De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een helder woord van Holslag over duistere krachten als kwaadaardige ambitie

woensdag 23 september 2020 04:25
Spread the love
1. Deze uitspraak (afbeelding), passage in een werk van Burke, vertaald en geciteerd op sociale media door Jonathan Holslag, het betreft een interessant stukje mensvisie en scherp psychologisch inzicht. Het beeld van Burke lijkt vandaag op heel veel soortgenoten van toepassing, en soms een beetje op onszelf, als we eerlijk zijn. Zelfingenomenheid en minachting kunnen tot toxische proporties uitgroeien. Toxisch voor het sociale weefsel én altijd ook in één adem voor de drager van zulk hart zelf… Je ziet dan ook hoe wijs, verstandig en opbouwend de adviezen van de zwervende genezer en redenaar bij de Hebreeën, Jeshoea-Jezus wel zijn geweest. In wezen hield hij een pleidooi voor het vaker wat later voor gaan van de medemens; voor vertrouwen in het geloof dat het allemaal goed komt. Ook als we juist niet hardvochtig ons eigenbelang laten primeren. Hij heeft voortdurend groot gelijk, me dunkt. De mens(heid) zal, zo valt te vermoeden, de eeuwige les echter pas leren na nog enkele keren collectief hard tegen een bepaalde muur aan te knallen…
 
2. … “Kwaadaardige ambitie” en “ongezonde zelfingenomenheid”, het lijken me inderdaad kenmerken die onze niet ongetalenteerde kameraad-tijdgenoot en mede-historicus, die zich hals over kop in de regionale en nationale politiek heeft gelanceerd ruim een decennium geleden, zeer goed kenschetsen. Ik vernam echo’s van de kwaadaardige uitspraken die hij deed over zijn belligerente voornemens naar andere politieke partijen in recente uren. Het is meer en meer een tragische figuur, niet ongevaarlijk, maar vooral gekenmerkt door een trieste levensloop. In feite lijkt er fundamenteel niets wezenlijks veranderd: in de eerste maanden dat hij het publieke forum betrad, zagen velen in hem een ‘Calimero-mens”: de eeuwige jongeling die zich overal telkens weer misdeeld, benadeeld en onbegrepen wist… Het blijft verbazen dat een niet onbetekenend deel van de Vlaamse mensengemeenschap zich in die stijl en houding heeft herkend en die politiek van rancune wenste aan te blazen; vaak zijn wij in deze natie overigens toch dynamische, vooruitstrevende, verstandige, nijvere mensen met compassie, een gezonde dosis empathie, openheid en gevoel voor rechtvaardigheid?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!