkeling doordat ze nog niet ten volle de kaart van
de migratie hebben uitgespeeld. Een grotere tegenspraak met de PS die gans
de migratieopzet zou geënsceneerd hebben bestaat niet. Zelfs zonder de PS
aan het roer zal de migratie, ook in Wallonië de sleutel worden voor de
Waalse heropstanding en tevens het cement leveren waarmee België sterker
dan ooit tevoren aaneengesmeed wordt met Brussel als kloppend hart, zo
blijkt uit deze analyse van 6 steden en het Brussels Hoofdstedelijk
gewest.

Voor alle tabellen en grafieken zie ook
BuG
250 on-line
 

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!