De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een Europees-Aziatisch ‘people’s forum’ in Brussel

Een Europees-Aziatisch ‘people’s forum’ in Brussel

vrijdag 10 september 2010 17:26
Spread the love

De ASEM-Top (Asia Europe Meeting) in Brussel in oktober 2010 is de achtste ontmoeting op het niveau van Staatshoofden en Regeringsleiders waar Azië en Europa hun projecten en prioriteiten voor de toekomst zullen bespreken. Terwijl de ASEM-landen samen bijna 60% van de wereldbevolking vertegenwoordigen zullen de economische en financiële belangen op het programma centraal staan.
 
Naast de ASEM-top (http://www.asem8.be), is het AEPF (Asian European People’s Forum) een inter-regionale beweging rond economische, sociale, politieke en ecologische rechtvaardigheid dat werkt aan alternatieve systemen om de falende ideologie van de vrije handel en haar praktijken te veranderen. Het AEPF biedt de burgers een ruimte om ideeën, campagnes en alternatieven voor Azië en Europa uit te wisselen, te bestrijden en te ontwikkelen.
 
In het kader van het AEPF zullen van 2 tot 5 oktober 2010 in Brussel een aantal evenementen plaats vinden. De thema’s van de workshops betreffen de ondernemingswereld en ontwikkeling: handel en vrijhandelsakkoorden, voedselsoevereiniteit, klimaatsverandering, waardig werk… Er zullen politieke debatten georganiseerd worden met staatsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.
 
 
Deze evenementen worden gecoördineerd door een internationale commissie, samengesteld uit Europese en Aziatische organisaties, en een Nationale commissie van Belgische organisaties en vakbewegingen. Sluit je van 2 tot 5 oktober 2010 bij ons aan om rechtvaardigere verhoudingen tussen Azië en Europa op te bouwen.
 
Inschrijvingen tot en met 15 september 2010
http://www.aepf.info/participants-registration.html
 
Voor meer info:
http://www.aepf.info
 
 
 
Monica Espinoza
 
General Office of the Belgian Social Forum
Secrétariat du Forum Social de Belgique
Secretariaat van het Sociaal Forum van België
 
9 Quai du Commerce, 1000 Bruxelles
Handelskaai  9, 1000 Brussel
 
GSM: +32-(0)472.05.84.84
Tél: +32.(0)2.250.12.68
Fax: +32.(0)2.250.12.63
www.wsf.be
 

take down
the paywall
steun ons nu!