De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een bericht aan de ordediensten.

Een bericht aan de ordediensten.

dinsdag 18 oktober 2011 21:51
Spread the love

Geachte medewerkers van de politie,

Graag zou ik dit blogbericht specifiek aan jullie willen richten, om jullie voor een keus te stellen, een keus die iedereen zal aangaan. Niet alleen jullie, maar ook je naasten, je kinderen en je kleinkinderen zullen de gevolgen van jullie keuze merken in de toekomst. Zullen jullie in jullie eigen huidige belang van werk te hebben hoger stellen dan de wil van het volk? Zullen jullie met geweld proberen jullie meesters te beschermen? Zullen jullie proberen om voor jullie huidige loon de toekomst van jullie kinderen te vergooien?

De revolutie zal er komen, als het morgen niet is, dan zal het binnen 5 of 10 jaar zijn, maar komen zal ze. De mismanagement van jullie meesters zal ervoor zorgen dat de 99%, dus ook jullie, gaan mogen werken om armer en armer te worden, deze zal op termijn ervoor automatisch zorgen dat we van de huidige politieke families verlost zullen willen worden en deze voor de rest van hun leven zullen opsluiten voor massale fraude, zoals wanneer jullie iemand oppakken die fraude heeft gepleegd en deze wegsteken. Het verschil is dat jullie jullie eigen heersers niet mogen oppakken, het volk moet dat doen.

Verzet je niet tegenover de wil van het volk. Ik weet dat jullie job is om de vrede te bewaren tussen mensen en om de rust te herstellen op elk moment, maar dit zijn uitzonderlijke tijden. Dit zijn tijden waar de mensen wensen dingen te veranderen, dit is geen gevecht tussen bevolkingsgroepen, dit is een gevecht van de bevolking tegen de banken en de overheid. Beide die ervoor gekozen te hebben om de democratie te ondermijnen, deze volledig nietig te maken, het volk te laten opdraaien voor hun fouten en er nog fier op zijn.

Kijk naar de geschiedenis, elkes keer dat een revolutie in gang kwam, waren jullie de eersten die tegen het volk ingingen en waren jullie diegene die stierven voor de veiligheid van de heersers, die zich niets aantrokken van jullie. Wees waakzaam voor extremisme, maar help de mensen die verandering willen. Jullie moeten zorgen voor de zachte transitie, jullie moeten zorgen dat de verandering er komt door debat, niet door geweld en dat doe je niet door de betogers in elkaar te stampen zoals jullie collega in Brussel. 

Ik roep jullie dan ook op om de agent van de evolutie te zijn en om een deel van de evolutie te zijn! Luister naar ons en wij luisteren naar jullie! Vecht tegen ons en wij vechten terug. Laten we hopen dat dit er niet van komt, de geschiedenis staat vol met bloedvergieten tussen het volk en de ordediensten, alleen om de machtigen te beschermen die toch niets om jullie geven. 

Hoogachtend,

Ewoud

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!