De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een kreet naar een partijonafhankelijke christelijke arbeidersbeweging

Een kreet naar een partijonafhankelijke christelijke arbeidersbeweging

zondag 9 november 2014 22:59
Spread the love

Het gewicht
van Beweging.net in de Vlaamse regering begint wel heel magertjes te worden. Ik
neem twee van hun de zwaargewichten onder de loep.

Jo Van Deurzen:

Op het
Vlaamse niveau durft men reeds spreken over een Vlaamse sociale zekerheid. Dit
is de natte droom van de Vlaams nationalisten , maar men zit nu eenmaal
gevangen in de Belgische karkas en zoekt dan naar een ersatzmiddel, de Vlaamse
zorgverzekering is er zo een. Men doet deze verzekering af als het middel waar
de Vlaming op zit te wachten. Ze verzekert immers tegen onheil. Men vergeet te
stellen dat daar niks sociaals aan is. Men verdubbelt de premie en maakt die
voor iedereen gelijk ongeacht het inkomen. Het principe van de zwaarste
schouders dragen de zwaarste lasten telt hierDeWereldMorgen.be niet.

Hilde Crevits:

In het
onderwijs wordt bespaard op de kansarmen , de enveloppe blijft dezelfde, wat
wil zeggen dat in feite de sterke ( lees witte scholen)  scholen bevoordeeld worden t.o.v. het
verleden.

De unieke
kans om de index voor het onderwijzend personeel niet te laten springen werd
verkeken . De minister haastte zich om te stellen dat het onderwijs niet
ontsnapt aan de indexsprong.

Twee
ministers die de beginselen van de Beweging waarbinnen ik sterk geëngageerd ben
met de voeten treden ervaar ik als zeer pijnlijk… Dergelijke beleidsdaden had
ik nooit van Beweging.netters verwacht.

Op het terrein merkDeWereldMorgen.be ik dat
binnen diverse centrales van het ACV de structurele banden tussen vakbond en
beweging  enerzijds en tussen beweging en partij(CD&V) anderzijds
sterk in vraag stellen. Was de aanwezigheid van Beweging.net op de betoging
enkel oogverblinding? Misschien groeit uit deze ontgoocheling iets moois ? Een
partijpolitiek onafhankelijke beweging.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!