De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een druppel van 95%

een druppel van 95%

zaterdag 16 oktober 2010 15:24
Spread the love

“Het moet eerst druppelen om te kunnen regenen”, is een gekend gezegde. Welnu, gisteren liet Bruno Tuybens van de Spa een druppel vallen richting jean-Luc Dehaene. Dehaene zetelt in de raad van bestuur van bierbrouwer AB-InBev. De Vilvoordenaar vangt voor die functie een royale variabele vergoeding. Als de bierreus het goed doet op de beurs, neemt zijn bierbonus ook in waarde toe. In de bonus zitten aandelenopties, het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.  Als bestuurder bij de bierreus AB Inbev is Jean-Luc Dehaene in het bezit van aandelenopties die momenteel een slordige 2,7 miljoen euro waard zijn. Een beetje teveel voor het kamerlid van de Spa.

In het verleden zijn er nog al politici, en partijen, die uitspraken hebben gedaan rond riante lonen die ze krijgen. Zo probeerde Alexander De Croo net voor de verkiezingen de kiezers te charmeren met een voorstel tot loonsvermindering van ministers en dit voor de volle vijf procent! Ook Nva boegbeeld Jan Peumans viel achterover van zijn exuberante loon en stelde dat het gerust een pak minder mocht zijn. Het is dus niet de eerste keer dat een politieker een druppel laat vallen op hun verloningsysteem.

In een financieel rapport publiceerde de standaard een overzicht van de lonen van onze politici.Onderaan de ladder betalen de burgers je toch nog steeds meer dan 80 duizend euro en koplopers verdienen zelfs bijna vijf maal zoveel. Zo verdient Marleen Vanderpoorten van OpenVLD maar liefst 350 duizend euro per jaar! Daarbij komt dan nog dat voor onze politici hun onkosten netto vergoedingen zijn. Onkosten Marleen Vanderpoorten :

  • Als Vlaams volksvertegenwoordiger : 22.263,36 euro
  • Als voorzitter : 22.263,40 euro
  • en dan nog de representatievergoeding als voorzitter : 34.349,18 euro

Als parlementslid ontvang je al gauw ietsje meer dan 80 duizend euro op jaarbasis. Slaag je er bovendien in om een een postje als quaestor, secretaris of ondervoorzitter te veroveren dan komt daar nog eens een pak bovenop. In tijde van crisis, als politici van de daken schreeuwen dat iedereen zal moeten inleveren worden parlementsleden alleen maar duurder. Als senator kost je de bevolking maar liefst 126 duizend euro op jaarbasis! Professor Herma Matthijs berekende zo dat een senator maar liefst een kwart duurder is dan een parlementslid. Bovendien daalde het aantal senatoren van 184 naar 71 maar ging de loonkost relatief gesproken de hoogte in! Minder maar duurder dus.

Momenteel is het Herman Van Rompuy die als Belgische voorzitter van de Europese raad op nummer één staat, kort gevolgd door eurocommissaris Karel De Gucht.

Dit eerste gedeelte gaat dus over het loon. Maar daar stopt het natuurlijk niet. We gaan het niet hebben over de extra woonvergoedingen, doorlopen van hun loon als ze niet langer meer een politieke functie bekleden, pensioenrechten om van achter over te vallen. Nee we gaan het even hebben over de druppel van Tuybens : de mandaten.

Je kan zelf even gaan snuffelen op polictics.be of het overzicht bekijken dat jaarlijks wordt gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Kleine kanttekening is wel dat meer dan 300 politici hun mandaten gewoonweg niet aangeven! Belastingfraude noemt zoiets denk ik. Of ontduiking?

Als je de lijsten bekijkt valt het direct op dat er bezoldigde mandaten zijn, oftewel mandaten waar geld aan vast hangt en niet-bezoldigde mandaten. Die moeten ze gratis invullen. Het hoort bij de job als politieker, die mandaten invullen. Of de gratis mandaten even goed worden ingevuld als de bezoldigde dat weet ik niet. 

Maar wat ik wel weet is dat het loon dat politici verdienen met het uitoefenen van hun mandaten bovenop het loon komt dat wij als burger betalen. Dat is de befaamde cumul!  De koning van de cummul in het Brusselse is burgemeester Thielemans van de PS.

En waarom heb ik het dan over de druppel van Tuybens? Welnu, in een persbericht van 12 oktober laatstleden publiceerde de FOD economie een overzicht van de best betaalde jobs in België. De inleiding spreekt voor zich :

In welke sector worden de hoogste lonen uitbetaald? Met welke beroepen kan er veel geld verdiend worden? Wat is de impact van de plaats van tewerkstelling op het salaris? En welke werknemers hebben hun loon sinds 1999 het sterkst zien toenemen?
 

Het gaat hier om de lonen van de werkende bevolking. U weet wel, diegene die de lonen van onze politici betalen. In de petrochemische nijverheid verdient men gemiddeld gezien met 4530 euro per maand het meest. Op jaarbasis is dit dus bijna 54.000 euro! Nog geen tien procent van de bevolking zit echter in deze situatie.

Het verschil met de politici onderaan de ladder is dan nog steeds 26 duizend euro in de wetenschap dat men daar meer dan 80 duizend euro betaald krijgt van de bevolking. 

Maar dat is dus blijkbaar voor velen nog niet genoeg. Neen, ze gaan op zoek naar bezoldigde mandaten om hun toch al riante loon verder op te smukken. En dan komt Tuybens met zijn druppel. Kijk het is een eerste stap in de goede richting. En die richting is paal en perk stellen aan de cumul. 

Uiteindelijk maken de mandaten een onderdeel uit van hun job als politieker. Een job waarvoor de bevolking ze al ruimschoots betaald. 
 

Oké, de bonus is niet gelijk aan het mandaat maar het is wel een uitvloeisel van een mandaat verkregen vanuit zijn politieke functie. Bonussen belasten als het loon van elke arbeider of bediende is niet meer als logisch. Als de bonussen nog worden verkregen op de kap van jobs van diezelfde arbeiders en bedienden is 95% het minste dat je kan doen, want eigenlijk betalen wij als burgers diezelfde bonussen en is 95% dus een lachertje ten opzichte van ons!

Maar in eerste instantie gaat het daar dus niet om, het gaat om verloning van onze politici. Wat u en ik betalen!

Het is dus simpel : of alle mandaten worden onbezoldigd of we trekken datgene dat wordt verdiend met een mandaat gewoon af van het loon dat wij als burger moeten betalen voor onze oh zo bekwame politici. En dan zal het beginnen regenen!
 

take down
the paywall
steun ons nu!