De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussel + vastgoed + asbest + speculatie -

Een kans om de vastgoedspeculant Breevast te tacklen

woensdag 15 september 2010 23:41
Spread the love

Hoe zit dat met de grootste stadskanker van Brussel, het Rijksadministratief Centrum in de Pacheco-wijk? Wat hebben de vastgoedspeculant Breevast en de asbestboer RACAV daar op hun kerfstok? Tot 13 oktober loopt er bij de stad Brussel een Openbaar Onderzoek voor een nieuw bestemmingsplan. De gelegenheid om scherpe vragen te stellen.

Dit is een oproep van een leek. Leken weten niet goed waarover ze spreken. Mijn oproep kan dus een slag in het water zijn. Maar omdat ik zie wat ik zie, is mijn oproep wel gemeend en urgent. Hij is gericht aan mensen die meer verstand hebben van onderstaand geval. Aan hen de dringende vraag : kom uit uw pijp, ge hebt nog tot 13 oktober! En als zulke mensen zich al intens met onderstaand geval bezighouden, des te beter, dan voelen andere leken zich misschien door dit opstel geroepen.

Met onderstaand geval zit het zo. Sinds een paar maanden werk ik opnieuw in Brussel, nu aan de Koningsstraat. ’s Middags loop ik wel eens door de wijk, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, die van boven aan de Onbekende Soldaat langs de helling naar beneden tot aan het Broek van Brussel (met het Stripmuseum) strekt. Een goed stuk van de wijk is decennia geleden gesloopt om plaats te maken voor het Rijksadministratief Centrum (het Centre Video de Bruxelles, is me verteld, heeft daarover een film gemaakt).

Het RAC met zijn winderige esplanade en blokken van in aluminium gevat glas was – vind ik – geen toonbeeld van architectuur, maar de site had wel haar gezellige hoeken, zoals het park halverwege de helling. Maar een paar jaar geleden hielp de federale regering de site om zeep. Zij stopte de gaten in haar begroting met éénmalige ingrepen, meestal de verkoop van openbaar patrimonium dat toen dus nog aan de Belgische burgers toebehoorde en daarna niet meer. Didier Reynders heeft die zwendel mee helpen bedenken en uitvoeren.

Zo kwam de hele site, de Financietoren inbegrepen, in handen van de firma Breevast, een projectontwikkelaar met Nederlandse roots. Breevast – maar hier schrijf ik met de natte vinger van de leek – paste een bekende Belgische politiek toe : de ontwikkelaar renoveerde de Financietoren en verdiende daar, de betaalheer Didier Reynders kennende, ongetwijfeld goed aan, maar de rest van de site liet Breevast liggen. Eerst moest er zogenaamd asbest verwijderd worden uit de gebouwen van het eigenlijke Rijksadministratief Centrum.

Er hangen daar hier en daar vergunningen uit. En daarmee reconstrueer ik een gang van zaken. Zo blijkt uit één vergunning dat het schepencollege van de Stad Brussel op 18 januari 2007 een milieuvergunning heeft toegekend, aan de TV RACAV, “voor het uitbaten voor minder dan drie jaar van een werf voor asbestverwijdering in de gebouwen D en F” van het RAC. Op deze vergunning staat ook het ondernemingsnummer van RACAV : BE 885 135 688, waarmee eerst via de website van het Belgisch Staatsblad-Handelsvennootschappen (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl) en vervolgens via de website van de Balansencentrale van de Nationale Bank van België (http://www.nbb.be zie Jaarrekeningen Raadplegen) informatie over deze tijdelijke onderneming kan worden opgevraagd. Het ondernemingsnummer van de NV Breevast, nota bene, is 437 329 151 (zie bij voorbeeld : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/03/23/10042272.pdf).

We zijn intussen meer dan drie jaar later, van gebouw F zijn op het gelijkvloers alle vensters ingegooid en hogerop grote gaten in de gevel geslagen, maar het ziet er hoegenaamd niet als een afgewerkte werf uit. Is al het asbest daar weg? Waarom laat RACAV de boel daar dan zo verrotten? Is het asbest niet weg, wie gaat dan tegen RACAV optreden en welke boete gaat RACAV betalen? Ge voelt lezer, ik beschouw die site nog altijd als openbaar patrimonium.

Maar voort met mijn verhaal en op naar een tweede vergunning, nu van 3 september 2009 waarmee de Stad Brussel aan de NV RACAV Investment Corp (waarschijnlijk de baas achter de TV RACAV) de toestemming geeft om gebouw C van de site, aan de de Lignestraat, te verbouwen tot een complex met kantoren, 76 woningen en winkels. Loopt de stad daarmee niet op de zaken vooruit? Moest ze, nu het derde jaar van de asbestverwijdering in D en F ten einde liep, niet eerst checken of de bepalingen van de eerste vergunning wel waren gerespecteerd?

Ik stel maar een paar banale vragen omdat er sinds begin augustus Rode Affichen uithangen aan de Koningsstraat. De Stad Brussel houdt namelijk een Openbaar Onderzoek over een Bestemmingsplan voor de Pacheco-wijk. Het hele Rijksadministratief Centrum valt binnen dat bestemmingsplan. Op 13 oktober vindt er een hoorzitting plaats. Dè gelegenheid om de Stad Brussel het vuur aan de schenen te leggen en te horen hoe en of dat met de speculanten van Breevast en de asbestboeren van RACAV zit.

Ps-1. Toch één goede zaak aan de speculatie met het RAC : in het vroegere park gedijt een wild bos. Beschermen dat bos!

Ps-2. Dankzij het elektronisch loket van de stad Brussel is er veel informatie over het bestemmingsplan online te vinden via deze link: http://www.brussel.be/artdet.cfm/5001#a_2 [Stad Brussel > Gemeentelijke actualiteit > Dossiers in openbaar onderzoek – publieke raadplegingen]

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!