De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een dubbel gevoel!

Een dubbel gevoel!

donderdag 30 augustus 2012 12:02
Spread the love

“Ja, dat is wat ik heb bij het kartel dat in Limburg afgesloten is tussen Groen en sp.a met het oog op de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.  “Waarom kon dit dan ook niet opnieuw voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden?”

“Burgers stellen politiek vaak voor als iets wat niet tot het (normale) functioneren van de maatschappij behoort. Dit klopt nochtans niet.
Politiek en democratie zijn meer dan wat dan ook de afspiegeling van de maatschappij. Het voorbeeld bij uitstek: het individualisme neemt toe in de politiek, omdat het individualisme toeneemt in de samenleving (en vice versa).
Conclusie: voor mij is een kartel als een huwelijk, in goede en minder goede tijden, maar altijd samen uit en samen thuis.
Hoe vaak heb ik dit al niet gehoord bij gouden -, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen?

In een steeds conservatief en rechtser wordend Vlaanderen hebben alle linksen en progressieven er precies belang bij samen te werken en niet tegen elkaar.
Wij moeten kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt.
Dit geldt zeker voor het niveau van een gemeente of stad.
Ik heb die analyse al vaak gemaakt in teksten, toespraken, op mijn website, etc.

Natuurlijk gaat het over mensen, structuren, mandaten, etc., laten we daar eerlijk over zijn en daar heb ik alle begrip voor.
Denken sommigen nu echt dat de bevolking inmiddels niet slimmer geworden is?
In een structurele progressieve samenwerking, zoals tussen Groen en sp.a, moet daar in alle openheid durven over gesproken worden.
Ik ben en blijf een grote voorstander van een structurele en verregaande samenwerking tussen Groen en sp.a, inhoudelijk, maar ook organisatorisch en praktisch. En beide bewegingen hebben een afzonderlijke geschiedenis en achtergrond, maar dat is in een huwelijk eveneens zo.

Ik ben het dan ook niet eens met Groen-voorzitter Wouter Van Besien en ik citeer: “Een pure politieke samensmelting van Groen en sp.a zou niet veel stemmenwinst opleveren.”(*)
Als we niet opletten komen we uiteindelijk in kiesverenigingen terecht en ik weet dat heel wat politici, politicologen en een bepaald gedeelte van de bevolking daar toekomst in zien, maar ik bedank daarvoor.
Ik doe aan politiek vanuit een duidelijke ideologische visie op de maatschappij: internationaal, nationaal en plaatselijk. En die visie bepaalt mijn dagelijks functioneren in de samenleving, ook als ik niet meer politiek actief zou zijn.

Ja, ik zal het aan de kiezer moeten uitleggen: op de gemeenteraadslijst in Sint-Truiden ‘tegen’ Groen, op de provincieraadslijst met Groen.
Ik begrijp dat de kiezer dit moeilijk zal begrijpen (!?).

Ik heb ‘gevochten’ dat er ook in Sint-Truiden een kartel zou komen, maar uiteindelijk is dit niet gelukt en ik blijf dit spijtig vinden.

Ik had aan de kant kunnen blijven staan bij de provincieraadsverkiezingen en ik moet eerlijk zijn dat ik daar persoonlijk ernstig aan gedacht heb, omdat ik die dualiteit – op één lijst met en op één lijst zonder – moeilijk voor mijzelf kon (en nog steeds kan) aanvaarden. Maar dat kon/kan ik de andere rechtse partijen echt niet gunnen.
Waren er maar wat meer pragmatische politici zoals ik, zeker bij Groen.

Ik hoop uiteindelijk dat mijn beslissing Groen en sp.a weer een stap dichter naar mekaar zal brengen en vooral dat de progressieve krachten op Limburgs niveau zullen toenemen.

Zo komt het misschien toch nog ooit tot een huwelijk!
Je moet durven blijven dromen, ook of misschien precies in de politiek.

(*) interview Wouter Van Besien. “Het regeerakkoord is gebaseerd op een onevenwichtige besparingsbegroting”. Tribune, Gent, maart 2012 (68.03).

take down
the paywall
steun ons nu!