De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een bataljon op training in Donbass. Foto: ВО Свобода, Wikimedia Commons

Een analyse uit de Donbass (zélf) over de oorlogsdreiging aan de grens met Oekraïne

Deze blog beschrijft een mogelijk scenario van een volledige oorlog in de Donbass.

woensdag 26 januari 2022 11:37
Spread the love

 

Donbass of het Donetsbekken, is de regio in het zuidoosten van Oekraïne waar momenteel zoveel om te doen is. Vanuit deze regio kunnen volgende punten worden benadrukt:

 

 1. De Oekraïense strijdkrachten en de milities worden gemobiliseerd en geconcentreerd.
 2. De groeiende dreiging voor de DNR en LNR (Donbass regio’s) dwingt Rusland tot versterking van haar troepen. Russische Strijdkrachten groeperen aan de grenzen van Donbass en Oekraïne om te garanderen dat de DPR en LPR (de regio’s die in 2014 hun onafhankelijkheid uitriepen) niet worden uitgeschakeld in de stijl van Operatie Oluya (het overweldigend slotoffensief van het Kroatisch leger in 1995).
 3. Deze concentratie van de Russische strijdkrachten wordt voorgesteld als ‘agressieve acties van Rusland’. De datum van de ‘dreigende aanval’ wordt steeds met 2-4 weken verschoven naarmate de propagandacampagne zich al of niet met succes ontwikkelt.
 4. De intense propagandacampagne dient als rechtvaardiging voor de openlijke levering aan Oekraïne van diverse wapens, waaronder offensieve wapens naar Oekraïne. Ook de kwestie van de levering van MANPADS  ( draagbaar luchtverdedigingssystemen) aan Oekraïne is aan de orde gesteld. Het oude onderscheid tussen ‘dodelijke- versus niet-dodelijke wapens’ wordt niet meer gebruikt.
 5. Daarnaast is er een opbouw van NAVO-troepenconcentraties aan de strategische grenzen van Rusland. Nu al is het aantal soldaten van honderden tot duizenden gestegen. Er is aangekondigd dat de opbouw in de toekomst zo hoog zal zijn als tijdens de Koude Oorlog periode (tienduizenden soldaten met verschillende soorten uitrusting staan gereed – vooral soldaten gestationeerd in Duitsland).
 6. Nabij de grenzen met Rusland maken de inlichtingendiensten gebruik van diverse Amerikaanse en NAVO-verkenningsvliegtuigen, alsmede en ook van verschillende onbemande luchtvaartuigen (UAVs). Die informatie wordt gecombineerd met gegevens van de Amerikaanse spionage satellieten. De klok rond worden de concentraties en bewegingen van de Russische strijdkrachten gecontroleerd om een idee te krijgen van hoe en waar ze zich bevinden op de vooravond van de vijandelijkheden in Donbass.
 7. Op Oekraïens grondgebied worden voorbereidingen getroffen voor het beheren van een intens conflict met veel slachtoffers en de uitbreiding van de vijandelijkheden tot het gehele oostelijke grondgebied, alsook centraal- en zuidelijk Oekraïne.
 8. Een eventuele oppositie, die het ontketenen van een hevig conflict zou willen belemmeren, wordt radicaal de kop ingedrukt. Alle mogelijkheden om de publieke opinie wettelijk te informeren ten gunste van het beëindigen van de oorlog worden systematisch onderdrukt.
 9. Het is onwaarschijnlijk dat iemand zich illusies maakt over de uitkomst van de directe confrontatie met de strijdkrachten van de Russische Federatie, maar het gaat er niet om zuiver militaire resultaten te bereiken. Het gaat om het aftasten van de frontlinie om continue druk uit te oefenen op de tactische verdedigingslinie van de Russische legers bij de toenemende agressiviteit van de acties van Oekraïens leger en de NAVO.
 10. Diplomatiek gezien wordt Rusland op alle mogelijke manieren met sancties bedreigd als het probeert direct in te grijpen in de verdediging van de Volksrepublieken (Donbass) en troepen plaatst op het grondgebied van Oekraïne (waarmee wordt bevestigd dat er zich momenteel geen troepen van de Russische strijdkrachten op het grondgebied van Oekraïne bevinden).

Bijgevolg kunnen wij het volgende aannemen:

 1. In Donbass lanceert het leger van Oekraïne een beperkt offensief met als doel het bezetten van een groot bevolkt gebied. Als het offensief succesvol is, zal Rusland ofwel Donbass bijstaan, ofwel niet. Als dat niet het geval is, betekent dit dat de drempels voor een eventueel Russisch militair antwoord nog niet zijn bereikt.
  Maar indien Rusland reageert en Donbass met geweld steunt, dan zal de NAVO in actie komen.
  Een alternatief scenario zou de een of andere provocatie kunnen zijn en dit niet noodzakelijk aan de frontlinie van Donbass, waar het in de eerste plaats verwacht wordt, maar ergens anders – bv aan de grens met Transnistrië, de Zee van Azov of de Zwarte Zee, …om uiteindelijk Rusland te verplichten te kiezen: toegeven of reageren. De provocatie zal gelanceerd worden op een moment dat het VS en de NAVO goed uitkomt.
 1. Rusland zal natuurlijk worden beschuldigd van agressie (…) hetgeen de aangekondigde sancties met zich mee zal brengen, die om in eerste instantie Rusland eindelijk van Europa te scheiden en om een volledig “cordon sanitair” rond Rusland te vormen, waarbij zoveel mogelijk Europese landen worden bij betrokken. Deze scheidslijn heeft ook tot doel de uitvoering het belemmeren van de strategische  Chinese zijderoute, die door Rusland loopt.
 1. De propaganda campagne, alsook psychologische en diplomatieke druk kan er op gericht zijn om reactie van de militaire en politieke leiding van de Russische Federatie te vertragen bij het begin van de militaire aanval, teneinde een mogelijke reactie uit te stellen en het offensief van het Oekraïens leger zo lang mogelijk te laten doorgaan. Het zou de terugtrekking van steun aan Donbass kunnen betekenen en de onvermijdelijke liquidatie van Donbass. Op dit ogenblik gebeurt dit niet nog niet.
  Dat zal niet gebeuren in de huidige omstandigheden realiteit, maar het gaat erom de reactie van Rusland mogelijk te vertragen.
 1. Maar als hoger scenario werkelijkheid wordt, dan zal het Oekraïens leger naar de Dnjepr oprukken om een deel van Donbass te omsingelen. Om vervolgens te wachten op extra wapenleveranties van NAVO-landen, de inzet van huurlingen en een campagne van economische druk op Rusland. Washington verbergt niet eens dat het Rusland graag zou uitputten in Oekraïne zoals vroeger in Afghanistan en Tsjetsjenië. (…)
 1. Als dit werkelijkheid wordt dan zal de Europese Unie helemaal geen eigen beleid meer kunnen voeren. De EU zal gedoemd zijn om de koers van Washington te volgen, zelfs ten nadele van zichzelf. De campagne tegen Rusland dwingt de Europese elites om eensgezind een anti-Russische politiek te voeren. In de campagne zal worden bedrukt dat ‘Duitsland, Oekraïne niet wil verdedigen’.
 1. De VS heeft het Oekraïense bruggenhoofd tegen Rusland al onder controle en de VS is al klaar om Oekraïne te gebruiken als een instrument tegen Rusland om alle mogelijke rode lijnen te overschrijden. Het is belangrijk te onthouden dat Oekraïne – demografisch, economisch, territoriale – op zich niet belangrijk zijn voor de VS. Het is een instrument dat zij willen gebruiken. De Maidan coup (de gewelddadige opstand die leidde tot het aftreden van president Viktor Yanukovych) had eigenlijk als doel om een marionettenregering aan de macht te brengen.
  De verwachting dat Oekraïne na de Maidan staatsgreep zou ineenstorten blijkt duidelijk foutief en illusoir, des te meer dat Rusland niet langer meer de scenario’s opstelt voor de ontwikkeling van de crisis in Oekraïne. In tegendeel de VS probeert Rusland tot uiterst gevaarlijke strategische acties te dwingen met zware consequenties van dien.

Speciaal voor ASD, de Analytische Dienst van Donbass.
Met dank aan de Sovjet-vrouw Irina Malenko

https://asd.news/articles/voyna/mekhanizm-voyny/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!