De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een brief aan Vlaams Belang

Een brief aan Vlaams Belang

maandag 1 oktober 2018 16:52
Spread the love

Geacht Vlaams Belang te Temse,

Om te beginnen zou ik graag willen zeggen dat mijn politieke kennis enorm beperkt is. In oktober zal ik voor de eerste keer mogen (nu ja, eigenlijk moeten) stemmen. En om toch een geïnformeerde beslissing te kunnen maken, ben ik mij uiteindelijk over de verschillende partijen gaan informeren.

Een eerste kennismaking met jullie overtuigingen kreeg ik toen ik jullie vragenblad bij de post kreeg. Jullie vroegen de mening van de kiezers, ons ‘Temsenaren’, over verschillende onderwerpen (het groen in de gemeente, de fouten die het huidige bestuur had gemaakt, invulling van gebouwen, infrastructuur…). Verder stond jullie folder ook vol met racistisch getinte insinuaties. Er werd gehint dat er te veel moskeeën zouden zijn en dat Temse onveilig zou geworden zijn door de aanwezigheid van allochtonen.

We wonen in België, een land waar vrijheid van religie één van de klassieke grondwetten is. En aangezien er moslims in Temse wonen, is het dus ook maar logisch dat er voldoende moskeeën zijn zodat iedereen zijn godsdienst op een daarvoor voorziene en veilige plaats kan uitoefenen.

Ook jullie gevoel van onveiligheid door de aanwezigheid van allochtonen is volledig ongegrond. Er lopen namelijk evenveel ‘gevaarlijke’ autochtonen als allochtonen rond. Al heb ik het gevoel dat jullie voornamelijk bang zijn van de huidskleur en niet van de werkelijke ‘(mis)daden’.   

En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, verspreiden jullie daar bovenop verschrikkelijk onsmakelijke propaganda en cartoons. Het laatste voorbeeld is een cartoon die jullie in de omroeper hebben laten publiceren. Deze cartoon is niet alleen denigrerend en discriminerend, ze gaat ook nog eens in tegen de universele verklaring van de rechten van de mens. Een verklaring die België als land heeft ondertekend om discriminatie tegen te gaan. Jullie hebben met die cartoons een hele groep mensen fout en oneerbiedig afgebeeld en zo een groot deel van de kiezers in Temse, maar ook in de rest van het land, beledigt.

artikel 12: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Jullie gebruiken beledigingen en racistische opmerkingen om in de belangstelling te komen. Jullie trekken andere mensen en partijen naar beneden, in een poging om zelf hogerop te geraken. Dit alles duidt enkel op een enorme onzekerheid binnen jullie partij.

Jullie visie over migratie en het buiten- en binnenlands beleid is gewoonweg onrustwekkend. En ik hoop dat kiezers jullie steevast links laten liggen in het kieshokje.

Er is geen plaats voor discriminatie in Temse, België of de rest van de wereld.

Groeten,

Een bezorgde inwoner

take down
the paywall
steun ons nu!