Een boot naar het VK of een gevangenisboot?

Een boot naar het VK of een gevangenisboot?

vrijdag 21 september 2018 11:11

Goed dat de publieke opinie een duidelijk onderscheid maakt tussen de asielprocedure en immigratie.
Anders dan het politiek discours over de ongemakken in elk land, denkt een transitmigrant enkel aan een doorreis naar de eindbestemming: het Verenigd Koninkrijk met haar vlot toegankelijke arbeidsmarkt.
De arbeidsvoorwaarden voor de Brit en voor de immigrant staan er dus onder druk. De werkgever staat hierover vaak op een ander standpunt (flexibiliteit) dan de werknemersorganisaties die loonvorming, permanente vorming en sociale bescherming centraal stellen. Ook in België willen sommigen (waaronder de gewezen hoofdredacteur van Trends) af van het minimumloon…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!