De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een ecologische kijk op gender

Een ecologische kijk op gender

vrijdag 12 augustus 2022 11:57
Spread the love

Progressief feminisme en conservatief machismo

Het is een thema dat speelt. Denk maar aan de zij/haar, zij/die, hij/hem etc. op de sociale media. Dat moet duidelijkheid brengen op welke manier iemand aangesproken wil worden. Vooral bij jongeren met een progressief profiel zie je dat steeds meer. Beide covoorzitters van jonggroen geven op de sociale media aan op welke manier zij wensen aangesproken te worden.

Het duurde me even voor ik doorhad wat de bedoeling is van die hen/hun, zij/haar, maar als ik het goed begrepen heb gaat het er dus om je medemens duidelijk te maken waar je thuishoort aangezien er geen zekerheid is welk geslacht iemand zich toekent. Goed bedoeld, om met iedereen rekening te houden, maar wordt het zo niet al te krampachtig? Dag mevr…, eum, dag eum, eum,… mens.

Aan de andere kant van het politieke spectrum, bij de conservatieven, zie je dan weer veel frustratie omtrent de openheid naar gender toe. Geklaag en gezaag dat het niet meer gezond is. Na een tweet over betutteling en voor vrijheid volgt een tweet dat het niet kan dat een transgender schaars gekleed op een foto poseert. Kijk er dan niet naar als dat u ding niet is denk ik dan.

Iedereen heeft zo wel een mening over vrouwenrechten, gender en mannelijkheid. Dat de lijnen minder afgebakend zijn noemt de ene vrijheid, voor de ander zorgt het voor verwarring en frustratie. Een ecologische kijk op het thema.

 

De jongen en de stok

Ik was eens op café aan de praat geraakt met een feministe en we waren het oneens. Zij stelde dat man/vrouw vooral een gevolg is van opvoeding. Mannen krijgen al van kinds af aan mee dat ze sterk moeten zijn. Vrouwen dat ze moeten zorgen en eigenlijk toch wel minder waardig zijn dan mannen. Dat komt voor, en te vaak, maar er speelt meer, de sublimiteit van Moeder Natuur. Zo speelde ik vaak ‘oorlogje’ als kind vertelde ik de feministe en was ik gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Neen, mijn ouders hebben mij niet aangeleerd dat ik als man mijn land moet verdedigen. Mijn vader weigerde zijn legerdienst, en is niet echt een macho te noemen. Het was iets instinctiefs. Denk maar aan het fenomeen van de jongen en de stok. Ga eens met kinderen in een bos wandelen en jongens nemen een stok vast. Als wapen, om mee te spelen, om mee te speelvechten. Ja, er zijn ook meisjes die een stok vastnemen om mee te spelen, gelukkig maar. Al is die stok maar zelden een geweer om mee te schieten. Instinct.

 

Moeder Natuur

Als ecologist grijp je terug naar Moeder Natuur als bron van genialiteit. Kijk maar eens naar buiten, kijk maar eens naar je geliefde, en je ziet hoe geniaal Zij is. Elke dag opnieuw blijf ik verwonderd. Moeder Natuur, ik ben een onderdaan, in zeker zin zelfs een slaaf, u het genie.

Dat brengt ons bij de vraag; wat is het plan van de natuur rond gender? En wat is eigenlijk het doel in het leven? Dat tweede is simpel: gij zult u voortplanten. Eigenlijk zijn we wegwerpproducten. Opgroeien-voortplanten-aftakelen, dat geldt voor alle leven, van het blaadje aan de boom, de dieren, de mens. Een jaar of 40 werd de oermens. Voldoende om zich voort te planten en het kind groot te brengen. Uiteindelijk draait alles daarrond. Ook de genderverschillen.

Vrouwen zijn minder geneigd tot risico’s, omdat zij te belangrijk zijn voor de voortplanting. Moeder Natuur wil hen niet kwijt. Zij zijn dus niet minderwaardig, maar net waardevoller dan mannen. Die zijn sterker (over het algemeen) omdat zij het fysieke, en dus vaak gevaarlijke werk op zich moeten nemen, en ook de verdediging tegen vijanden. Een man die daarbij om het leven zou komen heeft minder invloed op de voortplanting want er zijn zaadcellen in overvloed.

Vandaar ook dat mannen competitiever zijn ingesteld, om zich voort te planten dienen zij over goede genen te beschikken zodat zij worden uitgekozen door een vrouwtje. Sterkt zijn, zowel fysiek als mentaal, daar vallen vrouwen op. Dat verklaart waarom veel mannen niet graag hun emoties tonen. Man-vrouw, het is een wisselwerking. Mannen vallen voor jeugdigheid (wat wijst op vruchtbaarheid) dus vrouwen zie je vaker met make-up en dergelijke om er jeugdiger uit te zien. Is dat fout? Het zit in ons instinct, en als je daar tegenin gaat wordt het vaak krampachtig. Al kan je menselijk brein je dierlijk instinct in bepaalde maten wel corrigeren.

Nog een voorbeeld: waarom zijn mannen vaker gefascineerd door het één of ander en laat men zich daar vaker volledig in gaan. Van postzegels verzamelen tot sterrenkunde of gamen. Het zijn vaker mannen die zich verliezen in een hobby. Ook hier speelt Moeder Natuur in al haar genialiteit subtiel haar rol. Wanneer vrouwen te veel geobsedeerd zijn door een hobby, een passie, dreigt de opvoeding van het kind daaronder te lijden. Zo liet (de biseksuele) Ulrike Meinhof haar twee kinderen achter bij vrienden, om zich volledig op de revolutie te storten. Dat zijn uitzonderingen.

 

Zwart-wit

Er is dus plan vrouw, zij is zo cruciaal voor het allerbelangrijkste, de voortplanting, (volgens de logica van de natuur), dat zij niet gemaakt is om te vechten of gevaarlijk werk te doen. En er is plan man, die eigenlijk werkt ten dienste van vrouw en kind en daarom fysiek sterker en efficiënter is gemaakt. Nu zal u bloed misschien al bijna aan het koken zijn omdat ik het zo zwart-wit stel. U heeft gelijk, het is niet zo zwart-wit (ik werk zelf een deel van mijn uren als kinderverzorger bijvoorbeeld).

Wij zijn allemaal maar een poging tot. En bij een poging tot kan er van alles anders lopen dan de bedoeling was, zeker bij zulk complex dier als de mens. Daarom ben je niet minderwaardig, het is geen ziekte, het is er gewoon. De ene mens heeft slecht werkende nieren, bij de ander loopt de spijsvertering niet zoals het zou moeten, nog iemand anders voelt zich niet thuis binnen de twee genders. Het is goed dat daarmee rekening wordt gehouden, geslacht x is een realiteit. Het is geen keuze, geen morele fout, geen goed of kwaad, het is er gewoon. Erken dat. Sommige conservatieven hebben het daar moeilijk mee.

 

Opvoeding

Zowel de radicaal feministische beweging als macho-conservatief mispakt zich dus wat mij betreft op het thema. Bij de eerste door te stellen dat gender niet echt bestaat en een constructie is van onszelf. De tweede door niet te erkennen dat er afwijkingen zijn.

Naast de drama’s van het afstoten van een holebi familielid is een gender-conservatieve opvoeding niet altijd zonder negatieve gevolgen. Dat zien we wanneer de jongens in de puberteit komen. Zij zijn opgegroeid met de stelling dat we in een mannenwereld leven. De jongens dienen later voor het inkomen te zorgen, maar mogen verder beduidend meer dan de meisjes. Die worden dichter bij de ouders gehouden, terwijl de jongens op stap mogen. Als gevolg, grote groepen puberjongens op straat, aan het zwembad, op de trien. Wanneer zij dan, bijvoorbeeld op een warme zomerdag, geconfronteerd worden met de aantrekkelijkheid van de tegenpartij weten ze daar soms geen blijf mee. Negatief machogedrag is er dan wel eens bij.  Gemengde groepen pubers geven over het algemeen minder overlast. Het over beschermen van de meisjes is geen goede reflex.

In de opvoeding jongens dus zeker niet uit het oog verliezen. Het zijn vooral jongens die voor overlast zorgen. Meer dan 90% van de delicten wordt gepleegd door mannen. Sommige jongens vechten graag, stuur hen naar de boksclub.

Of nog, breidt de lessen seksuele opvoeding op school uit en geef (de meisjes) lessen zelfverdediging, zodat men zich met minder zorgen alleen in het openbaar domein kan begeven. Voorzie voldoende sanitair voor vrouwen binnen het openbaar domein.  Een vrouwelijk openbaar domein is over het algemeen veiliger. Gent is één van de veiligste steden van West-Europa, dankzij… de universiteit. 57% à 60% van de studenten op UGent zijn vrouwen.

 

Conclusie

Gender is dus niet zwart/wit, maar er is weldegelijk plan Moeder Natuur. Zowel radicale feministen als conservatieven zitten op een verkeerd spoor. Diversiteit is een feit en binnen de diversiteit heb je mensen die zich niet thuis voelen binnen een bepaald geslacht of op hetzelfde geslacht vallen. Er zijn ook mensen, waarschijnlijk de meerderheid, dat zich wel goed voelt als vrouw of man. Dat moeten we ook respecteren. Moesten de genders zich niet meer tot elkaar aangetrokken voelen, de mensheid zou uitsterven.

Iedereen hetzelfde, het zou maar saai zijn. Bij een complex wezen als de mens is er nu eenmaal meer diversiteit dan bij de eendagsvlieg. Gelukkig maar.

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!